Paquet DIVERSITAT 1 per 130€

Completa el perfil d’atenció a la diversitat de l’alumnat amb l’objectiu d’afavorir la participació de tots els alumnes en les activitats habituals d’aula i de centre. Aquest primer paquet de diversitat dona accés a tres cursos per 130€ (preu habitual 150€).

Imatge del curs Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples

de l'1 al 22 d'octubre de 2021

Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples
Es proporcionen indicadors per conèixer les bases teòriques i els objectius de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples per detectar la diversitat i proporcionar recursos i estratègies per atendre-les.
4.4
6.497
30 h.
Imatge del curs Treballem l'educació emocional

del 2 al 23 de novembre de 2021

Treballem l'educació emocional
Es treballa la importància de les emocions com un element imprescindible per afrontar els continus canvis que es poden trobar en el dia a dia, treballant-les amb alumnes, docents i famílies.
4.5
7.969
30 h.
Imatge del curs Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge

de l'1 al 22 de desembre de 2021

Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge
Es treballa el sistema educatiu inclusiu i les mesures i els suports d’atenció a la diversitat disponibles. Es fa una explicació dels perfils d’alumnes amb NESE per facilitar la detecció i la intervenció.
4.4
4.200
30 h.
No deixis escapar aquest descompte i amplia la teva formació per al 2021!
Matricular-m'hi »