Avaluació i eines digitals

L'avaluació amb eines digitals ofereix una sèrie de beneficis, que inclouen la retroalimentació immediata, la personalització de l'aprenentatge, la recopilació i anàlisi de dades, més varietat de formats d'avaluació, promoció de la participació i de la motivació i facilitació de l'avaluació formativa. Aquests beneficis contribueixen a millorar la qualitat i la eficàcia del procés d'ensenyament-aprenentatge.

Nou
Imatge del curs Avaluació i eines digitals
55
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Primària i Secundària

 • Tutoritzat per Pilar Fernàndez

 • Reconegut Departament Educació

Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Primària i Secundària

 • Tutoritzat per Pilar Fernàndez

 • Reconegut Departament Educació

Il.lustració entranyable que acompanya el curs Avaluació i eines digitals

La irrupció de la tecnologia a l'àmbit educatiu ha suposat una transformació significativa de les aules. Els i les docents s'han d'adaptar a aquests canvis i a les noves tendències i eines digitals. L'ús de la tecnologia pot suposar un avantatge i una millora en el procés d'ensenyament i aprenentatge. El procés d'avaluació és una de les tasques amb més complexitat a la qual s'ha d'enfrontar el personal docent. Suposa una feina que requereix determinades habilitats i competències docents.

Les eines digitals poden aportar grans avantatges a l'avaluació, com ara guanyar precisió en els resultats, més detall i connexió amb el currículum, més capacitat d'observació sistemàtica i anàlisi, i un estalvi de temps notable. Tot i això, per a alguns i algunes docents que encara no estiguin familiaritzats amb les noves tecnologies pot suposar un gran repte.

En aquest curs es proposen coneixements, eines i recursos de gran utilitat per planificar un procés d'avaluació sistemàtic i eficient a través de les eines digitals. També pot ser d'ajuda per a docents que necessitin actualitzar les seves competències, optimitzant el seu acompliment a l'aula.

En definitiva, aquest curs permet cobrir la necessitat d'adaptar-se als canvis que l'educació exigeix actualment, aprofitant els beneficis que aporta la tecnologia, optimitzant l'avaluació.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Conèixer els beneficis de l’ús d’eines digitals per a l’avaluació.

 • Aprendre a utilitzar les eines digitals en el procés d’avaluació.

 • Analitzar els resultats de l’avaluació amb eines digitals i fer-los servir per optimitzar l’aprenentatge dels i les estudiants i el procés d’ensenyament.

 • Definir propostes de millora en base a les dades recollides a l’avaluació.

 • Seleccionar instruments d’avaluació variats per valorar criteris d’avaluació utilitzant eines digitals.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Introducció a l’avaluació digital

  • Concepte d’avaluació: processos i dificultats

  • Eines digitals per a l’avaluació: Registra respostes del teu alumnat: Plickers, Kahoot, Quizizz - Entorn Google Educació: tasques, formularis i preguntes

 • Mòdul 2. Disseny d’avaluacions digitals

  • Creació d’avaluacions digitals utilitzant diferents eines: iDoceo i Additio

  • Registre d’evidències d’aprenentatge i connexió amb el currículum

  • Selecció d’eines digitals per a l’avaluació

 • Mòdul 3. Anàlisi de resultats d’avaluacions digitals

  • Interpretació i anàlisi dels resultats de l’avaluació: Avaluació del procés d’aprenentatge: camí de l’alumne o alumna - Avaluació del procés d’ensenyament: camí del personal docent - Identificació de fortaleses i debilitats en l’aprenentatge dels i les estudiants: decisions pedagògiques. Què mantenir i què canviar?

  • Feedback i autoavaluació

Cursos relacionats