Lideratge docent a l'aula

El personal docent que també és líder motiva mentre comunica, mobilitza generant implicació i desperta sentiments de respecte, agraïment i llibertat entre el seu alumnat.

Nou
Imatge del curs Lideratge docent a l'aula
75
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Cristina Menchén

 • En procés de reconeixement

Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Cristina Menchén

 • En procés de reconeixement

Il.lustració entranyable que acompanya el curs Lideratge docent a l'aula

Ja fa uns anys que som conscients que el paradigma educatiu ha canviat perquè el nostre alumnat aprèn de maneres diferents de com ho feia fa un temps, i en consonància el model de lideratge que realment «funciona» també ha canviat. Quan parlem de lideratge docent ens referim a dos propòsits principals: en primer lloc, que el nostre alumnat ens segueixi d’una manera natural en allò que nosaltres vulguem fer a l’aula perquè aprengui i, en segon lloc, a experimentar un elevat grau de benestar personal i professional en la nostra feina. Aquesta formació permet aportar coneixements i eines al personal docent perquè assoleixin aquestes dues fites i sàpiguen liderar, com a docents, l’aula en la diversitat de situacions en què es puguin trobar i al mateix temps siguin un «mirall» de referència positiu per al seu alumnat.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Conèixer el model de lideratge inspirador actual i les mentalitats que hem de treballar per posar-lo en pràctica.

 • Oferir eines per treballar el meu interior i conèixer les meves fortaleses i debilitats a l’aula.

 • Treballar per definir el model de referent educatiu que vull ser com a docent.

 • Aprendre i saber posar en pràctica els diferents estils de lideratge segons l’activitat d’aula.

 • Oferir eines concretes per fomentar la motivació de l’alumnat a l’aula.

 • Desenvolupar habilitats personals per al lideratge de l’aula com l’escolta activa i saber fer preguntes activadores.

 • Conèixer com s’han de plantejar objectius motivadors per a l’alumnat.

 • Saber gestionar situacions d’aula on pugui aparèixer la frustració.

 • Desenvolupar la resiliència en el nostre alumnat com a eina de lideratge en activitats que requereixin un major esforç.

 • Saber gestionar situacions de treball en equip utilitzant dues eines concretes: la comunicació assertiva i la gestió del temps.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. El lideratge positiu de l’aula: actualitzem la idea de lideratge perquè sigui real i efectiva

  • El model de lideratge positiu: Què és un bon líder - Les cinc mentalitats del líder actual

  • Tot parteix d’un mateix o d’una mateixa, autoconeixement i punts de millora: El perfil de personalitat, els meus valors - Fortaleses i debilitats que tinc com a docent d’acord amb el meu perfil de personalitat - El salvavides del líder, com arribes a l’aula?

  • Necessitem una brúixola, quin referent educatiu vols ser?: Perfilem el nostre propi model de referent - Pla d’acció per apropar-nos-hi

 • Mòdul 2. Tècniques de lideratge a l’aula

  • Lideratge d’aula: Què significa liderar una aula - Estils de lideratge - Situacions d’aula per aplicar cada estil de lideratge amb l’alumnat

  • Eines de gestió de la motivació a l’aula: Cercle de responsabilitat individual - Actitud proactiva vs. actitud reactiva - L’elogi i com fer-ne un ús adequat

 • Mòdul 3. Habilitats personals del professorat per al lideratge d’aula

  • Escolta activa: En quin nivell d’escolta treballes? - Estratègies per desenvolupar-la

  • Preguntes activadores de conducta: Característiques que han de reunir - El que no hem de fer. Ho fas?

  • Definició d’objectius assolibles: Objectius SMART - Activitats d’aula que ho compleixin

 • Mòdul 4. Lideratge de situacions amb contingut emocional

  • Gestió de la frustració i foment de la resiliència: Aprofitament positiu de la frustració davant una tasca educativa - Com fomentar la resiliència del nostre alumnat a partir de les activitats d’aula

  • Treball en equip: Comunicació assertiva com a eina principal de comunicació en l’equip - Gestió del temps dins les tasques a executar per part d’un equip

Cursos relacionats