Explora els nostres cursos

Tipus
Durada
Perfils
Temàtiques
Loading...
Ús i aplicació de la intel·ligència artificial a l'educació
La integració de la intel·ligència artificial a l'educació té el potencial de transformar radicalment la forma en què s'ensenya i s'aprèn, oferint beneficis significatius per a l'alumnat i pel personal docent. No obstant això, és fonamental abordar consideracions ètiques i garantir que aquestes tecnologies s'utilitzin de forma equitativa i responsable.
40 h.
Nou
Com elaborar un escape room virtual per a l'etapa d'educació infantil
Els escape rooms virtuals ofereixen una forma divertida i educativa d'involucrar els infants en el seu procés d'aprenentatge, promovent el desenvolupament d'habilitats cognitives, socials i emocionals en un entorn interactiu i estimulant.
40 h.
Nou
Gestió d'aula amb alumnat amb dificultats sensorials auditives. Introducció a la llengua de signes
Promou la inclusió al facilitar la comunicació amb persones amb dificultats sensorials auditives, fomentant l’empatia i la diversitat lingüística en l’educació.
30 h.
Nou
Iniciació a la gamificació
La gamificació aconsegueix que l’aprenentatge sigui més divertit, però també transforma la manera en què l’alumnat interactua amb els continguts i fomenta un aprenentatge més efectiu i significatiu.
4.1
9
40 h.
Nou
Estimular la lògica i les matemàtiques en educació infantil
Les matemàtiques desenvolupen habilitats cognitives fonamentals i ajuden al treball de la resolució de problemes des d’una edat primerenca, cosa que permet establir les bases per al pensament lògic i el raonament matemàtic en etapes posteriors.
4.7
15
40 h.
Nou
Canva aplicat a l'educació infantil: crea dissenys únics per a la teva aula
Aquesta eina facilita el desenvolupament d'activitats d'aprenentatge a l'aula que permet als i a les mestres crear recursos visuals atractius i efectius per millorar l'experiència d'aprenentatge de l'alumnat.
4.5
47
40 h.
Nou
Com desenvolupar la lectoescriptura en educació infantil: claus per un enfocament actiu i creatiu
La lectoescriptura és el primer pas cap a l'alfabetització. No sols implica ensenyar a llegir i escriure, sinó també cultivar l’amor per la literatura i la comunicació, promovent un aprenentatge significatiu i durador.
4.8
4
40 h.
Nou
Promoure la intenció comunicativa en edats primerenques per a infants amb TEA (0-6 anys)
Els nens i nenes amb TEA mostren dificultats en la comunicació, la interacció social, el joc, la imaginació i alteracions sensoperceptives (Meltzoff i Borton).
4.4
34
40 h.
perfil diversitat Nou
Aules inclusives. El disseny universal per a l'aprenentatge (DUA) i el currículum multinivell
La diversitat que hi ha a totes i cadascuna de les aules ens encamina a dissenyar i oferir continguts i activitats flexibles i personalitzats a la realitat de cada alumne i alumna.
4.4
41
40 h.
Nou
Competència digital docent. Nivell B2
Tal com diu el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), les tecnologies actuals són indispensables en els entorns laborals, socials, econòmics, esportius, artístics, culturals, científics i acadèmics; és per això que cal contemplar-les en els processos educatius per tal d’utilitzar-les com a objecte d’aprenentatge, així com a mitjans o eines per desenvolupar qualsevol classe d’aprenentatge.
4.3
74
70 h.
perfil digital
Competència digital docent. Nivell B1
Tal com diu el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), les tecnologies actuals són indispensables en els entorns laborals, socials, econòmics, esportius, artístics, culturals, científics i acadèmics; és per això que cal contemplar-les en els processos educatius per tal d’utilitzar-les com a objecte d’aprenentatge, així com a mitjans o eines per desenvolupar qualsevol classe d’aprenentatge.
4.6
47
60 h.
perfil digital
Competència digital docent. Nivell A2
Tal com diu el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), les tecnologies actuals són indispensables en els entorns laborals, socials, econòmics, esportius, artístics, culturals, científics i acadèmics; és per això que cal contemplar-les en els processos educatius per tal d’utilitzar-les com a objecte d’aprenentatge, així com a mitjans o eines per desenvolupar qualsevol classe d’aprenentatge.
