Consulta la nostra oferta de paquets

Paquet Google Workspace (amb cupó de certificació)

2 cursos per 120 108

Imatge del curs Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
La formació que es proposa consisteix en l’adquisició i en l’aprenentatge de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education).
4.4
1.951
30 h.
perfil digital
Imatge del curs Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

del 3 al 24 de gener de 2022

Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
Aquesta formació consisteix en aprofundir en les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education).
4.5
1.308
30 h.

Paquet Digital

3 cursos per 170 145

Imatge del curs Ús competent de la tecnologia digital a l'aula

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Ús competent de la tecnologia digital a l'aula
Davant la realitat tecnològica que vivim a la societat actual, és necessari com a docents disposar d’eines i recursos que permetin no només utilitzar la tecnologia digital a l’aula, sinó que ens possibilitin fer-la servir de manera efectiva i eficaç per aconseguir els propòsits que volem assolir amb el nostre alumnat.
4.5
579
30 h.
perfil digital
Imatge del curs Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

del 3 al 24 de gener de 2022

Primer contacte amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
La formació que es proposa consisteix en l’adquisició i en l’aprenentatge de les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education).
4.4
1.951
30 h.
Imatge del curs Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula

de l'1 al 22 de febrer de 2022

Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula
Aquesta formació consisteix en aprofundir en les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education).
4.5
1.308
30 h.

Paquet Biblioteca

2 cursos per 140 120

Imatge del curs Biblioteca escolar i animació de la lectura

de l'1 al 29 de desembre de 2021

Biblioteca escolar i animació de la lectura
Es treballa el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i es reflexiona sobre la importància d’adquirir un hàbit lector a través d’activitats d’animació lectora.
4.4
3.217
40 h.
perfil biblioteca
Imatge del curs Els contes com a eina d'aprenentatge emocional

del 3 al 31 de gener de 2022

Els contes com a eina d'aprenentatge emocional
L’objectiu principal del curs és que els docents obtinguin eines i recursos per treballar la gestió de les emocions a través de contes i narracions, tant a les aules d’educació infantil com a les de primària i secundària.
4.4
3.933
40 h.
perfil biblioteca

Paquet diversitat: atenció individualitzada

3 cursos per 150 130

Imatge del curs Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura
L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global i específica sobre les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn d’aprenentatge específic de la Dislèxia.
4.6
230
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA)

del 3 al 24 de gener de 2022

Resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA)
L’objectiu principal del curs és aprofundir en la comprensió del funcionament cognitiu, social i emocional de l’alumnat amb TEA i proporcionar estratègies i pautes d’actuació directa a l’aula. Pretén donar a conèixer eines i recursos per adaptar l’entorn escolar, elaborar respostes educatives individuals i garantir l’accés i la participació a nivell acadèmic i social d’aquest alumnat. 
4.5
915
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH

de l'1 al 22 de febrer de 2022

Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH
L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global de les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH).
4.6
1.095
30 h.
perfil diversitat

Paquet Diversitat: ser, participar i aprendre

3 cursos per 150 130

Imatge del curs Coeducació i igualtat de gènere als centres educatius

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Coeducació i igualtat de gènere als centres educatius
El curs fa reflexionar als docents sobre les pràctiques sexistes presents en el dia a dia de les aules i oferir recursos i estratègies per treballar unes relacions afectives i sexuals respectuoses entre l’alumnat. D’aquesta manera, focalitzar en la prevenció de la violència masclista i una societat lliure d’estereotips. 
Curs nou
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Treballem l'educació emocional

del 3 al 24 de gener de 2022

Treballem l'educació emocional
Es treballa la importància de les emocions com un element imprescindible per afrontar els continus canvis que es poden trobar en el dia a dia, treballant-les amb alumnes, docents i famílies.
4.5
8.350
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples

de l'1 al 22 de febrer de 2022

Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples
Es proporcionen indicadors per conèixer les bases teòriques i els objectius de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples per detectar la diversitat i proporcionar recursos i estratègies per atendre-les.
4.4
6.809
30 h.
perfil diversitat

