Immersió i suport lingüístic

La immersió lingüística a l’escola catalana garanteix un coneixement suficient de la nostra llengua per part de l’alumnat nouvingut.

4.5

(111 opinions)

3.187

3.187 docents formats

80
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Jennifer Doncel

 • Reconegut Departament Educació

 • perfil immersió + info
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Jennifer Doncel

 • Reconegut Departament Educació

 • perfil immersió + info
Il.lustració entranyable que acompanya el curs Immersió i suport lingüístic

L’objectiu principal del curs és dotar el personal docent d’eines i estratègies per acollir l’alumnat nouvingut i treballar la llengua catalana per aconseguir el seu èxit educatiu.

La finalitat del curs és la d’entendre per què el català és la llengua vehicular dels centres educatius a Catalunya i dotar el personal docent d’eines i recursos per l’aprenentatge de la llengua catalana posant l’accent en l’alumnat nouvingut.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Conèixer l’evolució de la immersió lingüística i entendre per què el català és la llengua vehicular dels centres educatius a Catalunya.

 • Adquirir coneixements específics sobre l’aprenentatge de les llengües en l’ésser humà per desenvolupar activitats d’aplicació a l’aula.

 • Valorar la diversitat lingüística i cultural del món per incloure l’alumnat nouvingut a l’escola sense prejudicis.

 • Entendre la rellevància del paper de l’escola en l’acollida de l’alumnat nouvingut per potenciar la seva inclusió i el seu èxit educatiu.

 • Estratègies, recursos i activitats que faciliten la immersió lingüística de l’alumnat a Catalunya.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. La immersió lingüística

  • Què és la llengua?: Característiques d’una llengua - Diferència entre llengua i dialecte - La llengua oral i la llengua escrita

  • La immersió lingüística: Què és la immersió lingüística? - Orígens del concepte - Tipus - Modalitats - Objectius

  • La immersió lingüística a Catalunya: Precedents en d’altres països - Història de l’escola catalana - Aplicació de la immersió lingüística a les escoles catalanes - Marc normatiu - Resultats

 • Mòdul 2. L’aprenentatge de les llengües

  • L’aprenentatge de la llengua materna

  • Aprenentatge d’una segona llengua

  • Influència de la llengua materna en l’aprenentatge de la segona llengua (L2)

  • Altres factors que influeixen en l’aprenentatge de la segona llengua (L2): Edat - Personalitat - Factor afectius - Aptitud

 • Mòdul 3. Educació per a la immersió lingüística

  • Importància del context en l’aprenentatge de les llengües: Les persones nouvingudes a Catalunya - El Pla per a la Llengua i la Cohesió Social

  • El paper de l’escola en la immersió lingüística: L’escola com a agent de socialització - El projecte educatiu de centre - El projecte lingüístic de centre - Recursos

  • El context familiar: Primer agent educatiu - Implicació de les famílies a l’escola

 • Mòdul 4. Acolliment a l’escola

  • Importància del grup classe: Conèixer i tenir en compte el grup classe - Influència del grup d’iguals

  • Conèixer l’alumnat nouvingut

  • L’aprenentatge de l’alumnat nouvingut: Coneixements previs - Currículum - Desenvolupament d’altres habilitats

  • L’aula: Gestió de la diversitat - Inclusió - El rol del personal docent

Què diuen els nostres alumnes?

 • Elisenda

  Interessant, fecund, enriquidor i molt pràctic. Com a docent acostumo a ser crítica amb les formacions massa teòriques i allunyades de la pràctica docent del dia a dia. A Somdocents, als dos cursos quie he pogut fer, res de tot això ha passat. Ans, al contrari, com ja he esmentat abans. També ha estat molt interessant poder, tot i ser online, poder compartir tot l'aprenentatge amb la resta de companys i companyes docents. Per tancar i no fer-me pesada en la meva opinió, agrair la feina de la "nostra" formadora i tutora Mireia. Un acompanyament rigorós, seriós, constant però alhora proper. Totes les seves observacions i comentaris han estat molt fèrtils pel meu treball tant en el curs com a les aules. Moltes gràcies a totes i a tots i fins el proper curs! Elisenda

 • M. Carmen

  Aquest curs m'agradat molt perquè m'ha aportat moltes eines i recursos per poder treballar amb alumnat nouvingut.

 • Aida Arce

  Un curs necessari tenint en compte la diversitat dels centres escolars, amb ell a més d'una bona formació quant a la gestió de la immersió lingüística també trobes recursos molt interessant per atendre de la millor manera els alumnes nouvinguts. Aconsello molt aquest curs per poder fer l'acollida que els nous alumnes es mereixen.

 • Emma

  Realitzar aquest curs ha sigut molt enriquidor, penso que he adquirit bons recursos i eines per desenvolupar la meva tasca com a docent a l'aula.

 • Chaimae

  Molt contenta amb la plataforma somdocents i amb el curs. He tingut temps per treballar i aprofundir en el contingut del curs amb el meu ritme.

Cursos relacionats