AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS I CONTRACTACIÓ


Si us plau, llegiu atentament aquest document que constitueix l'Avís legal que regula l'accés, navegació i ús de la web (el "Lloc Web")i la plataforma Moodle en línia (la “Plataforma”) disponible a la pàgina web situada a la URL: https://somdocents.com/.

L'accés, navegació i ús del Lloc Web i la Plataforma implica l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva observança i compliment seran exigibles respecte a qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web i la Plataforma. Si l'usuari (d'ara endavant, “l'Usuari" o els "Usuaris", segons correspongui) no està d'acord amb els termes exposats, no ha d'accedir, navegar o utilitzar el Lloc Web i/o la Plataforma.

Si utilitza el Lloc Web i/o la Plataforma en nom d'una empresa, aquesta també accepta aquest Avís Legal.

QUI SOM?

En compliment a la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrónic, t'informem que la societat SOMDOCENTS PROYECTOS EDUCATIVOS, S.L. (“SOMDOCENTS”) legalment constituida en Espanya amb CIF B-66267030 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb data 02/04/2014, número d'isncripció 1, volum 44250, foli 60, fulla 450938 amb direcció postal Carrer de Sant Joan, 23, 1r 1ra, 08202 Sabadell, Barcelona (Espanya), és la titular d'aquesta web, la utilització de la qual està subjecta a la Política de Privacitat i Termes i Condicions d'ús descrites.

  • WEB: somdocents.com
  • CONTACTE: somdocents@somdocents.com
  • DIRECCIÓ: Carrer de Sant Joan, 23, 1r 1ra, 08202 Sabadell, Barcelona
  • CIF: B-66267030

OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

El present Avís legal regula l'accés, navegació i utilització del Lloc Web i la Plataforma, sense perjudici que SOMDOCENTS es reservi el dret a modificar la presentació, configuració, contingut d'aquest, així com les condicions requerides per al seu accés o utilització. Les modificacions dels termes i condicions del present Avís legal seran publicades de la mateixa forma que apareix aquest o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris. L'accés i utilització dels continguts del Lloc Web després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposa l'acceptació d'aquests.

No obstant això, l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden estar subjectes a determinades condicions particulars, que seran, en tot cas, clarament mostrades. Aquestes condicions particulars podran substituir, completar o, en el seu cas, modificar els termes del present Avís Legal. En cas de contradicció, prevaldran aquestes condicions particulars.

ACCÉS I NAVEGACIÓ DE LA PLATAFORMA I POLÍTICA DE COMPRES

ACCÉS

SOMDOCENTS es reserva el dret a modificar o interrompre, temporal o permanentment, l'ús del Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos que ofereix en aquests, amb o sense avís previ. SOMDOCENTS no serà responsable davant l'Usuari ni cap tercer de qualsevol modificació, suspensió o interrupció d'aquests. Tampoc si, per qualsevol motiu, aquests no estiguessin disponibles, en la seva totalitat o en part, en qualsevol moment o durant qualsevol període. Ocasionalment, SOMDOCENTS podrà restringir l'accés al Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos..

USUARIS

Ens reservem el dret a inhabilitar qualsevol usuari o identificador, en qualsevol moment, i sota l'exclusiu criteri de SOMDOCENTS, per qualsevol motiu.

Per accedir a la Plataforma i als cursos que en aquesta es comparteixen, a més de complir la resta de termes contemplats al present Avís Legal, caldrà que ens proporcioni les seves dades d'identificació, compra i, en el seu cas, còpia del seu document d'identitat, el qual és necessari i requerit per les institucions amb les que col·laborem, i als sols efectes de poder emetre el certificat corresponent. En aquest sentit, l'Usuari accepta: (i) proporcionar informació veraç, exacta, actual i completa; i (ii) mantenir i actualitzat puntualment aquesta informació. Si proporciona qualsevol informació que no sigui verídica, exacta, actual i completa, o si SOMDOCENTS té motius raonables per sospitar que aquesta informació no és verídica, exacta, actual i completa, SOMDOCENTS té el dret de suspendre o rescindir el seu compte i de negar-li l'ús actual o futur de la Plataforma i els cursos. Accepta que tota la informació que proporcioni, es regirà per la nostra Política de Privacitat i consenteix totes les accions que realitzem amb relació a la seva informació d'acord amb la nostra Política de Privacitat.

ELS NOSTRES PRODUCTES

Els productes que pots trobar al Lloc Web i la Plataforma són cursos de formació online, reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. Aquests cursos es realitzen de manera virtual a través de la Plataforma. Et demanem que llegeixis les descripcions dels productes que vols comprar per tal d'evitar confusions o errors.

