El TDL, eines per a la detecció i l'abordatge de les dificultats lingüístiques

Les eines per la detecció i l'abordatge de les dificultats lingüístiques, com el TDL, són fonamentals en l'educació per garantir una detecció primerenca, una intervenció oportuna i el suport necessari per promoure l'èxit acadèmic i la inclusió de tot l'alumnat.

Nou
Imatge del curs El TDL, eines per a la detecció i l'abordatge de les dificultats lingüístiques
75
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Cristina Martínez

 • Reconegut Departament Educació

Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Cristina Martínez

 • Reconegut Departament Educació

Il.lustració entranyable que acompanya el curs El TDL, eines per a la detecció i l'abordatge de les dificultats lingüístiques

El curs té l’objectiu de dotar als i les docents d’eines i recursos per tal de detectar les dificultats lingüístiques a l’aula, col·laborar en el procés de diagnòstic de trastorns del llenguatge, ajudar infants i adolescents en el seu dia a dia a l’aula i poder assessorar les seves famílies.

El llenguatge i la comunicació són essencials en qualsevol procés d’ensenyament-aprenentatge, però també ho són per relacionar-se amb l’entorn i la societat, aspectes imprescindibles per al desenvolupament de les persones. Els infants amb trastorns del llenguatge sovint no poden accedir a l’aprenentatge de la mateixa manera que la resta de l’alumnat i tenen dificultats per relacionar-se amb els iguals. Això té repercussions importants per a aquests i aquestes alumnes.

L’escola i l’institut són un dels contextos més significatius pel desenvolupament dels infants i adolescents. Per aquest motiu, que la comunitat educativa pugui conèixer i entendre les dificultats de l’alumnat amb trastorn del llenguatge i ajudar-los és de vital importància per poder generar un ambient inclusiu dins l’aula.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Conèixer què és el llenguatge i la comunicació i la seva rellevància.

 • Conèixer com és el desenvolupament del llenguatge i quina variabilitat pot haver-hi.

 • Definir quins són els trastorns del llenguatge i quines activitats de prevenció es poden dur a terme.

 • Conèixer què és el trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL).

 • Saber les dificultats lingüístiques i no lingüístiques del TDL i poder-les detectar a l’aula.

 • Aprendre les repercussions del TDL en altres àmbits.

 • Conèixer com és el procés de diagnòstic del TDL i el rol que hi té el personal docent.

 • Aprendre la incidència del TDL en les diferents matèries escolars.

 • Seleccionar les adaptacions escolars necessàries en funció de cada perfil de TDL.

 • Aplicar activitats i programes d'intervenció del TDL al centre educatiu.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. El llenguatge i el seu desenvolupament

  • Definició de llenguatge i els seus nivells i components

  • Importància del llenguatge en diferents dimensions de la vida

  • Com és l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge i la comunicació, què s’espera dels infants a cada etapa educativa

  • Variabilitat en el desenvolupament del llenguatge: diferències individuals, bilingüisme.

  • Quins són els principals trastorns en el llenguatge

  • Activitats i programes de prevenció de trastorns del llenguatge a l’escola i a casa

 • Mòdul 2. El Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL)

  • Definició del trastorn del desenvolupament del llenguatge: terminologia, causes, prevalença i pronòstic.

  • Breu context històric i canvi terminològic de trastorn

  • Dificultats lingüístiques dels infants amb TDL

  • Dificultats no lingüístiques dels infants amb TDL

  • Repercussions del TDL en la lectoescriptura, la comprensió lectora i en altres aspectes acadèmics

  • Repercussions del TDL en la conducta i a nivell socioemocional

  • El TDL al llarg de la vida

 • Mòdul 3. Diagnòstic del Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL)

  • Detecció de les dificultats lingüístiques a l’aula en les diferents etapes educatives

  • Detecció de dificultats associades al TDL a l’aula en les diferents etapes educatives

  • Senyals d’alerta i factors de risc del TDL

  • Procés d’avaluació i diagnòstic del TDL en l’escola inclusiva

  • Classificació en els manuals diagnòstics, aspectes terminològics

  • Comorbiditat del TDL i diagnòstic diferencial

 • Mòdul 4. Intervenció en el Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL)

  • Principals repercussions de les dificultats del llenguatge en les diferents etapes educatives i en les diferents matèries

  • Adaptacions curriculars per l’alumnat amb TDL

  • Principis bàsics d’intervenció en el llenguatge oral

  • Models d’intervenció en el llenguatge oral

  • Estratègies d’intervenció en l’entorn escolar en els nivells universal, addicional i intensiu

  • Activitats i programes d’intervenció en el llenguatge oral en context escolar

  • Assessorament i treball amb la familia d’infants amb TDL

  • Recursos i webs d’interès

Cursos relacionats