Competència digital docent. Nivell B2

Tal com diu el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), les tecnologies actuals són indispensables en els entorns laborals, socials, econòmics, esportius, artístics, culturals, científics i acadèmics; és per això que cal contemplar-les en els processos educatius per tal d’utilitzar-les com a objecte d’aprenentatge, així com a mitjans o eines per desenvolupar qualsevol classe d’aprenentatge.

4.4

(7 opinions)

167

167 docents formats

Imatge del curs Competència digital docent. Nivell B2
150
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 70 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Internivells

 • Tutoritzat per Marc Simón

 • En procés de reconeixement

 • Acreditació CDD

Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 70 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Internivells

 • Tutoritzat per Marc Simón

 • En procés de reconeixement

 • Acreditació CDD

Il.lustració entranyable que acompanya el curs Competència digital docent. Nivell B2

Aquesta activitat formativa permet que el personal docent dels centres educatius pugui adquirir les competències digitals definides dins del MRCDD, marcades dins de l'etapa de l'experiència (nivell B2), perquè puguin aplicar les diferents eines que s'ofereixen dins les seves programacions per tal d'incrementar la motivació de l'alumnat durant el seu procés d'ensenyament-aprenentatge. Per aquest motiu cal una actualització de les competències digitals del personal docent, més enllà del nivell d'accés de l'A1, l'A2 i el B1, li cal continuar formant-se per adaptar-se a la societat actual. Per superar el curs, és necessari estar en actiu i treballar en una aula, perquè s'han de lliurar evidències d'aplicació a l'aula per acreditar el nivell de CDD.

Durant el curs, s'integren les tecnologies digitals en diferents contextos de treball docent. Aquesta integració aporta una millora en la pràctica utilitzant les tecnologies i els procediments de manera autònoma: seleccionar continguts digitals adequats a la consecució dels objectius d'aprenentatge del seu alumnat, emprar les tecnologies digitals establertes per les administracions educatives o pels titulars del centre, complir els protocols de seguretat i protecció de dades i aplicar estratègies d'ensenyament-aprenentatge adquirides mitjançant processos formatius.La present activitat formativa posa el focus en les sis àrees de la competència digital docent, així com en els eixos temàtics del pensament crític i de la inclusió digital. Entenem el pensament crític com una competència que permet a l'alumnat formar un esperit crític vers tot el que ens aporta la societat, analitzant els fenòmens i formant-se una opinió pròpia, així com la capacitat de contrastar informació i desestimar la que no és vàlida. Aquest eix és molt important dins les noves tecnologies, ja que la capacitat de trobar molta quantitat d'informació pot fer que no tota sigui verídica i cal reflexionar sobre allò que observem, sobre allò que obtenim i allò que fem. Per altra banda, incloem l'eix de la inclusió digital perquè és important ser conscients que cada estudiant té el seu propi ritme d'aprenentatge i hem de donar resposta a tots i cadascun d'ells i elles.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Integrar les tecnologies digitals en l'àmbit pràctic educatiu:

  • Crear i compartir contingut digital.

  • Oferir assessorament digital al centre educatiu.

  • Aplicar les eines digitals per a un ensenyament universal.

  • Oferir estratègies per a desenvolupar la competència digital de l'alumnat.

  • Oferir una guia dins l'aprenentatge de l'alumnat basada en una correcta avaluació i retroacció de les tasques.

  • Dissenyar i avaluar de forma crítica les pràctiques educatives amb eines digitals.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Comunicació amb la comunitat educativa

  • Eines de comunicació: El correu electrònic - Funcionalitats del correu corporatiu - Google Calendar

  • Protecció de dades personals, privacitat, seguretat i benestar digital: Protecció de dades personals - Privacitat - Seguretat - Benestar digital

  • Pla de comunicació: Característiques del pla de comunicació de centre - Passos a seguir per a la seva elaboració

 • Mòdul 2. Continguts digitals

  • Criteris de cerca i selecció de continguts digitals: Criteris per a l'avaluació de continguts digitals - Precisió i exactitud de la informació - Originalitat i llicència

  • Creació i modificació de continguts digitals: Planificació de continguts digitals - Eines i recursos per a la creació de continguts digitals - Criteris de creació de continguts visuals atractius

  • eXeLearning: Instal·lació i primers passos - Passos a seguir per a la seva elaboració - Editor de text - iDevices - Projectes eXeLearning Departament d'Educació

 • Mòdul 3. Digitalització de tasques

  • Digitalització de tasques: Beneficis de la digitalització de tasques - Eines i recursos per a la digitalització de tasques - Exemples pràctics d'aplicació de la digitalització de tasques