PROCÉS DE COMPRA

Per adquirir el nostre producte, has de matricular-te a la següent pàgina web: https://somdocents.com/cursos

Has d'omplir un formulari amb les teves dades, el curs en el qual estàs interessat i en quines dates el vols realitzar. Una vegada enviat el formulari, rebràs un correu electrònic de confirmació de la matrícula i el número de compte per realitzar el pagament. En el cas de complir els requisits establerts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i havent superat el curs contractat, el departament emetrà un certificat que trobaràs disponible a la teva fitxa disponible a la seva pàgina web.

Recomanem que comproveu les dades personals per evitar errors en la realització dels certificats que rebràs, en el teu domicili, una vegada acabat el curs de formació. Els Usuaris són els únics responsables de proporcionar les dades correctes i, per tant, alliberen a SOMDOCENTS de qualsevol responsabilitat en l'enviament dels cursos i/o la corresponent emissió de la certificació.

PAGAMENT

Actualment, tenim diverses opcions per realitzar el pagament: transferència bancària, ingrés i pagament amb targeta, a través del TPV del Banc Sabadell (comerç segur).

Per pagar un comanda amb targeta de crèdit, l'Usuari haurà de proporcionar les dades de la targeta a través de l'aplicació com a mètode de pagament associat al seu compte. SOMDOCENTS no emmagatzema números de targeta en els seus servidors. La informació completa es guardarà en els servidors de la Plataforma de Pagament utilitzada per realitzar el pagament. En el cas de pagaments fraccionats, s'associarà la transacció a un contrasenya única (token) per tal de poder tramitar els pagaments posteriors però, en cap cas, es guardarà informació de la targeta.

Al registrar-se al curs i proporcionar les dades bancàries requerides, els Usuaris autoritzen expressament a SOMDOCENTS a emetre rebuts de pagament pels serveis sol·licitats, incloent el preu dels cursos sol·licitats.

En el cas de realitzar una transferència bancària, és important que, a l'hora de realitzar el pagament per transferència bancària o ingrés, indiquis la referència que t'hem facilitat i el teu nom complet.

El Usuari autoritza expressament a SOMDOCENTS a enviar-li per mitjans electrònics, a l'adreça de correu electrònic proporcionada pel Usuari durant el procés de registre, els rebuts dels serveis contractats i/o les factures generades. Si es sol·licités una factura, l'Usuari haurà de proporcionar les dades fiscals corresponents abans de realitzar la comanda.

CURSOS DE FORMACIÓ I OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'USUARI

Quan arribi la data que ha de començar el curs, rebràs a l'adreça de correu electrònic que ens has facilitat, les dades d'identificació per poder accedir a la Plataforma i, així, començar la teva formació. Tant el nom d'usuari com la contrasenya són estrictament confidencials, personals e intransferibles. No es podrà fer ús comercial de la Plataforma i/o els cursos.

Els Usuaris es comprometen a no desvelar informació del seu compte ni permetre l'accés a la Plataforma a tercers. Així mateix, els Usuaris són plenament responsables del bon ús i accés al perfil i als continguts contractats de la Plataforma. Cal que l'Usuari protegeixi les seves credencials d'inici de sessió i serà l'únic responsable de totes les activitats que es portin a terme a través de la Plataforma.

L'Usuari també accepta assegurar-se de tancar la sessió del seu compte al final de cada sessió. Ha de ser particularment precavut en accedir al seu compte des d'un ordinador públic o compartit perquè altres persones no puguin veure o registrar la seva contrasenya o altra informació personal.

Les persones que incompleixin les obligacions anteriors seran responsables de qualsevol pèrdua o dany que elles causin. SOMDOCENTS no es responsabilitza de les conseqüències, pèrdues o danys que poguessin derivar-se d'aquest ús, omissió per part seva o accés il·lícits per part de tercers.

CISTELLA DE CURSOS

Si s'adquireix el producte amb pagament fraccionat, només es podrà escollir un curs per convocatòria.

INCIDÈNCIES

En el cas de observar o patir alguna incidència del nostre producte o servei, demanem ens ho feu saber a la següent adreça: somdocents@somdocents.com. SomDocents treballarà per solucionar la incidència.

VALORACIÓ DE LA COMPRA I SERVEI

Haurem realitzat la nostra tasca de manera completa al rebre el teu certificat a l'adreça de correu electrònic que ens has indicat.

