Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura

Entendre la dislèxia ajuda a prevenir les seqüeles emocionals, la desmotivació i el fracàs escolar.

4.6

(119 opinions)

2.729

2.729 docents formats

Imatge del curs Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura
55
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Mireia Girón

 • Reconegut Departament Educació

 • perfil diversitat + info
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Mireia Girón

 • Reconegut Departament Educació

 • perfil diversitat + info
Il.lustració entranyable que acompanya el curs Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura

L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global i específica sobre les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn d’aprenentatge específic de la lectura.

Les dificultats en la lectura i l’escriptura, provoquen dificultats en l’adquisició dels aprenentatges, en el comportament, en la regulació emocional i en les seves relacions socials, fet que esdevé un major risc de fracàs acadèmic i d’afectacions socioemocionals, com poden ser els estats d’ansietat. 

Per aquest motiu, la finalitat del curs és donar a conèixer la naturalesa del trastorn, comprendre les afectacions que provoca en la vida diària i conscienciar sobre les necessitats educatives específiques d’aquest perfil, tot oferint pautes i estratègies d’actuació directa a l’aula, tant per part de l’actuació dels i les docents com de les adaptacions que s’han de dur a terme en les diferents àrees acadèmiques. I d’aquesta manera, garantir una atenció adient i afavorir l’èxit educatiu d’aquest alumnat.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Formar al o la professional de l’educació en la detecció i intervenció de la dislèxia, tenint en compte l’alumnat, la família, l’entorn social i acadèmic. 

 • Conèixer els aspectes clau de la dislèxia. 

 • Identificar els diferents tipus de dislèxia. 

 • Conèixer els trastorns associats a la lectura i la comorbiditat amb altres trastorns. 

 • Detectar la dislèxia entre altres trastorns d’aprenentatge. 

 • Identificar els signes d’alerta i d’alarma davant la dislèxia. 

 • Identificar les causes i l’afectació neurobiològica del trastorn. 

 • Conèixer el protocol d’observació i d’actuació davant la dislèxia. 

 • Facilitar pautes d’actuació tenint en compte els diferents àmbits acadèmics. 

 • Promoure l’educació inclusiva de l'alumnat amb dislèxia. 

 • Comprendre les afectacions socioemocionals d’aquest alumnat. 

 • Sensibilitzar sobre la importància d’adaptar l’organització i la gestió de l’aula per atendre les necessitats educatives de l’alumnat amb dislèxia.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Què sabem de la dislèxia?

  • Què és la dislèxia?: Dislèxia vs. retard en l’adquisició de la lectura - Criteris diagnòstics - Malaltia vs. Trastorn - Atenció precoç

  • Estudi de les causes de la dislèxia

  • El cervell dislèctic

  • Tipus de dislèxia: Segons la ruta lèxica afectada - Segons la seva causa - Segons el seu grau

  • Simptomatologia i edat

  • Trastorns de la lectoescriptua: Processos implicats en la lectoescriptura - Tipus de trastorns de la lectoescriptura 

  • Comorbiditat

  • La dislèxia i alguns transtorns d’aprenentatge: Trastorn d’aprenentatge associat a la discalcúlia - Trastorn d’aprenentatge associat a la disgrafia

  • La dislèxia i les seves fortaleses

  • Els principals errors en la lectoescriptura

  • Hi ha intervenció per a la dislèxia?: Indicadors generals per a la intervenció de la dislexia - Indicadors específics per a la intervenció de la dislèxia 

 • Mòdul 2. Actuacions per l'alumnat amb dislèxia

  • La detecció  de la dislèxia: Entitats als centres educatius 

  • Atenció educativa a l’alumnat amb dislèxia: Pla de suport Individualitzat   

  • Àmbits d’actuació

  • Protocols d’observació i proves diagnòstiques 

  • Protocols d’actuació per a la dislèxia: Protocol d’actuació a educació infantil - Protocol d’actuació a educació primària - Protocol d’actuació a educació secundària - Protocol d’actuació a Formació Professional i batxillerat

  • Estratègies i propostes metodològiques 

  • Aspectes organitzatius i metodològics en àrees específiques: Llengua catalana i castellana - Matemàtiques - Llengües estrangeres - Criteris d’avaluació 

  • Un aula sensibilitzada: Estils d’aprenentatge - Informem sobre l'alumnat amb dislèxia

  • Un aula multisensorial: Escriptura multisensorial - Lectura multisensorial - Estratègies d’aprenentatge 

  • Recursos per al personal docent: Recursos tecnològics - El portafoli o carpeta d’aprenentatge - Activitats per potenciar el nivell en la lectoescriptura 

 • Mòdul 3. La inclusió de l'alumnat amb dislèxia a l’aula

  • Funció i rol docent

  • Relació escola i família

  • Pautes per a una educació inclusiva 

  • Conseqüències emocionals de la dislèxia: Dislèxia i ansietat - Dislèxia i autoestima

  • Factors afectius i motivacionals: Personalització de l’aprenentatge - Lectura i motivació - Aprenentatge significatiu 

Què diuen els nostres alumnes?

 • Ana Yolanda Blay Bueno

  El curs de dislèxia el recomano plenament. A més a més de què la temàtica és abordada com fins mai havia vist (causes, mites, recursos actulitzats, tipus... ) els exercicis i els fòrums et fan cercar i reflexionar sobre la pràctica que fem en aquests casos. El seguiment de la tutora ha estat molt bo i aclaridor. Moltíssimes gràcies per l'experiència.

 • Pep

  Ha estat un curs força complert, amb molta informació en formats diversos i un bon seguiment per part de la tutora. En qüestió de tres setmanes amb una mica de dedicació intensiva pots treure’t el curs amb certa facilitat havent après i reflexionat sobre tot el que envolta a la dislèxia. En properes formacions no descarto fer un altre curs de Somdocents.

 • MCarmen Alonso

  És un curs excel·lent, aprens molt respecte les diferents característiques de la dislèxia, a diferenciar i detectar-la, a donar resposta als infants. És just el que buscava! Gràcies per la mar de recursos i propostes!

 • Irene

  Com a tutora he trobat aquest curs molt interessant i útil. És important conéixer aquest trastorn i les estratègies a seguir per tractar-lo per millorar, sobretot, el benestar emocional d'aquests alumnes i perquè arribin als aprenentatges amb igualtat de condicions que la resta d'alumnat. Recomanable.

 • Marite

  Quiero agradecer a mi tutora, Mireia Girón, que he aprendido mucho gracias a su feedback que incluyó unos comentarios muy valiosos que me va servir en futuro cómo docente. A pesar que tengo los problemas del nivel de castellano y catalán, he podido superar el curso y aprendido sobre un tema que me interesaba desde hace mucho tiempo que es la dislexia. Ahora estoy contenta que en mis clases de inglés podré ayudar a los alumnos/as con las dificultades de aprendizaje. Gràcies y felices fiestas!

Cursos relacionats