Estimular la lògica i les matemàtiques en educació infantil

Les matemàtiques desenvolupen habilitats cognitives fonamentals i ajuden al treball de la resolució de problemes des d’una edat primerenca, cosa que permet establir les bases per al pensament lògic i el raonament matemàtic en etapes posteriors.

4.6

43

43 docents formats

Imatge del curs Estimular la lògica i les matemàtiques en educació infantil
75
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Infantil

 • Tutoritzat per Jennifer Doncel

 • Reconegut Departament Educació

Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Infantil

 • Tutoritzat per Jennifer Doncel

 • Reconegut Departament Educació

Il.lustració entranyable que acompanya el curs Estimular la lògica i les matemàtiques en educació infantil

Les mans dels nens i les nenes d’educació infantil són la millor eina per conèixer el món que els i les envolta i seran la seva principal font d’aprenentatge. Per això és essencial aprofitar aquest gran recurs natural per planificar l’ensenyament de les matemàtiques de manera activa i viva.

Aquest curs té com a missió primordial la posada en pràctica del procés d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques des d’una perspectiva activa i manipulativa. S’encamina a fer que el personal docent pugui planificar l’ensenyament de les matemàtiques des d’un model global i integral, estimulant l’aprenentatge significatiu i la connexió entre els diferents continguts.

Al llarg del curs es coneixeran els fonaments bàsics del desenvolupament lògic matemàtic en els primers anys de vida i es farà una aproximació als materials estructurats. També aprendrem a construir els nostres propis recursos amb materials no estructurats i de l’entorn proper i finalitzarem amb la descoberta de la plataforma Canva com a eina per crear digitalment recursos matemàtics.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Iniciar-te en les matemàtiques manipulatives i actives i els principis pedagògics.

 • Reconèixer l’ús i la utilitat del material estructurat.

 • Elaborar, dissenyar i construir activitats manipulatives a través de material no estructurat.

 • Dissenyar i planificar activitats matemàtiques amb un enfocament pràctic i creatiu.

 • Crear activitats matemàtiques mitjançant l’ús de plataformes digitals amb Canva.

 • Desenvolupar la resiliència en l’alumnat com a eina de lideratge en activitats que requereixin més esforç.

 • Saber gestionar situacions de treball en equip utilitzant dues eines concretes com la comunicació assertiva i la gestió del temps.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Iniciació al món matemàtic infantil

  • El desenvolupament de la lògica en els sis primers anys de vida

  • Conceptes a desenvolupar en els primers anys de vida: Nocions qualitatives - Discriminació - Representació - Orientació - Número i quantitat - Generalització - Introducció a les operacions aritmètiques

  • Aprendre mitjançant l’experiència i l’acció: Observació - Exploració - Experimentació - Manipulació

 • Mòdul 2. Material estructurat per al desenvolupament logicomatemàtic

  • Blocs lògics de Dienes, regletes de Cuisenaire i policubs: propostes i disseny de recursos i activitats: Blocs de Dienes - Regletes de Cuisenaire - Policlubs

  • Altres materials estructurats: descripció i ús a l’aula d’educació infantil

 • Mòdul 3. Material no estructurat per al desenvolupament logicomatemàtic: disseny i elaboració

  • Descripció de materials que podem elaborar i utilitzar

  • Recursos elaborats amb productes de rebuig

  • Altres materials no estructurats

  • Projectes, tallers i seqüències didàctiques enfocades al tractament de les matemàtiques actives: Projectes - Tallers - Seqüències didàctiques

  • El racó de les matemàtiques i la lògica a l’aula d’educació infantil

 • Mòdul 4. Disseny de recursos matemàtics amb plataformes digitals: Canva

  • Aproximació a l’ús de Canva per elaborar recursos matemàtics creatius, actius i manipulatius

  • Disseny de recursos senzills i funcionals: murals, targetes, làmines…: Tipus de compte a Canva - Desar un disseny a Canva - Elaboració de dissenys senzills - Creació d’una infografia-mural - Creació de flashcards - Creació de fitxes educatives

  • Altres recursos digitals per a l’ensenyament de la logicomatemàtica

Què diuen els i les nostres alumnes?

Sergio

30 de març 2024

Molt interessant la formació i la docent excel·lent.

Cursos relacionats