Paquet METODOLOGIES SECUNDÀRIA

2 cursos, 80 hores de formació, per només 150 135

Els cursos dedicats a les metodologies amb enfocament globalitzat afavoreixen unes condicions d'aprenentatge que desenvolupen i impulsen l'aprenentatge competencial. Els cursos d'aquest paquet estan enfocats per a l'etapa de secundària.

Imatge del curs Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària

de l'1 de febrer a l'1 de març de 2023

Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària
L’objectiu del curs és donar a conèixer i aprofundir en l’aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i Aprenentatge Servei (APS) en l’educació secundària. Partim que l’ensenyament ha evolucionat cap a un sistema competencial i globalitzat, derrocant un sistema d’aprenentatge memorístic, fragmentari i rígid. Actualment, el model educatiu se centra en un alumnat actiu, protagonista de les seqüències didàctiques i la seva avaluació, sent part essencial del procés d’ensenyament aprenentatge. És necessari partir de problemes reals i quotidians i d’un aprenentatge vivencial que permeti a l’alumnat gaudir, aprendre estratègies i millorar la seva autonomia en la resolució de problemes, tot fomentant un alumnat competent. La finalitat és capacitar al professorat en metodologies globalitzades com l’ABP i APS oferint les eines, recursos i materials necessaris per una exitosa aplicació a les aules.
40 h.
Nou
Imatge del curs Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a secundària

del 2 al 30 de març de 2023

Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a secundària
L’objectiu principal del curs se centra a acompanyar al personal docent en el coneixement i l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a l’etapa de l'educació secundària obligatòria (ESO) des d’una mirada crítica i reflexiva per afavorir una educació ambiental i sostenible de qualitat.
40 h.
Nou
No deixis escapar aquest descompte i aprèn noves maneres d'ensenyar!
Matricular-m'hi »