Política de protecció de dades


Mitjançant el present comunicat SomDocents Proyectos Educativos, S.L, posa en coneixement dels consumidors i usuaris del lloc web https://somdocents.com la seva política de protecció de dades de caràcter personal, per als usuaris determinen lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar a SomDocents Proyectos Educativos, S.L les dades personals que se'ls requereixi per a la prestació de serveis o, en el seu cas, la venda de productes, per a la contestació de consultes, registre o emplenament de qualsevol dels nostres formularis de dades en línia i per l'áccés, navegació i ús de la web i la plataforma Moodle en línea.

SomDocents Proyectos Educativos, S.L, es reserva el dret de modificar aquesta Política de Privacitat adaptada a la legislació vigent sobre protecció de dades. En aquests casos, SomDocents Proyectos Educativos, S.L., anunciarà en aquest lloc web els canvis introduïts amb antelació a la seva posada en pràctica.

La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractats de forma lleial i lícita respectant els drets recollits a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPD), a la seva normativa de desenvolupament i al RGPD de la Unió Europea.

Responsable

Qui som?

Identitat: SomDocents Proyectos Educativos, S.L. - CIF: B66267030 (“SomDocents”)
Dir. postal: Carrer de Sant Joan, 23, 1r 1ra, 08202 Sabadell, Barcelona
Correu electrònic: somdocents@somdocents.com
Delegat de Protecció de Dades: Contacte DPD.: somdocents@somdocents.com

Finalitat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SomDocents tractem la informació que ens faciliten les persones amb el fi de:

 • gestionar l'enviament de la informació que ens sol·liciten.
 • facilitar als interessats ofertes i promocions de productes del seu interès d'acord amb els seus interessos.
 • la prestació dels serveis a través del nostre lloc web i qualsevol altra funció addicional en relació a la nostra plataforma.
 • la inscripció a la plataforma on es realitzaran els cursos per identificar-te i donar-te accés als cursos comprats.
 • enviar el rebut corresponent a les seves compres i tramitar qualsevol incidència en relació en aquests.
 • gestionar amb vostè la informació necessària per tal que les autoritats pertinents puguin emetre, si fos el cas, el corresponent certificat i li puguin enviar a través dels canals oportuns.
 • per entendre millor el seu comportament pel que fa a les compres i desenvolupar i millorar els nostres productes i serveis.
 • Per assegurar-nos que la informació que tenim és correcta i està actualitzada.
 • Per notificar-li canvis dels nostres serveis, condicions, política de privacitat, política de cookies i qualsevol altre document societari que pugui afectar-lo de manera substancial.

Les comunicacions es podran realitzar per qualsevol mitjà (postal, electrònic o telefònic) sobre els diversos serveis i productes que presta SomDocents, consentint vostè de forma expressa. Si fos el cas, elaborarem un “perfil comercial”, d'acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades d'acord amb dit perfil.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

De forma general, les dades dels clients es conservaran durant la relació contractual que mantenen i, en tot cas, durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre a possibles responsabilitats nascudes del tractament. Les seves dades seran cancel·lades o anonimitzades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

SomDocents conservarà les dades econòmiques i de transaccions de béns i serveis generats per la seva compra durant el temps exigit per la normativa comptable i fiscal.

Les dades incloses en eventuals queixes i reclamacions es conservaran fins a un any després de la seva resolució.

Les dades tractades per SomDocents per a fins comercials, es conservaran per períodes de 3 anys a comptar del seu últim contacte amb nosaltres i mentre tant no sol·liciti la seva supressió o revogui el seu consentiment pel tractament d'aquestes dades per a aquests fins. Els suports en els quals consti l'existència del seu consentiment pel tractament de les seves dades per a fins comercials, com ara formularis signats o registres d'enviament de formularis electrònics, serán conservats durant tota la durada dels tractaments i els terminis de prescripció aplicables.

Quant a la informació anónima, SomDocents aplicarà el que s'estableixi al considerat 26 del RGPD.

Legitimació

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és l'execució de la matriculació d'algun dels cursos que figuren al nostre catàleg de cursos, la comunicació amb SomDocents o la inscripció en les comunicacions comercials.

L'oferta prospectiva de cursos i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, en el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a facilitar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la impossibilitat de prestar-li el servei sol·licitat o en el seu cas el producte contractat.

L'usuari que faciliti les seves dades haurà de comunicar al responsable del tractament qualsevol canvi en les seves dades. L'usuari que faciliti dades personals sobre altra persona, hi haurà ell mateix, en el seu cas, informar el titular de les dades el que estableix la present Política de Privacitat.

En conseqüència, els usuaris que faciliten dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la incorporació dels mateixos al fitxer automatitzat Gestió Escolar de què és responsable SomDocents per a les finalitats especificades anteriorment.

Destinataris

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Conforme a la LOPD l'informem que les dades subministrades per vostè passen a formar part del fitxer Gestió Escolar de SomDocents. Podem compartir les dades d'identificació i de resultats del curs amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per tal de gestionar, emetre i enviar els corresponent certificat del curs contractat. La Generalitat de Catalunya li farà arribar el certificat a través dels seus canals. SomDocents no es fa responsable d'aquests canals que estan fora del seu abast i l'Usuari no podrà reclamar-li en aquest sentit.

SomDocents contracta la seva infraestructura virtual segons un model de “computació al núvol” a través de LOADING i Digital Ocean.

Informació sobre cookies

Utilitzem cookies, petits fitxers amb informació relativa a la teva navegació en la web i la plataforma, principalment per possibilitar una millor experiència de l'usuari. Si us plau, llegeix la nostra Política de cookies per obtenir més informació sobre les cookies que utilitzem, la seva finalitat i altra informació d'utilitat.

Procedència

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a SomDocents procedeixen exclusivament de la recollida de dades a l'hora de realitzar la matriculació a alguns dels nostres cursos oferits, aquelles dades recopilades a través de consultes realitzades i la seva inscripció a rebre comunicacions comercials.

Les categories de dades que es tractaran són:

 • Dades d'identificació: Nom i cognoms, DNI, telèfon
 • Adreces postals o electròniques
 • Informació comercial
 • No es tracten dades especialment protegides

Enviament de comunicacions informatives

Respecte a l'enviament de comunicacions informatives via correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, donat que l'adreça de correu electrònic de l'usuari és una dada de caràcter personal, mitjançant la seva recollida al formulari de dades en línia l'usuari autoritza expressament a SomDocents Proyectos Educativos S.L el seu tractament per a l'enviament de comunicacions comercials o promocionals dels seus productes i serveis. Tanmateix, vostè pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per a la recepció de comunicacions informatives amb la simple notificació a la nostra adreça de correu electrònic somdocents@somdocents.com.

Drets

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SomDocents estem tractant dades personals que ens concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, el cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades o a l'eleaboració de perfils i donar-se de baixa, en qualsevol moment, de les comunicacions comercials. SomDocents deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiós, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També teniu el dret de presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades. Podeu consultar el llistat i les dades de contacte de les agències de protecció de dades europees a la web de la Comissió Europea a https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Per exercir els vostres drets, heu de remetre'ns una sol·licitud per correu postal o electrònic a les adreces indicades a la secció "Qui som?"

Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los consultant la pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.aepd.es.