El llenguatge i el material manipulatiu com a mitjà per a l'aprenentatge matemàtic

L'habilitat d'expressar i comunicar idees matemàtiques en paraules i la interacció amb objectes manipulatius fomenta el raonament lògic, la resolució de problemes i el raonament matemàtic.

Nou
Imatge del curs El llenguatge i el material manipulatiu com a mitjà per a l'aprenentatge matemàtic
55
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Primària

 • Tutoritzat per Jordi Badosa

 • Reconegut Departament Educació

Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Primària

 • Tutoritzat per Jordi Badosa

 • Reconegut Departament Educació

Il.lustració entranyable que acompanya el curs El llenguatge i el material manipulatiu com a mitjà per a l'aprenentatge matemàtic

Al llarg dels anys, el sistema educatiu ha anat evolucionant amb el fi d’oferir propostes d’aprenentatge que ubiquin l’alumnat al centre del mateix i facilitin recursos atractius, útils i funcionals.

El vigent decret d'educació bàsica permet donar un enfocament significatiu i útil a la pràctica educativa. Les situacions d'aprenentatge són el mitjà per a l'assoliment de les competències clau que permeten a l'alumnat esdevenir un agent social competent en l'entorn que l'envolta.

L'àrea de matemàtiques segueix aquesta dinàmica i prioritza l'aprenentatge significatiu mitjançant la manipulació que doni valor als sabers que es tracten. L'aprenentatge, en aquesta dinàmica, afavoreix la recerca i l'autonomia de l'alumnat. És bo, també, complementar-ho amb l'ús d'un bon llenguatge matemàtic que convidi a la reflexió i comunicació entre iguals, afavorint, així, el procés d'aprenentatge.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Conèixer els articles essencials del currículum vigent d’educació bàsica (Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments d’educació bàsica) i les característiques de l’àrea de matemàtiques, per afavorir la programació de les situacions d’aprenentatge.

 • Valorar el material matemàtic manipulatiu com a recurs útil per a l’aprenentatge i l'adquisició dels sabers de l’àrea. 

 • Indagar les possibilitats que ofereixen els reglets de la Maria Antònia Canals com a recurs per a l’adquisició dels sabers matemàtics. 

 • Complementar les propostes matemàtiques amb l’ús correcte del vocabulari per potenciar la reflexió i construcció del pensament matemàtic.

 • Dissenyar situacions d’aprenentatge de l’àrea de matemàtiques, mitjançant l’anàlisi de la seva estructura i per a la seva aplicació, en base de l'aprenentatge significatiu.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Recorregut pel currículum d’educació bàsica

  • Precedents curriculars

  • El currículum d’educació bàsica: Descripció i estructura general - Elements clau

  • L’àrea de matemàtiques: Descripció i estructura general - Elements clau (Competències específiques, Criteris d’avaluació, Objectius, Sabers)

  • El Pla de Suport individualitzat: Aspectes generals - Característiques bàsiques - Model d’elaboració

 • Mòdul 2. La importància del llenguatge i del material manipulatiu per a l’aprenentatge de les matemàtiques

  • La trajectòria de Maria Antònia Canals

  • El material manipulatiu: Aspectes generals - Exemples de materials

  • El vocabulari matemàtic: Aspectes generals - La taxonomia de Bloom

 • Mòdul 3. Les situacions d’aprenentatge en l’àrea de matemàtiques

  • Concepte de les situacions d’aprenentatge: Origen de les situacions d’aprenentatge - Concepte general - Estructura - Exemples

  • Avaluació de les situacions d’aprenentatge: Concepte d’avaluació - L’avaluació segons Neus Sanmartí - L’avaluació formativa i formadora (L’avaluació formativa i exemples, L’avaluació formadora i exemples)