4.5
88
50 h.
perfil digital
Competència digital docent. Nivell A1
Tal com diu el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), les tecnologies actuals són indispensables en els entorns laborals, socials, econòmics, esportius, artístics, culturals, científics i acadèmics; és per això que cal contemplar-les en els processos educatius per tal d’utilitzar-les com a objecte d’aprenentatge, així com a mitjans o eines per desenvolupar qualsevol classe d’aprenentatge.
4.4
135
40 h.
perfil digital
El món de la fantasia i la imaginació: la literatura infantil i juvenil
La literatura infantil és aquella de la qual gaudeixen els nens i les nenes i la que tracta temes amb els quals se senten identificats.
4.6
226
30 h.
perfil biblioteca
Una aventura digital creant materials amb Canva i Genially
Amb l'aplicació d'estratègies digitals i gamificadores podeu crear classes superinteressants. Els continguts interactius fan que es multipliqui la connexió entre alumnat i professorat.
4.5
738
40 h.
perfil digital
Lideratge docent a l'aula
El personal docent que també és líder motiva mentre comunica, mobilitza generant implicació i desperta sentiments de respecte, agraïment i llibertat entre el seu alumnat.
4.5
284
40 h.
perfil diversitat
Salut emocional. Acompanyar infants i joves en les adversitats, la mort i el dol
Un curs en què la Xusa Serra, referent en dol i mort, et portarà de la mà per transitar un tema tan important i tan poc treballat. Places limitades!
4.7
182
30 h.
perfil diversitat
Les capses d'aprenentatge a primària i secundària: descoberta, disseny i funcionament
Les capses d’aprenentatge és una metodologia que permet submergir a l’alumnat en el descobriment de nous coneixements de forma globalitzada i transversal, tot afavorint la seva curiositat i motivació per adquirir un aprenentatge autònom i significatiu.
4.5
896
30 h.
Educació física activa i competencial
«L’educació física és la ciència raonada dels nostres moviments i de les seves relacions amb els nostres sentits, la nostra intel·ligència, els nostres hàbits i el desenvolupament de les nostres facultats», Francisco Amorós (pedagog i un dels fundadors de l’educació física).
4.5
348
40 h.
Mediació escolar: habilitats per gestionar conflictes en l'àmbit educatiu
La mediació escolar consisteix a treballar AMB l'altra persona i no CONTRA l'altra persona, buscant una manera pacífica i equitativa de resoldre els conflictes als centres educatius.
4.5
586
40 h.
perfil diversitat
Cantem en anglès. Guia pràctica per introduir l'anglès a l'educació infantil
Cantar per introduir l'anglès es converteix en una eina estimulant i divertida per als infants. A la vegada que canten van millorant la pronunciació aprenen vocabulari i estructures gramaticals
4.5
445
30 h.
L'hort escolar, un primer pas cap al Desenvolupament Sostenible
Gaudir d'un hort escolar permet experimentar i aprendre fent, fomenta l'autonomia de l'alumnat i potencia el treball col·laboratiu i cooperatiu. Tot això fa que l'aprenentatge sigui significatiu.
4.4
536
40 h.
El joc lliure com a font de plaer i desenvolupament en la infància
El joc és un dret dels infants que ajuda al desenvolupament del seu equilibri personal, social i intel·lectual. El joc lliure i espontani permet que nens i nenes explorin l’espai i els materials mentre interaccionen amb altres infants.
4.6
513
40 h.
L'art d'engrescar a llegir i seleccionar llibres per infantil i primària
L’art de llegir és transmetre al teu alumnat la teva passió per la lectura, fer que sentin el que senten els personatges de la història, és aconseguir que s’enganxin a la lectura a través del teu exemple.
4.6
1.268
40 h.
perfil biblioteca
Coeducació i igualtat de gènere als centres educatius
Coeducar és educar oferint la mateixa igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat, tenint en compte i respectant les diferències de sexes i, sobretot, valorant-les.
4.6
3.470
30 h.
perfil diversitat
Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura
Entendre la dislèxia ajuda a prevenir les seqüeles emocionals, la desmotivació i el fracàs escolar.
4.6
3.611
30 h.
perfil diversitat
Ioga a l'escola: relaxació, concentració i gestió emocional
Està comprovat que, amb petits exercicis de ioga, la concentració augmenta i és molt més fàcil transmetre idees, valors i qualsevol tipus de nova informació després d’una sessió.
4.5
215
40 h.
Aprenentatge cooperatiu com a forma de reinventar-se a l'aula de primària i secundària
L’aprenentatge cooperatiu parteix de la base que les diferències entre l’alumnat són un potencial per a l’aprenentatge i el transforma en un subjecte actiu.
