Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària

Són metodologies actives basades en l’elaboració d’un projecte col·laboratiu. S’aconsegueix un aprenentatge competencial que té en compte el context real de l’alumnat.

4.6

(7 opinions)

235

235 docents formats

Imatge del curs Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària
75
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Secundària

 • Tutoritzat per Clara Romero

 • Reconegut Departament Educació

Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Secundària

 • Tutoritzat per Clara Romero

 • Reconegut Departament Educació

Il.lustració entranyable que acompanya el curs Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària

L’objectiu del curs és donar a conèixer i aprofundir en l’aplicació de les metodologies aprenentatge basat en projectes (ABP) i aprenentatge servei (APS) en l’educació secundària.

Partim de la idea que l’ensenyament ha evolucionat cap a un sistema competencial i globalitzat i ha derrocat un sistema d’aprenentatge memorístic, fragmentari i rígid. Actualment, el model educatiu se centra en un alumnat actiu, protagonista de les seqüències didàctiques i la seva avaluació, és part essencial del procés d’ensenyament-aprenentatge. És necessari partir de problemes reals i quotidians i d’un aprenentatge vivencial que permeti a l’alumnat gaudir, aprendre estratègies i millorar la seva autonomia en la resolució de problemes. Així es fomenta un alumnat competent.

La finalitat és capacitar el professorat en metodologies globalitzades com l’ABP i APS oferint les eines, recursos i materials necessaris per a una exitosa aplicació a les aules.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Introduir el personal docent en metodologies amb un enfocament pedagògic interdisciplinari, significatiu i globalitzat.

 • Reflexionar sobre els materials, recursos i situacions de què disposem per treballar de forma vivencial i competencial a la pràctica diària.

 • Valorar i conscienciar el professorat del potencial de l’aprenentatge basat en projectes i aprenentatge servei en l’adquisició de competències, assoliment de continguts i motivació de l’alumnat.

 • Proporcionar pautes per a l’elaboració i posada en marxa de projectes educatius i donar a conèixer les fases i procés a seguir per a una aplicació òptima.

 • Oferir materials per analitzar i avaluar resultats dels projectes, fase rellevant per millorar implementacions futures.

 • Dissenyar i desenvolupar propostes d’aula seguint la metodologia d’ABP i APS integrant eines digitals.

 • Conèixer i reflexionar sobre experiències pràctiques de la metodologia en centres educatius.

 • Compartir la creació de projectes competencials.

 • Fomentar l’ús de recursos tecnològics en les pràctiques diàries d’aula.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Aprenentatge competencial i globalitzat

  • Necessitat d’innovació a l’aula: alumnes del segle XXI

  • Aprenentatge significatiu, transversal i globalitzat: Crítica al tractament curricular fragmentari - Educació i aprenentatge competencial

  • Metodologies inclusives per a NESE: Aprenentatge basat en la cooperació

  • Professorat competencial

  • Decàleg per a l’èxit d’un projecte

 • Mòdul 2. L’aprenentatge basat en projectes (ABP)

  • Què és l’aprenentatge basat en projectes (ABP)?: Breu història de la pedagogia basada en projectes - Definició - Diferència amb el treball per projectes - Elements essencials, característiques i avantatges d’ABP

  • LOMLOE i ABP: competències a secundària: L’ABP treballa per l’equitat

  • Procés i aplicació d’ABP a l’aula: Fases i etapes d’elaboració - Avaluació del projecte

  • Exemples i experiències pràctiques a l’aula

 • Mòdul 3. Aprenentatge servei (APS)

  • Què és un projecte d’aprenentatge servei (APS): Definició i àmbits d’acció - Components i característiques d’APS - Orígens i situació pràctica a Espanya i Catalunya

  • APS a l’educació secundària: Competència ciutadana i educació en valors cívics i ètics - Adquisició de coneixements i competències

  • Impulsar l’APS: Per què impulsar l’APS? - Com impulsar l’APS en l’àmbit local

  • Desenvolupament d’un projecte APS: etapes i fases del projecte: Etapa 1: preparació - Etapa 2: realització - Etapa 3: avaluació

  • Autoavaluació de projectes APS

  • APS i gent gran

  • Exemples i experiències pràctiques a l’aula

 • Mòdul 4. Eines digitals, dinàmiques grupals i recursos per a l’elaboració de projectes

  • Recursos i materials per al projecte: Propostes i materials per impulsar la temàtica - Plantilles d’elaboració del projecte - Rúbriques d’avaluació

  • Eines digitals per al procés d’aplicació del projecte: Tecnologies per a la comunicació - Tecnologies per a la cerca d’informació - Tecnologies per a la creació de continguts - Tecnologies per a la col·laboració - Tecnologies per a la reflexió

  • Dinàmiques de cohesió grupal

Què diuen els nostres alumnes?

 • Helena Escoda i Casas

  Personalment, m'ha ajudat molt a entendre com s'ha d'organitzar el treball per a posar en pràctica la metodologia de l'aprenentatge basat en projectes i he extret moltes idees del curs.

 • Sandra Oliver

  Tot molt correcte: la relació amb el tutor, les hores, les lectures ,les taques...genial

Cursos relacionats