Explora els nostres cursos

Tipus
Durada
Perfils
Temàtiques
Loading...
Fomentar la competència matemàtica des d’una nova perspectiva
Les matemàtiques són un concepte abstracte complicat d’entendre. Si les fem manipulatives fomentem una altra manera d’aprendre, amb experiències més vivencials i significatives.
4.4
51
30 h.
Nou
L’educació física i el foment d’hàbits saludables per a l’alumnat de primària i secundària
«L’educació física és la ciència raonada dels nostres moviments i de les seves relacions amb els nostres sentits, la nostra intel·ligència, els nostres hàbits i el desenvolupament de les nostres facultats.» Francisco Amorós (pedagog i un dels fundadors de l’Educació Física)
4.4
156
30 h.
Nou
L'art d'engrescar a llegir i seleccionar llibres per infantil i primària
L’art de llegir és transmetre al teu alumnat la teva passió per la lectura, fer que sentin el que senten els personatges de la història, és aconseguir que s’enganxin a la lectura a través del teu exemple.
4.4
30
40 h.
perfil biblioteca Nou
Coeducació i igualtat de gènere als centres educatius
Coeducar és educar oferint la mateixa igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat, tenint en compte i respectant les diferències de sexes i, sobretot, valorant-les.
4.6
356
30 h.
perfil diversitat Nou
Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura
Entendre la dislèxia ajuda a prevenir les seqüeles emocionals, la desmotivació i el fracàs escolar.
4.6
357
30 h.
perfil diversitat Nou
Resposta als reptes que planteja l’escola actual
L'escola actual planteja molts reptes, un d'ells és el d'oferir accés a una educació de qualitat per a tots els infants i un altre és el canvi de mirada de l'adult cap a l'infant i cap a la manera d'ensenyar.
4.5
42
30 h.
Nou
Del mètode científic al design thinking: fer front als problemes amb solucions creatives
Es treballen metodologies que ofereixen als alumnes processos individuals, adaptats a les seves necessitats i no mètodes encasellats en una sola realitat educativa.
4.4
296
30 h.
Resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA)
El trastorn de l’espectre autista (TEA) és un trastorn neurobiològic del desenvolupament que es manifesta durant els tres primers anys de vida i que perdura durant tot el cicle vital.
4.5
1.013
30 h.
perfil diversitat
Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
El paquet de Google integra eines de vídeo, xat, correu, arxius i tasques per treballar des de qualsevol lloc.
4.5
1.337
30 h.
perfil digital
Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
El paquet d’eines de Google ofereix solucions de col·laboració i productivitat per a la tasca docent disponibles a qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu.
4.5
2.019
30 h.
perfil digital
Ús competent de la tecnologia digital a l'aula
Ser una persona digitalment competent té molta importància en la societat actual, de manera que treballar-ho amb l’alumnat és essencial.
4.5
669
30 h.
perfil digital
El pati com a espai d'aprenentatge
El pati és un espai natural del centre que, gràcies a la mirada transformadora de l’educació dels docents, ofereix infinites oportunitats d’aprenentatge.
4.5
640
30 h.
Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH
El trastorn de dèficit d’atenció (TDAH) és un trastorn del neurodesenvolupament i, malgrat la impulsivitat i la hiperactivitat, no és un trastorn de conducta.
4.5
1.178
30 h.
perfil diversitat
Immersió i suport lingüístic
La immersió lingüística a l’escola catalana garanteix un coneixement suficient de la nostra llengua per part de l’alumnat nouvingut.
4.4
1.145
40 h.
perfil immersió
Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa
El treball per ambients és una visió diferent de l’educació on l’alumnat juga i experimenta amb materials que desperten la seva curiositat i en la qual es respecten tots els ritmes d’aprenentatge.
4.5
2.501
30 h.
perfil mètodes
Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula
El llenguatge plàstic es basa en saber veure per comprendre i en saber fer per expressar-se.
4.4
3.127
30 h.
perfil plàstica
Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa
El llenguatge plàstic dota els alumnes de les habilitats necessàries per fer ús dels elements plàstics com a recursos expressius i predisposa l’alumnat per gaudir de l’entorn natural, social i cultural.
4.4
3.150
30 h.
perfil plàstica
Els contes com a eina d'aprenentatge emocional
La lectura estimula la intel·ligència emocional i fa que els alumnes descobreixin les emocions d’una manera natural, de manera que aprenen a gestionar-les.
4.5
4.037
40 h.
perfil biblioteca
Biblioteca escolar i animació de la lectura
És important apropar l’hàbit de la lectura a l’alumnat per desenvolupar les seves capacitats lingüístiques i comunicatives i per activar la seva creativitat.
4.4
3.309
40 h.
perfil biblioteca
Aprenentatge basat en projectes
L’aprenentatge basat en projectes se centra en els interessos, les expectatives, els coneixements i el context de l’alumnat, que adquireix un paper actiu.
4.4
3.980
30 h.
perfil mètodes
Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge
La inclusió és el procés pel qual s’ofereix a tot l’alumnat, sense importar la raça, la capacitat o qualsevol altra diferència, l’oportunitat de continuar sent membres de les aules regulars i d’aprendre amb i dels seus companys.
4.5
4.707
30 h.
perfil diversitat
Robòtica i Programació als cicles mitjà i superior de primària
Es fa un treball de programació i robòtica a través del joc aprofitant la motivació personal i la curiositat innata dels nois i les noies per aconseguir un aprenentatge més significatiu.
4.2
1.156
30 h.
perfil digital
Robòtica i Programació a l'educació infantil i al cicle inicial de primària
Introducció al món tecnològic i a una eina didàctica per a l’aprenentatge de disciplines acadèmiques STEM (ciència, tecnologia, programació, enginyeria i matemàtiques).