4.5
460
40 h.
perfil mètodes
Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària
Són metodologies actives basades en l’elaboració d’un projecte col·laboratiu. S’aconsegueix un aprenentatge competencial que té en compte el context real de l’alumnat.
4.5
368
40 h.
perfil mètodes
Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a secundària
Una escola amb voluntat de transformar la seva cultura escolar cap a una visió més sostenible i responsable amb el medi ambient emprendrà un viatge que contribuirà a la millora del planeta i de les persones que hi habiten.
4.6
158
40 h.
Interculturalitat i alumnat nouvingut
La interculturalitat és cada cop més present dins de les aules, per aquesta raó és essencial promoure l’acompanyament de l’alumnat nouvingut, així com també fomentar l’aprenentatge de la llengua catalana.
4.5
936
40 h.
perfil immersió
Salut mental: estigma, trastorns i prevenció del suïcidi
Segons l’OMS, més d’una de cada quatre persones presenta o presentarà un trastorn mental al llarg de la seva vida i sol iniciar-se entre els 12 i els 24 anys. El professorat té els coneixements necessaris per afrontar això?
4.6
435
40 h.
perfil diversitat
Prevenir, detectar i actuar sobre l'assetjament escolar
Els infants i joves han de viure lliures d’intimidacions i assetjaments i com a docents ens hem de posicionar en contra. Hem de tenir eines i no mirar cap a un altre costat.
4.5
298
40 h.
perfil diversitat
Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a infantil i primària
Una escola amb voluntat de transformar la seva cultura escolar cap a una visió més sostenible i responsable amb el medi ambient emprendrà un viatge que contribuirà a la millora del planeta i de les persones que hi habiten.
4.5
89
40 h.
Ús de la tecnologia digital a l'aula
Ser una persona digitalment competent té molta importància en la societat actual, de manera que treballar-ho amb l’alumnat és essencial.
4.6
2.852
30 h.
perfil digital
Resposta als reptes que planteja l'escola actual
L'escola actual planteja molts reptes, un d'ells és el d'oferir accés a una educació de qualitat per a tots els infants i un altre és el canvi de mirada de la persona adulta cap a l'infant i cap a la manera d'ensenyar.
4.6
277
30 h.
Del mètode científic al design thinking: fer front als problemes amb solucions creatives
Es treballen metodologies que ofereixen a l'alumnat processos individuals, adaptats a les seves necessitats, i no mètodes encasellats en una sola realitat educativa.
4.5
895
30 h.
Resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA)
El trastorn de l’espectre autista (TEA) és un trastorn neurobiològic del desenvolupament que es manifesta durant els tres primers anys de vida i que perdura durant tot el cicle vital.
4.5
4.826
30 h.
perfil diversitat
Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
El paquet de Google integra eines de vídeo, xat, correu, arxius i tasques per treballar des de qualsevol lloc.
4.5
4.476
30 h.
perfil digital
Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
El paquet d’eines de Google ofereix solucions de col·laboració i productivitat per a la tasca docent disponibles a qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu.
4.5
5.399
30 h.
perfil digital
El pati com a espai d'aprenentatge
El pati és un espai natural del centre que, gràcies a la mirada transformadora de l’educació del personal docent, ofereix infinites oportunitats d’aprenentatge.
4.5
1.550
30 h.
Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH
El trastorn de dèficit d’atenció (TDAH) és un trastorn del neurodesenvolupament i, malgrat la impulsivitat i la hiperactivitat, no és un trastorn de conducta.
4.6
3.930
30 h.
perfil diversitat
Immersió i suport lingüístic
La immersió lingüística a l’escola catalana garanteix un coneixement suficient de la nostra llengua per part de l’alumnat nouvingut.
4.5
3.187
40 h.
perfil immersió
Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa
El treball per ambients és una visió diferent de l’educació on l’alumnat juga i experimenta amb materials que desperten la seva curiositat i en la qual es respecten tots els ritmes d’aprenentatge.
4.5
6.202
30 h.
perfil mètodes
Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula
El llenguatge plàstic es basa en saber veure per comprendre i en saber fer per expressar-se.
4.5
6.041
30 h.
perfil plàstica
Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa
El llenguatge plàstic dota els i les alumnes de les habilitats necessàries per fer ús dels elements plàstics com a recursos expressius i predisposa l’alumnat per gaudir de l’entorn natural, social i cultural.
4.5
5.962
30 h.
perfil plàstica
Els contes com a eina d'aprenentatge emocional
La lectura estimula la intel·ligència emocional i fa que l'alumnat descobreixi les emocions d’una manera natural, de manera que aprèn a gestionar-les.
