Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària

Són metodologies actives basades en l’elaboració d’un projecte col·laboratiu. Aconseguint un aprenentatge competencial que té en compte el context real de l’alumnat.

Nou
Imatge del curs Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària
75
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Secundària

 • Tutoritzat per Clara Romero

 • En procés de reconeixement

Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Secundària

 • Tutoritzat per Clara Romero

 • En procés de reconeixement

Il.lustració entranyable que acompanya el curs Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària

L’objectiu del curs és donar a conèixer i aprofundir en l’aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i Aprenentatge Servei (APS) en l’educació secundària.

Partim que l’ensenyament ha evolucionat cap a un sistema competencial i globalitzat, derrocant un sistema d’aprenentatge memorístic, fragmentari i rígid. Actualment, el model educatiu se centra en un alumnat actiu, protagonista de les seqüències didàctiques i la seva avaluació, sent part essencial del procés d’ensenyament aprenentatge. És necessari partir de problemes reals i quotidians i d’un aprenentatge vivencial que permeti a l’alumnat gaudir, aprendre estratègies i millorar la seva autonomia en la resolució de problemes, tot fomentant un alumnat competent.

La finalitat és capacitar al professorat en metodologies globalitzades com l’ABP i APS oferint les eines, recursos i materials necessaris per una exitosa aplicació a les aules.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Introduir al personal docent en metodologies amb un enfocament pedagògic interdisciplinari, significatiu i globalitzat.

 • Reflexionar sobre els materials, recursos i situacions que disposem per treballar de forma vivencial i competencial a la pràctica diària.

 • Valorar i conscienciar al professorat del potencial de l'Aprenentatge Basat en Projectes i Aprenentatge Servei en l’adquisició de competències, assoliment de continguts i motivació de l’alumnat.

 • Proporcionar pautes per l’elaboració i posada en marxa de projectes educatius, coneixent les fases i procés a seguir per una aplicació òptima.

 • Oferir materials per analitzar i avaluar resultats dels projectes, fase rellevant per millorar implementacions futures.

 • Dissenyar i desenvolupar propostes d’aula seguint la metodologia d’ABP i APS integrant eines digitals.

 • Conèixer i reflexionar sobre experiències pràctiques de la metodologia en centres educatius.

 • Compartir la creació de projectes competencials.

 • Fomentar l’ús de recursos tecnològics en les pràctiques diàries d’aula.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Aprenentatge competencial i globalitzat

  • Necessitat d’innovació a l’aula: alumnat del segle XXI

  • Aprenentatge significatiu, transversal i globalitzat: Crítica al tractament curricular fragmentari - Educació i aprenentatge competencial

  • Metodologies inclusives per NESE: Aprenentatge basat en la cooperació

  • Professorat competencial

  • Decàleg per a l’èxit d’un projecte

 • Mòdul 2. L’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)

  • Què és l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)?: Breu història de la pedagogia basada en projectes – Definició - Diferència amb el treball per projectes - Elements essencials, característiques i avantatges d’ABP

  • LOMLOE i ABP: competències a secundària: L’ABP treballa per l’equitat

  • Procés i aplicació d’ABP a l’aula: Fases i etapes d’elaboració - Avaluació del projecte

  • Exemples i experiències pràctiques a l’aula

 • Mòdul 3. Aprenentatge Servei (APS)

  • Què és un projecte d’Aprenentatge Servei (APS): Definició i àmbits d’acció - Components i característiques d’APS - Orígens i situació pràctica a Espanya i Catalunya

  • APS en d’Educació Secundària: Competència ciutadana i Educació en valors cívics i ètics - Adquisició de coneixements i competències

  • Impulsar l’APS: Per què impulsar l’APS? - Com impulsar l’APS en l’àmbit local

  • Desenvolupament d’un projecte APS: etapes i fases del projecte: Etapa 1: Preparació - Etapa 2: Realització - Etapa 3: Avaluació

  • Autoavaluació de projectes APS

  • APS i gent gran

  • Exemples i experiències pràctiques a l’aula

 • Mòdul 4. Eines digitals, dinàmiques grupals i recursos per l’elaboració de projectes

  • Recursos i materials per el projecte: Propostes i materials per impulsar la temàtica - Plantilles d’elaboració del projecte - Rúbriques d’avaluació

  • Eines digitals per el procés d’aplicació del projecte: Tecnologies per a la comunicació - Tecnologies per a la cerca d’informació - Tecnologies per a la creació de continguts - Tecnologies per a la col·laboració - Tecnologies per a la reflexió

  • Dinàmiques de cohesió grupal