Paquet diversitat: acompanyar l'alumnat i gestionar l'aula

3 cursos per 150 130

Imatge del curs Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge
Es treballa el sistema educatiu inclusiu i les mesures i els suports d’atenció a la diversitat disponibles. Es fa una explicació dels perfils d’alumnes amb NESE per facilitar la detecció i la intervenció.
4.4
4.603
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Atenció a la diversitat: Altes capacitats

del 3 al 24 de gener de 2022

Atenció a la diversitat: Altes capacitats
Comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, socioemocional i d’aprenentatge per promoure l’educació inclusiva i s’ofereixen recursos per potenciar les capacitats.
4.4
6.617
30 h.
perfil diversitat
Imatge del curs Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius

de l'1 al 22 de febrer de 2022

Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius
S’analitzen les causes del trastorn greu de la conducta en els infants i es faciliten eines per prevenir, identificar i gestionar aquestes conductes dins l’aula i dels centres educatius.
4.3
5.474
30 h.
perfil diversitat

Paquet Plàstica

2 cursos per 100 90

Imatge del curs Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa
Es dota el docent d’estratègies per treballar l’educació visual i plàstica i s’impulsa la transversalitat de l’àrea i els canvis en el rol del mestre projectant una nova mirada educativa.
4.4
3.070
30 h.
perfil plàstica
Imatge del curs Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula

del 3 al 24 de gener de 2022

Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula
Es dota l’alumne d’estratègies, recursos i coneixements per afavorir la planificació i l’aplicació de l’expressió visual i plàstica dins l’aula des d’un enfocament artístic i global.
4.4
3.025
30 h.
perfil plàstica

Paquet Metodologies

2 cursos per 100 90

Imatge del curs Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa
S’acompanya el docent en el coneixement de la metodologia d’ambients apostant pels principis que caracteritzen l’escola viva i activa i afavorint la creació d’una educació innovadora i de qualitat. Curs enfocat per a l'etapa d'infantil i primària.
4.5
2.151
30 h.
perfil mètodes
Imatge del curs Aprenentatge basat en projectes

del 3 al 24 de gener de 2022

Aprenentatge basat en projectes
Introduir la metodologia del treball per projectes i conèixer les característiques, el disseny i l’avaluació per afavorir l’aprenentatge competencial a tots els nivells. Curs enfocat per a l'etapa d'infantil i primària.
4.4
3.849
30 h.
perfil mètodes

AICLE Primària

3 cursos per 240 210

Imatge del curs Iniciació a la metodologia AICLE per a primària

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Iniciació a la metodologia AICLE per a primària
Curs d'iniciació a la metodologia AICLE a Educació Primària. Els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i acompliran activitats relacionades amb els continguts.
4.4
2.455
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària

del 3 al 24 de gener de 2022

Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària
Curs d'aprofundiment a la metodologia AICLE a l'Educació Primària. Els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements de la metodologia AICLE amb activitats pràctiques.
4.4
2.057
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE

de l'1 al 22 de febrer de 2022

Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE
Curs pràctic d’elaboració d’unitats didàctiques amb metodologia AICLE a primària i secundària. Es treballa la creació d’una unitat didàctica per posar en pràctica els coneixements adquirits.
4.3
3.128
30 h.
perfil AICLE

AICLE Secundària

3 cursos per 240 210

Imatge del curs Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Iniciació a la metodologia AICLE per a secundària
Curs d'iniciació a la metodologia AICLE a Educació Secundària. Els alumnes treballaran amb els fonaments bàsics de la metodologia AICLE i acompliran activitats relacionades amb els continguts.
4.3
2.245
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària

del 3 al 24 de gener de 2022

Aprofundiment a la metodologia AICLE per a secundària
Curs d'aprofundiment a la metodologia AICLE a l'Educació Secundària. Els alumnes treballaran amb els conceptes clau per aprofundir els coneixements de la metodologia AICLE amb activitats pràctiques.
4.3
1.852
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE

de l'1 al 22 de febrer de 2022

Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE
Curs pràctic d’elaboració d’unitats didàctiques amb metodologia AICLE a primària i secundària. Es treballa la creació d’una unitat didàctica per posar en pràctica els coneixements adquirits.
4.3
3.128
30 h.
perfil AICLE