4.5
6.717
40 h.
perfil biblioteca
Biblioteca escolar i animació de la lectura
És important apropar l’hàbit de la lectura a l’alumnat per desenvolupar les seves capacitats lingüístiques i comunicatives i per activar la seva creativitat.
4.5
5.476
40 h.
perfil biblioteca
Aprenentatge basat en projectes
L’aprenentatge basat en projectes se centra en els interessos, les expectatives, els coneixements i el context de l’alumnat, que adquireix un paper actiu.
4.5
7.338
30 h.
perfil mètodes
Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge
La inclusió és el procés pel qual s'ofereix a tot l'alumnat un aprenentatge amb les mateixes oportunitats, independentment de les seves necessitats.
4.5
6.555
30 h.
perfil diversitat
Robòtica i Programació als cicles mitjà i superior de primària
Es fa un treball de programació i robòtica a través del joc aprofitant la motivació personal i la curiositat innata dels nois i les noies per aconseguir un aprenentatge més significatiu.
4.3
1.974
30 h.
perfil digital
Robòtica i Programació a l'educació infantil i al cicle inicial de primària
Introducció al món tecnològic i a una eina didàctica per a l’aprenentatge de disciplines acadèmiques STEM (ciència, tecnologia, programació, enginyeria i matemàtiques).
4.4
2.821
30 h.
perfil digital
Avaluar per aprendre
«L’avaluació no només mesura els resultats, sinó que condiciona allò que s’ensenya i com s’ensenya, per tant, determina què aprenem i com ho aprenem». Neus Sanmartí
4.5
3.353
30 h.
La metodologia Montessori o com alliberar tot el potencial del teu alumnat
La metodologia Montessori afavoreix la cooperació espontània, el desig d’aprendre, el respecte mutu i la incorporació profunda de coneixements.
4.6
4.110
30 h.
Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius
Les dificultats de regulació del comportament tenen a veure amb la falta d’autocontrol emocional, d’adaptabilitat, de flexibilitat cognitiva i d’afrontament de l’adversitat, de l’estrès i de la resolució de conflictes.
4.4
7.896
30 h.
perfil diversitat
Mindfulness a l'aula
Amb el desenvolupament de les habilitats de mindfulness s’obtenen beneficis en la regulació emocional i en les habilitats cognitives i interpersonals del nostre alumnat.
4.6
4.613
30 h.
Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE
Treballar amb la metodologia AICLE és utilitzar la llengua amb una aplicació real, de manera que l’aprenentatge és molt significatiu per l’alumnat.
4.4
4.608
30 h.
perfil AICLE
Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària
L’aplicació de l’AICLE es tradueix en un increment de les oportunitats d’aprendre la llengua i practicar-la sense incrementar les hores del currículum.
4.4
2.595
30 h.
perfil AICLE
Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària
L’aplicació de l’AICLE es tradueix en un increment de les oportunitats d’aprendre la llengua i practicar-la sense incrementar les hores del currículum.
4.5
2.737
30 h.
perfil AICLE
Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària
Gràcies a l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE) l’aprenentatge de les llengües estrangeres té més èxit, ja que aquestes es fan servir per treballar matèries comunes.
4.4
2.994
30 h.
perfil AICLE
Iniciació a la metodologia AICLE per a primària
Gràcies a l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE) l’aprenentatge de les llengües estrangeres té més èxit, ja que aquestes es fan servir per treballar matèries comunes.
4.5
3.121
30 h.
perfil AICLE
Psicomotricitat
La psicomotricitat desenvolupa el moviment corporal de l’infant, la relació amb les altres persones, el control de les seves emocions i el coneixement i ho integra tot en una sola cosa.
4.5
3.276
30 h.
Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples
Tenim més d’una intel·ligència i hi ha més d’una manera d’aprendre. El nostre alumnat té tot un potencial que hem de saber com desenvolupar.
4.5
8.146
30 h.
perfil diversitat
Treballem l'educació emocional
L’alumnat amb una bona base emocional és més capaç de desenvolupar-se de forma exitosa en la societat.
4.5
10.582
30 h.
perfil diversitat
Atenció a la diversitat: Altes capacitats
L’alumnat amb altes capacitats també necessita una atenció individualitzada, ja que les seves capacitats intel·lectuals es desenvolupen de manera asincrònica a la resta de les habilitats i les qualitats.
4.5
8.139
30 h.
perfil diversitat