Resposta als reptes que planteja l’escola actual

L'escola actual planteja molts reptes, un d'ells és el d'oferir accés a una educació de qualitat per a tots els infants i un altre és el canvi de mirada de l'adult cap a l'infant i cap a la manera d'ensenyar.

4.5

42

42 docents formats

Nou
Il.lustració entranyable que acompanya el curs Resposta als reptes que planteja l’escola actual

Ens situem en un curs on el seu primer objectiu és situar a l'alumne en una societat canviant i com l'escola no ha de mantenir-se impermeable ni inherent a l'evolució constant del seu context immediat exterior. Al llarg del curs es fa palès aquesta interacció i relació tan estreta i directa entre escola i societat. Una societat dinàmica, que evoluciona constantment i que aporta noves variables, estímuls a la vida diària escolar. Aquesta situació planteja la necessitat de canviar visions, d'adaptar-se i readaptar-se com a sistema escolar, de fer front als reptes que la societat va deixant entreveure.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Conscienciar sobre com l’espai físic transmet clars missatges sobre com serà el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 • Acompanyar el disseny de nous espais educatius amb una visió de l’educació centrada en l’alumne.

 • Abordar un disseny d’espais escolars sota un procés de reflexió que s’adapti als nous reptes de la societat (Covid, NTIC, famílies, atenció a la diversitat….).

 • Sensibilitzar sobre la importància d’adaptar l’organització i la gestió de l’aula per atendre als nous reptes que es plantegen a la societat actual.

 • Analitzar la relació estreta entre societat i escola i empoderar-nos per aportar estratègies a la resolució de nous moments o situacions socials. 

 • Aportar estratègies d’organització i gestió a l’aula adequant-nos al principi de flexibilitat i tenint en compte els interessos i necessitats del grup-classe.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Disseny de nous espais educatius

  • L’aula, l’espai com a transmissor de missatges i motor d’aprenentatge

  • Aportacions teòriques dels processos d’aprenentatge per iniciar un disseny òptim d’espais educatius

  • A l’abordatge d’un disseny òptim de nous espais: Disseny i procés de reflexió, dos variables estretament unides - Criteris i principis bàsics del disseny d’espais educatius

  • El material educatiu: aprofundiment sobre el concepte i la classificació

  • Teoria de les peces soltes i la necessitat de crear espais rics de creativitat

  • Avaluació del disseny de l’espai educatiu: La importància de l’avaluació de l’espai físic de l’aula - El procés d’avaluació de l’ambient d’aprenentatge. Fases per millorar el disseny actual de l’aula - Estratègies i instruments d’avaluació sobre el disseny d’espais educatius

 • Mòdul 2. Organització i gestió de l’aula a través del joc lliure i l’experimentació com a eix vertebrador. Quin ha de ser el rol docent en aquestes noves condicions?

  • El joc i l’experimentació com a motor d’aprenentatge

  • Generació de microespais contemplant el joc i l’experimentació: Espai d’art: l’art del procés. Creació d’un petit atelier - Espai de llengua, comunicació i grafisme - Biblioteca d’aula - Zona d’experimentació i joc sensorial a l’aula - Espai de construcció - Vida pràctica a l’aula - Microespai lògic-matemàtic - Espai físic de joc simbòlic - Espai pel cos i moviment

  • El rol docent a l’escola nova: La comunicació i mirada cap a l’alumne - Com promoure l’autonomia de l’infant - Iniciem el camí cap a la gestió de conflictes - Acompanyar la gestió de les emocions - Els límits com a forma de cura - La importància d’observar i documentar processos

 • Mòdul 3. Múltiples reptes que ens planteja la societat. Com fer-los front?

  • Per una bona escola en temps de coronavirus o com afrontar i adaptar-se a canvis inesperats: Què hauria d'aprendre l'escola de la situació actual? - Acompanyar els alumnes, els docents i les famílies en la nova situació. Gestió de les emocions - Experiències, estratègies i recursos per treballar la situació Covid19 a l'aula - Estratègies de treball per a un possible nou confinament

  • La societat canviant i les noves tecnologies: L'ús de les tecnologies en educació - El rol docent en l'ús de les tecnologies - Aportacions del currículum a l'ús de les NTIC a l'aula - Experiències, estratègies i recursos per incorporar les NTIC a l'aula

  • La família com a part essencial del procés: El concepte de família i les seves transformacions - La relació família-escola i la seva importància en el procés d'ensenyament-aprenentatge - Aportacions curriculars sobre la participació de les famílies - Experiències, estratègies i recursos per promocionar la participació de les famílies

  • L'atenció a la diversitat i la inclusió: La diversitat, cap a un model inclusiu - Què diu el currículum sobre l'atenció a la diversitat - La importància de l'observació i la detecció precoç - Indicadors i senyals d'alerta sobre possibles trastorns - Estratègies i recursos per a l'atenció a la diversitat

Cursos relacionats