Immersió i suport lingüístic

La immersió lingüística a l’escola catalana garanteix un coneixement suficient de la nostra llengua per part de l’alumnat nouvingut.

4.5

(116 opinions)

3.370

3.370 docents formats

100
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Jennifer Doncel

 • Reconegut Departament Educació

 • perfil immersió + info
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Jennifer Doncel

 • Reconegut Departament Educació

 • perfil immersió + info
Il.lustració entranyable que acompanya el curs Immersió i suport lingüístic

L’objectiu principal del curs és dotar el personal docent d’eines i estratègies per acollir l’alumnat nouvingut i treballar la llengua catalana per aconseguir el seu èxit educatiu.

La finalitat del curs és la d’entendre el motiu del català com a llengua vehicular dels centres educatius a Catalunya i dotar el personal docent d’eines i recursos per l’aprenentatge de la llengua catalana posant l’accent en l’alumnat nouvingut.

Es defineix el concepte d’immersió lingüística partint dels seus orígens i els seus objectius per entendre per què el català és llengua vehicular als centres educatius a Catalunya.

Es descobreix el procés d’aprenentatge de les llengües i quins són els principals factors que hi influeixen per obtenir el coneixement necessari per desenvolupar activitats pràctiques a la vida diària de l’escola. Es té en compte, a més, la gran influència que té l’entorn a l’hora d’aprendre una nova llengua partint de les experiències personals i deixant de banda les etiquetes i els prejudicis sobre l’alumnat nouvingut.

A l’últim mòdul es posen en pràctica els aprenentatges adquirits anteriorment i es tanca el curs parlant de la importància d’afavorir l’aprenentatge de les llengües per aconseguir l’èxit educatiu, per la qual cosa es dona un gran pes al rol del personal docent.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Treballar la docència en contextos en què cal aplicar estratègies d'immersió lingüística, sobretot quan cal adequar la intervenció didàctica a la diversitat lingüística de l'alumnat.

 • Orientar metodològicament el personal docent en referència amb la immersió i el suport lingüístic.

 • Conèixer l'evolució de la immersió lingüística i entendre per què el català és la llengua vehicular dels centres educatius a Catalunya.

 • Adquirir coneixements específics sobre l'aprenentatge de les llengües en l'ésser humà per desenvolupar activitats d'aplicació a l'aula.

 • Valorar la diversitat lingüística i cultural del món per poder incloure a l'escola l'alumnat nouvingut sense prejudicis.

 • Accentuar la rellevància del paper de l'escola en l'acollida de l'alumnat nouvingut per potenciar la seva inclusió i el seu èxit educatiu.

 • Proporcionar estratègies, recursos i activitats que facilitin la immersió lingüística de l'alumnat a Catalunya.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. La immersió lingüística

  • Què és una llengua (Característiques d'una llengua; Diferència entre llengua i dialecte; La llengua oral i la llengua escrita)

  • La immersió lingüística (Què és la immersió lingüística; Orígens del concepte; Tipus; Modalitats; Objectius)

  • La immersió lingüística a Catalunya (Precedents en d'altres països; Història de l'escola catalana; Aplicació de la immersió lingüística a les escoles catalanes; Marc normatiu; Resultats)

 • Mòdul 2. L'aprenentatge de les llengües

  • L'aprenentatge de la llengua materna

  • Aprenentatge d'una segona llengua

  • Influència de la llengua materna en l'aprenentatge de la segona llengua (L2)

  • Altres factors que influeixen en l'aprenentatge de la primera llengua (L1) (Edat; Personalitat; Factors afectius; Aptitud)

 • Mòdul 3. Educació per la immersió lingüística

  • Importància del context en l'aprenentatge de les llengües (Les persones nouvingudes a Catalunya; El Pla per a la Llengua i la Cohesió Social)

  • El paper de l'escola en la immersió lingüística (L'escola com a agent de socialització; El Projecte educatiu de centre; El projecte lingüístic de centre; Recursos)

  • El context familiar (Primer agent educatiu; Implicació de les famílies a l'escola)

 • Mòdul 4. Acolliment a l'escola

  • Importància del grup classe (Conèixer i tenir en compte el grup classe; Influència del grup d'iguals)

  • Conèixer l'alumnat nouvingut

  • Procedència (Llengua que parla; Religió; Context i situació familiar)

  • L'aprenentatge de l'alumnat nouvingut (Coneixements previs; Currículum; Desenvolupament d'altres habilitats)

  • L'aula (Gestió de la diversitat; Inclusió; El rol del docent)

  • Recursos

Què diuen els i les nostres alumnes?

Carles

12 de març 2021

En aquest curs d'immersió i suport lingüístic s'aprèn el context en el que viu el català als centres educatius i quina és la funció que han de fer els docents per tal d'acompanyar a l'alumnat nouvingut. A més, en els apunts hi ha una infinitat de recursos digitals perquè infants amb diferents nivells de català puguin seguir aprenent aquesta llengua. La tutora ha estat molt activa i donant feedback gairebé instantani, molt content.

Eva

3 de maig 2024

Curs molt interessant. Treballar al meu ritme per a mi és molt important i aquest curs ho permet. Compartir recursos i activitats ens ajuda a tenir més eines per posar en pràctica. Els feed-backs de la tutora Jennifer t'animen a seguir i esforçar-te

Paqui

1 de maig 2024

Ha estat un plaer fer aquesta formació amb vosaltres ja que m'he sentit acompanyada en tot moment. He pogut aprendre també de les experiencies dels companys. Sempre repeteixo...ja tinc experiencia amb vosaltres.

Elisenda

4 de febrer 2024

Interessant, fecund, enriquidor i molt pràctic. Com a docent acostumo a ser crítica amb les formacions massa teòriques i allunyades de la pràctica docent del dia a dia. A Somdocents, als dos cursos quie he pogut fer, res de tot això ha passat. Ans, al contrari, com ja he esmentat abans. També ha estat molt interessant poder, tot i ser online, poder compartir tot l'aprenentatge amb la resta de companys i companyes docents. Per tancar i no fer-me pesada en la meva opinió, agrair la feina de la "nostra" formadora i tutora Mireia. Un acompanyament rigorós, seriós, constant però alhora proper. Totes les seves observacions i comentaris han estat molt fèrtils pel meu treball tant en el curs com a les aules. Moltes gràcies a totes i a tots i fins el proper curs! Elisenda

M. Carmen

3 de març 2023

Aquest curs m'agradat molt perquè m'ha aportat moltes eines i recursos per poder treballar amb alumnat nouvingut.

Aida Arce

30 de gener 2023

Un curs necessari tenint en compte la diversitat dels centres escolars, amb ell a més d'una bona formació quant a la gestió de la immersió lingüística també trobes recursos molt interessant per atendre de la millor manera els alumnes nouvinguts. Aconsello molt aquest curs per poder fer l'acollida que els nous alumnes es mereixen.

Cursos relacionats