CANVI DE CONVOCATÒRIA I/O DE CURS

No s'acceptaran canvis de convocatòria ni de cursos una vegada finalitzada la matrícula.

DEVOLUCIONS

S'admetrà la devolució dels diners de la matrícula del curs, en el cas de l'anul·lació de la convocatòria de l'activitat formativa per part de SomDocents. L'import de la matrícula serà retornat a través de transferència bancària.

DRET DE DESISTIMENT

D'acord amb l'article 101, 97.1.i) i 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, s'informa del dret de desistiment dels alumnes amb la matrícula finalitzada: hi ha 14 dies naturals per a l'exercici d'aquest dret, sense necessitat de justificar la decisió i sense cap mena de penalització, mitjançant el nostre formulari de desistiment.

El desistiment consisteix en l'anul·lació total de la matrícula amb dret a devolució de l'import total, sempre que se sol·liciti en els 14 dies naturals després de formalitzar-la.

La devolució de l'import de la matrícula està condicionada a que l'alumne no hagi entrat mai al campus virtual del propi curs i a la confirmació definitiva del pagament per part de l'estudiant.

Queden exclosos del dret de desistiment els productes (cursos, paquets, abonaments, etc.) adquirits amb pagament fraccionat.

Si exerceixes el teu dret de desistiment de la matrícula, SOMDOCENTS procedirà a la devolució, en el termini màxim de catorze 14 dies naturals, del pagament que hagis efectuat, a comptar des de la data en què acceptem la sol·licitud.

DRET D'ADMISSIÓ

SomDocents es reserva el dret d'admissió d'alumnes a la matriculació dels cursos i al campus virtual, i la cancel·lació immediata de la matrícula si un alumne incompleix els requisits per realitzar una activitat formativa.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

SOMDOCENTS és titular o, en el seu cas, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, la Plataforma i els cursos comercialitzats a través d'aquestes, així com de tots els continguts oferts en el mateix, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, el propi Lloc Web, textos, fotografies o il·lustracions, logotips, marques, gràfics, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través d'aquest.

En cap cas s'entendrà que l'accés, navegació i utilització del Lloc Web i la Plataforma per part de l'Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels drets de SOMDOCENTS als Usuaris. L'Usuari disposa d'un dret d'ús dels continguts i serveis del Lloc Web i la Plataforma dins d'un àmbit estrictament domèstic i únicament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del Lloc Web i la Plataforma d'acord amb el present Avís Legal.

Les referències a marques o noms comercials registrats o altres signes distintius, ja siguin titularitat de SOMDOCENTS o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de SOMDOCENTS o dels seus legítims titulars. En cap moment, llevat de manifestació expressa en contrari, l'accés, navegació o utilització del Lloc Web, la Plataforma o dels seus continguts i cursos confereixen a l'Usuari cap dret.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts o serveis del Lloc Web, la Plataforma i els cursos oferts i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web, la Plataforma i els cursos per a fins públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de SOMDOCENTS o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres crèdits que identifiquin els titulars de drets dels continguts que l'usuari es trobi al Lloc Web, la Plataforma i els cursos, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als continguts oferts al Lloc Web, la Plataforma i els cursos.

L'Usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne a SOMDOCENTS per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant a aquesta responsabilitat sense restricció alguna l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d'aquesta.

Si l'Usuari tingués coneixement de l'existència de qualsevol contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a SOMDOCENTS a través de l'adreça de correu electrònic somdocents@somdocents.com perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

De la mateixa manera, en el cas que qualsevol Usuari o tercer consideri que algun dels continguts del Lloc Web, la Plataforma o els cursos propietat de SOMDOCENTS vulnera els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, així com qualsevol altres drets, haurà de remetre una comunicació a somdocents@somdocents.com amb la següent informació:

Dades identificatives i mitjà de contacte del reclamant o del seu representant legal. Documentació que acrediti la seva condició de titular dels drets suposadament infringits. Relat detallat dels drets suposadament infringits per SOMDOCENTS, així com la seva localització exacta dins del Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos. Declaració expressa per part del reclamant que la utilització dels continguts s'ha realitzat sense el consentiment del titular dels drets suposadament infringits.

ENLLAÇOS

En el cas que en el Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos es mostrin enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, enllaços, banners, continguts emmarcats, etc., SOMDOCENTS informa que aquests estarien directament gestionats per tercers. SOMDOCENTS no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer de forma prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Pàgines Web a les quals es puguin establir enllaços des del Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos.

