El pati com a espai d'aprenentatge

El pati és un espai natural del centre que gràcies a la mirada transformadora de l’educació dels docents ofereix infinites oportunitats d’aprenentatge.

Curs nou

Imatge El pati com a espai d'aprenentatge
50

Propera convocatòria del 3 al 24 de maig de 2021

Aquest curs inclou:
 • 30 hores

 • 100 % en línia

 • Tutoritzat per Nohemí Rodríguez

 • Reconegut Departament Educació

 • Convocatòries obertes fins juliol

Aquest curs inclou:
 • 30 hores

 • 100 % en línia

 • Tutoritzat per Nohemí Rodríguez

 • Reconegut Departament Educació

 • Convocatòries obertes fins juliol

Il.lustració entranyable que acompanya el curs El pati com a espai d'aprenentatge

L'objectiu principal del curs és dotar al docent d'estratègies per fer del pati un espai educatiu adequat i impulsar el seu ús, no només en l'estona del temps de lleure, sinó també en la pràctica didàctica a través del joc.

La finalitat del curs consisteix a apropar una mirada innovadora sobre el pati a les institucions escolars, dotant al docent d'eines i de recursos per al seu ús durant el temps escolar.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Prendre consciència de la importància i de la necessitat d’aprendre mitjançant el joc i l’aprenentatge significatiu.

 • Tenir criteri per seleccionar el mobiliari i els materials adients per treballar i jugar a l’exterior.

 • Construir una base per a la creació de l’espai pati dels centres educatius, tenint en compte les necessitats dels infants.

 • Proporcionar eines i recursos que facilitin l’educació a l’espai exterior i els jocs al pati.

 • Dotar el docent de coneixements per fomentar una transformació al pati del centre incorporant experiències d’escoles on el pati és un espai d’aprenentatge, i així, per apropar-se a aquesta manera de treballar.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. El joc i l’espai exterior de l’escola

  • El joc: Concepte de joc - Característiques del joc - Tipus de joc - Funcions del joc - Dret a jugar

  • L’aprenentatge significatiu

  • L’espai exterior: Estructura i organització de l’espai exterior - Mobiliari i materials - Gestió del temps

 • Mòdul 2. Espai exterior i aprenentatge

  • El joc lliure

  • Activitats dirigides

  • Propostes curriculars per a l’espai exterior: Educació infantil - Educació primària - Educació secundària

  • Coeducació a l’espai exterior

  • El rol del docent

 • Mòdul 3. Propostes educatives per a l’espai exterior

  • La convivència a l’espai exterior

  • El pati a infantil: Els nens i nenes d’infantil - Activitats per a l’espai exterior d’infantil - Recursos

  • El pati a primària: Els nois i noies de primària - Activitats per a l’espai exterior de primària - Recursos

  • El pati a secundària: Els adolescents de secundària - Activitats per a l’espai exterior a secundària - Recursos