4.3
1.722
30 h.
perfil digital
Avaluar per aprendre
«L’avaluació no només mesura els resultats, sinó que condiciona allò que s’ensenya i com s’ensenya, per tant, determina què aprenem i com ho aprenem». Neus Sanmartí
4.4
2.259
30 h.
La metodologia Montessori o com alliberar tot el potencial del teu alumnat
La metodologia Montessori afavoreix la cooperació espontània, el desig d’aprendre, el respecte mutu i la incorporació profunda de coneixements.
4.5
3.561
30 h.
Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius
Les dificultats de regulació del comportament tenen a veure amb la falta d’autocontrol emocional, d’adaptabilitat, de flexibilitat cognitiva i d’afrontament de l’adversitat, de l’estrès i de la resolució de conflictes.
4.4
5.536
30 h.
perfil diversitat
Mindfulness a l'aula
Amb el desenvolupament de les habilitats de mindfulness s’obtenen beneficis en la regulació emocional i en les habilitats cognitives i interpersonals dels nostres alumnes.
4.5
3.491
30 h.
Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE
Treballar amb la metodologia AICLE és utilitzar la llengua amb una aplicació real, de manera que l’aprenentatge és molt significatiu per l’alumnat.
4.3
3.209
30 h.
perfil AICLE
Anglès Nivell C1-3
El substantiu més utilitzat en la llengua anglesa és time, que significa, «temps, hora, moment…».
4.4
229
30 h.
Anglès Nivell C1-2
La paraula set és la que té un major nombre de definicions.
4.5
244
30 h.
Anglès Nivell C1-1
L’adjectiu que més s’utilitza en la llengua anglesa és good, que vol dir «bo».
4.2
652
30 h.
Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària
L’aplicació de l’AICLE es tradueix en un increment de les oportunitats d’aprendre la llengua i practicar-la sense incrementar les hores del currículum.
4.3
1.874
30 h.
perfil AICLE
Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària
L’aplicació de l’AICLE es tradueix en un increment de les oportunitats d’aprendre la llengua i practicar-la sense incrementar les hores del currículum.
4.5
2.077
30 h.
perfil AICLE
Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària
Gràcies a l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE) l’aprenentatge de les llengües estrangeres té més èxit, ja que aquestes es fan servir per treballar matèries comunes.
4.3
2.270
30 h.
perfil AICLE
Iniciació a la metodologia AICLE per a primària
Gràcies a l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE) l’aprenentatge de les llengües estrangeres té més èxit, ja que aquestes es fan servir per treballar matèries comunes.
4.4
2.476
30 h.
perfil AICLE
Psicomotricitat
La psicomotricitat desenvolupa el moviment corporal de l’infant, la relació amb els altres, el control de les seves emocions i el coneixement i ho integra tot en una sola cosa.
4.4
2.778
30 h.
Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples
Tenim més d’una intel·ligència i hi ha més d’una manera d’aprendre. El nostre alumnat té tot un potencial dins que hem de saber com desenvolupar.
4.5
6.833
30 h.
perfil diversitat
Treballem l'educació emocional
L’alumnat amb una bona base emocional és més capaç de desenvolupar-se de forma exitosa en la societat
4.5
8.420
30 h.
perfil diversitat
Atenció a la diversitat: Altes capacitats
L’alumnat amb altes capacitats també necessita una atenció individualitzada, ja que les seves capacitats intel·lectuals es desenvolupen de manera asincrònica a la resta de les habilitats i les qualitats.
4.4
6.653
30 h.
perfil diversitat
Anglès Nivell B2-3
Les paraules month («mes»), orange («taronja»), silver («plata») i purple («morat») no rimen amb cap altra paraula.
4.4
536
30 h.
Anglès Nivell B2-2
La llengua anglesa és una de les més alegres del món, ja que la paraula happy («feliç») s’utilitza tres vegades més que la paraula sad («trist»).
4.2
558
30 h.
Anglès Nivell B2-1
Les dues paraules més comunes en anglès són I i you, és a dir, «jo» i «tu». L’onze per cent del total de la llengua està format només per la lletra e.
4.3
852
30 h.
Anglès Nivell B1-3
El noranta per cent dels textos anglesos contenen només mil paraules, de manera que, si aprenem mil paraules, podrem entendre el noranta per cent dels textos.
4.0
448
30 h.
Anglès Nivell B1-2
L’anglès té més paraules que la majoria d’idiomes; actualment s’estima que té un milió de paraules, però s’acostumen a utilitzar només trenta mil paraules.
4.3
502
30 h.
Anglès Nivell B1-1
Hi ha uns mil cinc-cents milions de parlants d’anglès al món, cosa que equival al vint per cent de la població mundial.
4.2
912
30 h.
Anglès Nivell A2-2
L’abecedari anglès només té vint-i-sis lletres, però, en canvi, l’anglès té quaranta-quatre sons diferents, i aquest és un dels motius pel qual tenim dificultats amb la pronunciació.
4.4
435
30 h.
Anglès Nivell A2-1
L’anglès és la llengua oficial de més de seixanta països i més del vuitanta per cent de la informació guardada als ordinadors de tot el món està escrita en anglès.
4.3
522
30 h.
Anglès Nivell A1-2
L’anglès s’ha difós àmpliament per tot el món i és l’idioma que més gent estudia.
4.4
380
30 h.
Anglès Nivell A1-1
L’anglès és l’idioma més parlat per nombre total de parlants, amb més de dos milions de persones que el tenen com a primera o segona llengua.
4.3
785
30 h.