En conseqüència, SOMDOCENTS no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per cap aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç del Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos i, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l'ordre públic, hauran de comunicar-ho immediatament a SOMDOCENTS a efectes que aquesta pugui procedir a deshabilitar l'enllaç d'accés a les mateixes.

En qualsevol cas, l'establiment de qualsevol tipus d'enllaç del Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos a una altra pàgina web aliena no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre SOMDOCENTS i el responsable d'aquesta pàgina web aliena.

Enllaços en altres pàgines web amb destinació al Lloc Web.

SOMDOCENTS no autoritza l'establiment d'un enllaç al Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos des d'aquelles pàgines web que continguen materials, informació o continguts il·lícits, ilegals, degradants, obscens i, en general, que contravinguen les lleis, la moral o l'ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

En tot cas, els Usuaris podran establir, en pàgines web de la seva titularitat, enllaços que dirigisquen al Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos, sempre i quan compleixin amb les següents condicions: a) l'enllaç no podrà reproduir el contingut del Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos o parts del mateix de cap forma; b) no està permès crear un browser ni un border environment sobre les seccions del Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos, ni de cap altra forma podrà modificar-se cap d'aquests; c) no està permès realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos i/o, en particular, declarar o donar a entendre que SOMDOCENTS ha autoritzat l'enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web en la qual s'estableix dit enllaç; d) la pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç al Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bones costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i/o el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

SOMDOCENTS no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos. SOMDOCENTS no assumeix cap tipus de responsabilitat per cap aspecte relatiu a la pàgina web que estableix aquest enllaç amb destinació a aquests, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

NORMES D'ÚS DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de exclusiva responsabilitat de l'Usuari, l'accés o la utilització del Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb o sense finalitat econòmica. En particular, i sense que la següent llista tingui caràcter absolut, queda prohibit: Emprar el Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en l'ordinador d'un tercer; Emprar el Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials; Emprar el Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos per a transmetre material amb finalitats publicitàries o de promoció, inclosos spam, correus electrònics en cadena o similars; Emprar el Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos de manera que constitueixi una vulneració dels drets de SOMDOCENTS o de qualsevol tercer; Emprar el Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos per a transmetre o publicar qualsevol material de caràcter difamatori, ofensiu, racista, vulgar, denigrant, pornogràfic, o de naturalesa obscena o amenaçadora o que pugui causar molèstia a qualsevol persona; Emprar el Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos per recollir dades de caràcter personal d'altres Usuaris; Emprar el Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos de manera il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l'ordre públic; Accedir o registrar-se a través del Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos amb una identitat falsa, suplantant a tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre a altres Usuaris sobre la identitat de l'origen d'un missatge; Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos, a altres sistemes o xarxes connectades a aquests, a cap servidor de SOMDOCENTS, ni als serveis oferts a través del Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos, mitjançant pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim; Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos o de qualsevol xarxa connectada al mateix, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en aquests; Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos o en els sistemes o xarxes de SOMDOCENTS, així com en els sistemes i xarxes connectats a aquests; o Impedir el normal desenvolupament d'un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos o qualsevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d'alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l'accés, participació o funcionament d'aquests, o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o a través de qualsevol pràctica que transgredi, o vulneri, en qualsevol forma, el present Avís Legal.

La inobservança de qualsevol de les anteriors obligacions per part de l'usuari podrà donar lloc a l'adopció per part de SOMDOCENTS de les mesures considerades necessàries o oportunes per defensar els seus interessos i per restablir el compliment del present Avís Legal, incloent la retirada o bloqueig de l'accés al Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos, sense necessitat de cap preavís.

PROTECCIÓ DE DADES

L'accés, navegació i ús del Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos implica la recollida i tractament de les dades personals de l'usuari. Les polítiques de tractament de dades personals són accessibles des de la Política de Privacitat.

DURADA I MODIFICACIÓ

SOMDOCENTS es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos, així com aquest Avís Legal. Per això, recomanem als Usuaris llegir detingudament el seu contingut en el moment de cada accés al Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos.

La vigència d'aquest Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps d'exposició fins que siguin modificats totalment o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l'Avís Legal modificat.

No obstant això, l'accés i la utilització dels continguts del Lloc Web, la Plataforma i/o els cursos suposa l'acceptació dels termes i condicions recollits en aquest Avís Legal en el moment de l'accés.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir amb ocasió de la visita al Lloc Web, la Plataforma, els cursos o de l'ús dels serveis que en puguin oferir-se, SOMDOCENTS i l'Usuari acorden sotmetre's als jutjats i tribunals de domicili de l'usuari, sempre que aquest sigui a Espanya i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, hauran d'anar als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.