Paquet AICLE Primària

3 cursos, 90 hores de formació, per només 255 210

Els cursos d’AICLE treballen la competència lingüística dels alumnes de primària en llengua anglesa mitjançant l’aplicació de la metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrant el contingut i la llengua.

Imatge del curs Iniciació a la metodologia AICLE per a primària
Iniciació a la metodologia AICLE per a primària

de l'1 al 22 de juliol de 2024

Initial CLIL course addressed at Primary teachers. During this course, students will learn some basic principles of CLIL methodology and they will also practice the theory through practical activities.
4.5
3.165
30 h.
perfil AICLE
Imatge del curs Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària
Aprofundiment a la metodologia AICLE per a primària

del 2 al 23 de setembre de 2024

Advanced CLIL course addressed to Primary teachers. During this course, students will learn key concepts related to CLIL methodology and they will also practise the theory through some practical activities.
4.5
2.769
30 h.
Imatge del curs Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE
Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE

de l'1 al 22 d'octubre de 2024

Practical CLIL course addressed at primary and secondary school teachers. The main objective is to create a didactic unit based on CLIL methodology. During this course, students will work on the creation of a CLIL unit so they will need to put into practice the knowledge acquired in previous courses. Moreover, they will have plenty of examples, models, tasks, rubrics, etc.
4.4
4.707
30 h.
Matricular-m'hi »