L'avaluació en el primer cicle d'educació infantil (etapa 0-3)

L'avaluació durant el primer cicle d'educació infantil és essencial per proporcionar una atenció educativa de qualitat i centrada en l'infant, promovent el seu desenvolupament integral i preparant-los per futurs èxits personals i acadèmics.

Nou
Imatge del curs L'avaluació en el primer cicle d'educació infantil (etapa 0-3)
75
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Infantil

 • Tutoritzat per Maria Fusté

 • Reconegut Departament Educació

Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Infantil

 • Tutoritzat per Maria Fusté

 • Reconegut Departament Educació

Il.lustració entranyable que acompanya el curs L'avaluació en el primer cicle d'educació infantil (etapa 0-3)

En aquest curs es posa el centre d’atenció en l’avaluació dins l’escola infantil, concretament en el primer cicle (0-3), per poder tractar aspectes importants de la mateixa i del neurodesenvolupament de l’infant. S’aborda cadascuna de les franges d’edat per separat, a causa de les grans diferències evolutives entre elles, veient, per tant, les especificitats de l’avaluació de 0 a 1, d’1 a 2 i de 2 a 3 anys.

S’aprofundeix en com organitzar i planificar els processos d’observació i registre de la informació, és a dir, de quina manera, que resulti pràctica i viable, es pot organitzar una correcta avaluació en el dia a dia de l’aula. També es veurà com poder programar avaluacions específiques en casos concrets on sigui necessari coordinar-se amb altres professionals o agents educatius.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Conèixer com avaluar de manera específica a les aules de 0-1, 1-2 i 2-3 anys.

 • Avaluar diferents aspectes del neurodesenvolupament de l’infant per a cadascuna de les franges d’edat.

 • Considerar la rutina diària com un moment òptim per a l’avaluació.

 • Aprofitar les oportunitats de l’aula per avaluar.

 • Seqüenciar l’observació en un context d’avaluació.

 • Utilitzar diferents registres per a l’avaluació.

 • Dominar habilitats per poder planificar i programar l’observació.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Les aules de 0 a 1

  • L’avaluació a les aules de 0 a 1

  • L’avaluació del neurodesenvolupament

  • Aspectes a avaluar en el dia a dia de l’aula

  • Com organitzar l’observació i el seu registre

  • Casos pràctics

 • Mòdul 2. L’aula d’1 a 2

  • L’avaluació a les aules d’1 a 2

  • L’avaluació del neurodesenvolupament

  • Aspectes a avaluar en el dia a dia de l’aula

  • Com organitzar l’observació i el seu registre

  • Casos pràctics

 • Mòdul 3. Les aules de 2 a 3

  • L’avaluació a les aules de 2 a 3

  • L’avaluació del neurodesenvolupament

  • Aspectes a avaluar en el dia a dia de l’aula

  • Com organitzar l’observació i el seu registre

  • Casos pràctics

 • Mòdul 4. Reflexions sobre l’informe a l’escola 0-3

  • L’informe de 0 a 3: pensaments i reptes

  • Utilitat de l’informe

  • Elaboració d’un informe personalitzat

  • Components de l’informe