Gestió d'aula amb alumnat amb dificultats sensorials auditives. Introducció a la llengua de signes

Promou la inclusió al facilitar la comunicació amb persones amb dificultats sensorials auditives, fomentant l’empatia i la diversitat lingüística en l’educació.

Nou
Imatge del curs Gestió d'aula amb alumnat amb dificultats sensorials auditives. Introducció a la llengua de signes
55
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Nere Reina Páez

 • Reconegut Departament Educació

Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Nere Reina Páez

 • Reconegut Departament Educació

Il.lustració entranyable que acompanya el curs Gestió d'aula amb alumnat amb dificultats sensorials auditives. Introducció a la llengua de signes

 És un curs on es farà una primera presa de contacte amb la llengua de signes i les persones amb dificultats sensorials auditives.

Es contextualitzarà sobre les diferents classificacions de discapacitat auditiva, sobre les persones signants de llengua de signes i les que no, aprendran vocabulari bàsic de llengua de signes (l’alfabet dactilològic, els dies de la setmana, els mesos de l’any, els colors, etc.) i trobaran recursos i estratègies per gestionar l’aula o el centre amb alumnat amb dificultats sensorials auditives, així com entitats on adreçar-se en cas de necessitar orientació per acompanyar un infant o adolescent amb dificultats auditives. 

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Sensibilitzar sobre tenir alumnat amb dificultats sensorials auditives a l’aula i al centre.

 • Adquirir vocabulari bàsic en llengua de signes.

 • Proporcionar estratègies de gestió d’aula amb alumnat amb aquestes característiques.

 • Saber-se presentar en llengua de signes catalana.

 • Entendre que cada persona amb dificultats auditives és diferent i per tant necessita un acompanyament personalitzat.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Conceptes clau

  • Classificació de les discapacitats auditives: Com funciona l’oïda - Classificació de pèrdues auditives - Conseqüències que es deriven de les pèrdues d’audició PRELOCUTIVES segons la seva intensitat - Conseqüències que es deriven de les pèrdues d’audició POSTLOCUTIVES segons la seva intensitat

  • Comunicació: El llenguatge oral - La llengua de signes

  • Models d’educació existents: Una petita pinzellada per la història de l’educació - Actualitat

  • Entitats vinculades

 • Mòdul 2. Llengua de signes

  • Introducció a la llengua de signes: En quins mètodes es pot utilitzar la llengua de signes? - La llengua de signes catalana (LSC)

  • Preguntes i tòpics sobre la llengua de signes

  • Vocabulari en llengua de signes: Alfabet dactilològic - Els nombres - Presentació - Els dies de la setmana - Els mesos de l’any - Els colors

 • Mòdul 3. Posada en pràctica en la comunitat educativa

  • Detecció al centre

  • Estratègies i recursos per incloure l’alumnat a l’aula i al centre: Ajudes tècniques - Recursos humans - Estratègies metodològiques - Avaluació de l’alumnat amb NESE derivades de discapacitat auditiva - Recursos extres

  • Idees de dinàmiques: Escola bressol - Educació infantil - Educació primària - Educació secundària