Competència digital docent. Nivell B1

Tal com diu el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), les tecnologies actuals són indispensables en els entorns laborals, socials, econòmics, esportius, artístics, culturals, científics i acadèmics; és per això que cal contemplar-les en els processos educatius per tal d’utilitzar-les com a objecte d’aprenentatge, així com a mitjans o eines per desenvolupar qualsevol classe d’aprenentatge.

4.6

87

87 docents formats

Imatge del curs Competència digital docent. Nivell B1

Aquest curs no està disponible

Aquest curs inclou
 • 60 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Internivells

 • Tutoritzat per Marc Simón

 • Reconegut Departament Educació

 • Acreditació CDD

Aquest curs no està disponible

Aquest curs inclou
 • 60 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Internivells

 • Tutoritzat per Marc Simón

 • Reconegut Departament Educació

 • Acreditació CDD

Il.lustració entranyable que acompanya el curs Competència digital docent. Nivell B1

Aquesta activitat formativa està pensada perquè el personal docent dels centres educatius pugui adquirir les competències digitals definides dins del MRCDD, marcades dins de l’etapa de l’experiència (nivell B1), i perquè pugui aplicar les diferents eines que s’ofereixen dins les seves programacions per tal d’incrementar la motivació de l’alumnat durant el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. Per aquest motiu cal una actualització de les competències digitals del personal docent, més enllà del nivell d’accés de l’A1 i l’A2, li cal continuar formant-se per tal d’adaptar-se a la societat actual. Per superar el curs, és necessari estar en actiu i treballar en una aula, perquè s'han de lliurar evidències d'aplicació a l'aula per acreditar el nivell de CDD.

Durant el curs, s’integren les tecnologies digitals en diferents contextos de treball docent. Aquesta integració aporta una millora en la pràctica utilitzant les tecnologies i els procediments de manera autònoma: seleccionar continguts digitals adequats a la consecució dels objectius d’aprenentatge del seu alumnat, emprar les tecnologies digitals establertes per les administracions educatives o pels titulars del centre, complir els protocols de seguretat i protecció de dades i aplicar estratègies d’ensenyament-aprenentatge adquirides mitjançant processos formatius.

La present activitat formativa posa el focus en les sis àrees de la competència digital docent, així com en els eixos temàtics del pensament crític i de la inclusió digital. Entenem el pensament crític com una competència que permet a l’alumnat formar un esperit crític vers tot el que ens aporta la societat, analitzant els fenòmens i formant-se una opinió pròpia, així com la capacitat de contrastar informació i desestimar la que no és vàlida. Aquest eix és molt important dins les noves tecnologies, ja que la capacitat de trobar molta quantitat d’informació pot fer que no tota sigui verídica i cal reflexionar sobre allò que observem, allò que obtenim i allò que fem. Per altra banda, incloem l’eix de la inclusió digital perquè és important ser conscients que cada estudiant té el seu propi ritme d’aprenentatge i hem de donar resposta a tots i cadascun d’ells i elles.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Integrar les tecnologies digitals en diferents contextos de treball.

  • Aplicar estratègies de comunicació eficiente i de cerca segura a Internet

  • Dur a terme accions per a la protecció de dades

  • Crear i compartir contingut digital.

  • Dissenyar i avaluar de forma crítica pràctiques educatives amb eines digitals.

  • Utilitzar les eines digitals per a la inclusió educativa atenent a la diversitat.

  • Analitzar i aplicar diferents estratègies avaluatives segons l’entorn.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. El compromís professional

  • Comunicació organitzativa: La comunicació organitzacional - Eines de comunicació - Funcionalitats del correu corporatiu - Política comunicativa de centre

  • Participació, col·laboració i coordinació professional: Eines per a la participació dels òrgans de govern i coordinació docent - Eines digitals per a la col·laboració i la coordinació

  • Pràctica reflexiva: Què és la pràctica reflexiva?