  • Aprenentatge entre iguals i autoregulat: Aprenentatge autoregulat i aprenentatge entre iguals amb la digitalització

 • Mòdul 4. Avaluació i retroacció

  • Estratègies d'avaluació: Estratègies avaluatives tradicionals o mitjançant les TIC? - Exemples d'estratègies avaluatives mitjançant les TIC - Consideracions per a l'ús efectiu de les TIC en l'avaluació - Exemples d'eines i recursos per a l'avaluació mitjançant les TIC

  • Heteroavaluació, coavaluació i autoavaluació: Heteroavaluació - Coavaluació - Autoavaluació - CoRubrics

  • Retroacció: Tipus de retroaccions - Com ha de ser la retroacció?

 • Mòdul 5. Metodologies actives

  • Accessibilitat i inclusió: Importància de les opcions d'accessibilitat en l'ensenyament i l'aprenentatge - Exemples d'opcions d'accessibilitat - Criteris d'accessibilitat

  • Aprenentatge basat en problemes (ABP): Característiques de l'ABP - Fases del procés ABP

  • Aprenentatge i servei (APS): Relació entre l'APS i l'educació cívica - Etapes de l'APS - Implementació de l'APS a l'aula - Exemples d'aprenentatge i servei

  • Flipped classroom: Creació de continguts de lliçons en línia - Accés als materials de lliçó per part de l'alumnat - Activitats interactives a l'aula - Suport i orientació a l'alumnat

  • Col·laboració en línia: Beneficis de la col·laboració en línia - Eines per a la col·laboració en línia - Estratègies per a la col·laboració en línia

  • Ludificació de l'aprenentatge: Objectius i beneficis de la ludificació - Elements de la ludificació - Eines i plataformes per a la ludificació de l'aprenentatge

 • Mòdul 6. Desenvolupament de la competència digital de l'alumnat

  • Alfabetització mediàtica i en el tractament de la informació i de les dades: Com desenvolupar la competència digital en l'alumnat

  • Comunicació, col·laboració i ciutadania digital: Avantatges i inconvenients amb les plataformes de col·laboració, comunicació i ciutadania - Ús de les xarxes socials en situacions d'ensenyament-aprenentatge - Exemples d'aplicació d'activitats per a treballar ciutadania i identitat digital en l'alumnat

  • Creació de continguts digitals: Eines digitals per a la creació de continguts - Drets d'autor i propietat intel·lectual - Llicències Creative Commons

  • Ús responsable i benestar digital: Exemples d'activitats per treballar la seguretat a Internet - Benestar digital

  • Resolució de problemes: Estratègies per a l'ensenyament de la resolució de problemes

 • Mòdul 7. Desenvolupament del projecte

  • Desenvolupament: Identificació de les necessitats i expectatives de l'alumnat - Selecció de les tecnologies de la informació i la comunicació adequades - Integració de les TIC en el disseny de les activitats d'aprenentatge - Consideració de la diversitat d'alumnes i adaptació de les activitats

  • Implementació: Planificació detallada de les sessions d'aprenentatge amb les TIC - Identificar i recopilar recursos digitals - Avaluar la qualitat i la idoneïtat dels recursos digitals seleccionats

  • Avaluació del procés d'aprenentatge amb TIC: Establir criteris d'avaluació clars i coherents amb els objectius d'aprenentatge - Ús d'eines i estratègies d'avaluació que incorporin les TIC - Retroalimentació

  • Reflexió i millora contínua: Reflexionar sobre l'efectivitat de les activitats amb les TIC

Què diuen els i les nostres alumnes?

Teresa Martin

22 de març 2024

CDD_B2 SomDocents: Curs en línia molt ben estructurat, amb el seguiment i avaluació del tutor del curs. Activitats, lligades a la realitat de les aules, que afavoreixen conèixer i posar en pràctica eines i recursos digitals, d'acord amb les metodologies. Valoro especialment que el nivell del curs (B2), ja que aquest no sempre s'oferta (durant un parell d'anys s'ha orientat als docents a fer un A1 o A2) i és una manera excel·lent de certificar el nostre nivell de la CDD_B2. El preu del curs és molt correcte, qualitat a un preu molt accessible.

Sergio

21 de febrer 2024

Molt ben enfocades les tasques de la formació. I en Marc el docent molt atent i servicial en tot moment. Un 10 tot.

FRAN GARCIA BERTÓ

21 de febrer 2024

Molt bon curs on he pogut aprendre una gran quantitat de coses noves dins de l'àmbit docent. Si hi ha qualsevol curs per poder aprendre més, jo encantant. Moltes gràcies per tot. Salutacions, Fran

Cursos relacionats