Anglès A1

2 cursos per 100 90

Imatge del curs Anglès Nivell A1-1

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Anglès Nivell A1-1
Primera part del nivell A1. Es desenvolupen habilitats i competències comunicatives inicials de la llengua anglesa per començar a expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions de poca complexitat.
4.2
782
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell A1-2

del 3 al 24 de gener de 2022

Anglès Nivell A1-2
Segona part del nivell A1. Es desenvolupen habilitats i competències comunicatives inicials de la llengua anglesa per començar a expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions de poca complexitat.
4.4
375
30 h.

Anglès A2

2 cursos per 100 90

Imatge del curs Anglès Nivell A2-1

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Anglès Nivell A2-1
Primera part del nivell A2. Es consoliden habilitats i competències comunicatives per començar a sentir-nos més segurs i expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una complexitat baixa.
4.3
521
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell A2-2

del 3 al 24 de gener de 2022

Anglès Nivell A2-2
Segona part del nivell A2. Es consoliden habilitats i competències comunicatives per començar a sentir-nos més segurs i expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una complexitat baixa.
4.3
432
30 h.

Anglès B1

3 cursos per 150 130

Imatge del curs Anglès Nivell B1-1

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Anglès Nivell B1-1
Primera part del nivell B1. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives preintermèdies per expressar-nos autònomament i comprendre la llengua anglesa en situacions de dificultat mitjana.
4.1
903
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell B1-2

del 3 al 24 de gener de 2022

Anglès Nivell B1-2
Segona part del nivell B1. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives preintermèdies per expressar-nos autònomament i comprendre la llengua anglesa en situacions de dificultat mitjana.
4.3
498
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell B1-3

de l'1 al 22 de febrer de 2022

Anglès Nivell B1-3
Tercera part del nivell B1. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives preintermèdies per expressar-nos-hi autònomament i comprendre la llengua anglesa en situacions de dificultat mitjana.
4.1
441
30 h.

Anglès B2

3 cursos per 150 130

Imatge del curs Anglès Nivell B2-1

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Anglès Nivell B2-1
Primera part del nivell B2. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives intermèdies per expressar-nos-hi i comprendre la llengua anglesa en situacions d’una dificultat mitjana.
4.2
846
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell B2-2

del 3 al 24 de gener de 2022

Anglès Nivell B2-2
Segona part del nivell B2. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives intermèdies per expressar-nos-hi i comprendre la llengua anglesa en situacions d’una dificultat mitjana.
4.1
554
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell B2-3

de l'1 al 22 de febrer de 2022

Anglès Nivell B2-3
Tercera part del nivell B2. Es consoliden i es practiquen habilitats i competències comunicatives intermèdies per expressar-nos-hi i comprendre la llengua anglesa en situacions d’una dificultat mitjana.
4.4
531
30 h.

Anglès C1

3 cursos per 150 130

Imatge del curs Anglès Nivell C1-1

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Anglès Nivell C1-1
Primera part del nivell C1. Es consoliden i practiquen habilitats i competències comunicatives avançades per expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat alta.
4.1
645
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell C1-2

del 3 al 24 de gener de 2022

Anglès Nivell C1-2
Segona part del nivell C1. Es consoliden i practiquen habilitats i competències comunicatives avançades per expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat alta.
4.5
241
30 h.
Imatge del curs Anglès Nivell C1-3

de l'1 al 22 de febrer de 2022

Anglès Nivell C1-3
Tercera part del nivell C1. Es consoliden i practiquen habilitats i competències comunicatives avançades per expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat alta.
4.4
222
30 h.