  • Desenvolupament professional digital continu: Passos a seguir - Identifiquem les necessitats - Tipus de formacions

  • Protecció de dades personals, privacitat, seguretat i benestar digital: Educació de l'Internet segur - Bones pràctiques en l'accés a Internet - Benestar digital

 • Mòdul 2. Continguts digitals

  • Cerca i selecció de continguts digitals: Procés de cerca - Exemples de recursos i repositoris

  • Creació i modificació de continguts digitals: Criteris per a la modificació de continguts digitals - Sistemes de catalogació - Formats d'exportació dels continguts digitals - Exemples de modificació de continguts digitals

  • Protecció, gestió i compartició de continguts digitals: Llicències Creative Commons

 • Mòdul 3. Ensenyament-aprenentatge

  • Ensenyament: Integració de les tecnologies a les programacions didàctiques - Recursos i materials - Learning Management System

  • Aprenentatge entre iguals: Aprenentatge entre iguals - Eines digitals per al treball col·laboratiu

  • Aprenentatge autoregulat: Aprenentatge autoregulat - Eines digitals per a l'aprenentatge autoregulat

  • Criteris per a una activitat digital eficaç

 • Mòdul 4. Avaluació i retroacció digital

  • Avaluació al nou currículum: Aprendre amb sentit – L'avaluació al nou currículum

  • Estratègies avaluatives: Què és l'avaluació - Estratègies avaluatives - Eines digitals avaluatives

  • Estratègies de retroacció de l'alumnat: La retroalimentació - Estratègies de retroalimentació de l'alumnat - Eines digitals per oferir retroalimentació

 • Mòdul 5. Inclusió digital

  • Accessibilitat i inclusió: Accessibilitat i inclusió digital educativa - Models d'ensenyament - Com garantir la inclusió digital educativa? - Requisits d'accessibilitat digital - L'accessibilitat digital als Chromebooks

  • Atenció a les diferències personals en l'aprenentatge: Ús inclusiu dels recursos digitals en educació - Recursos digitals per a la inclusió

  • Compromís actiu de l'alumnat amb el seu propi aprenentatge: El compromís actiu de l'alumnat - Estratègies per augmentar la motivació de l'alumnat - Característiques de les tecnologies digitals per a la motivació de l'alumnat - Escola i família

 • Mòdul 6. Competència digital de l'alumnat

  • Alfabetització mediàtica i en el tractament de la informació i de les dades: Integració en la pràctica docent de la CDA - Eines per desenvolupar la CDA - Google Scholar - Wiki

  • Ús responsable i benestar digital: Consells per al benestar digital - Protocol de ciberseguretat

  • Models pedagògics per al desenvolupament de la competència digital de l'alumnat: Model TPACK - Model SAMR - Taxonomia de Bloom - Altres models pedagògics

Què diuen els i les nostres alumnes?

Anna Blay

14 de febrer 2024

Ha estat un curs que ha superat les meves espectatives. Amb una metodologia activa, innovadora i seqüenciada ha fet que l’elaboració del curs i fer les evidències que et demanen sigui molt assequible. La tutorització ha estat fonamental.

Núria

14 de febrer 2024

He fet el CDD B1. Estic molt contenta amb els continguts tractats, el feedback del tutor i el nivell de les tasques demanades (sigui perque les considero adients així com per la quantitat d'hores de dedicació que es correspon amb la càrrega lectiva del curs).

Jordi Masjuan Izquierdo

17 de desembre 2023

M'ha encantat. No tinc paraules. La veritat ha estat que m'ha sorprès moltíssim, pensava que seria un curs més, de fet no tenia moltes ganes de treure'm el nivell, però l'obligació va fer que em decantes per vosaltres. La meva sorpresa (ja he fet un parell de cursos més amb vosaltres i també em van sorprendre molt, però no tant com aquest) va estar que, a part de la gran feinada, la gran professionalitat del meu tutor, Marc i de com ha preparat el curs, ple de tasques engrescadores, com també un excel·lent tutor. A part de tot l'aprenentatge que m'emporto, recursos i d'altres. Hi ha un però... Cal que tingueu en compte aquest tipus de cursos i les tasque que es demanen, sobretot, sobretot en quines èpoques que es demanen. Per exemple, les dues últimes tasques del mòdul sis, hi ha molt a fer i no heu tingut compte, el poc temps que hem tingut a preparar les tasques que a més en demaneu l'aplicació a l'aula a finals de trimestre, tasques de Nadal, avaluacions, actuacions, entrevistes i un llac, etc. Penso que s'ha de tenir en compte. Però a part de tot això molt agraït. Una abraçada gran i ens veiem ben aviat Salut!

Cursos relacionats