Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a infantil i primària

Una escola amb voluntat de transformar la seva cultura escolar cap a una visió més sostenible i responsable amb el medi ambient emprendrà un viatge que contribuirà a la millora del planeta i de les persones que hi habiten

Nou
Imatge del curs Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a infantil i primària
75
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Infantil i Primària

 • Tutoritzat per Lorena Aguilera

 • Reconegut Departament Educació

Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Infantil i Primària

 • Tutoritzat per Lorena Aguilera

 • Reconegut Departament Educació

Il.lustració entranyable que acompanya el curs Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a infantil i primària

L’objectiu principal del curs és guiar al personal docent en l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a l’etapa d’infantil i primària mitjançant el seu aprofundiment i coneixement per tal d’aconseguir una educació ambiental i sostenible de qualitat.

La finalitat del curs se centra en la necessitat d'incorporar una mirada molt més crítica i reflexiva que permeti avançar cap a una manera de ser i actuar molt més respectuosa amb el medi ambient.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) mitjançant experiències i pràctiques d’escoles reals d'educació infantil i primària, com també propostes educatives dissenyades amb l’objectiu de ser adaptades i aplicades dins l’aula.

 • Entendre la necessitat d’actuar mitjançant una educació ambiental de qualitat i des d’una visió d’escola molt més sostenible capaç de promoure la sensibilitat i el respecte pel medi ambient.

 • Incorporar actuacions i estratègies que impulsin la creació d’accions, programes i metodologies que afavoreixin la consecució d’una escola capaç d’integrar l'educació ambiental i sostenible al dia a dia de l’escola.

 • Desenvolupar un pensament crític i reflexiu capaç de transmetre als infants per entendre la necessitat i la rellevància de cuidar i respectar el medi ambient tot impulsant accions mediambientals de qualitat en les seves vides diàries.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Actuem per una educació ambiental i sostenible de qualitat

  • L'educació ambiental: Què és l'educació ambiental? - L’educació ambiental a infantil i primària

  • L'educació sostenible: Què és l’educació sostenible? - Actuacions per tenir un estil de vida sostenible - Què implica ser una escola sostenible?

  • Accions cap al canvi que afavoreixen l’educació ambiental i el desenvolupament sostenible: Escoles i propostes respectuoses amb el medi ambient - Metodologies dins l’aula per educar en la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient - Projectes i plans d’acció i d’innovació per a infantil i primària - Activitats per conscienciar sobre els problemes ambientals i la importància de la sostenibilitat

 • Mòdul 2. Coneixem i apliquem els objectius de desenvolupament sostenible al centre educatiu

  • Què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)?: Una petjada al passat per avançar cap al present - Els 17 ODS i les metes per al desenvolupament sostenible - Les 5P: people, prosperity, planet, peace, partnership

  • L’educació com a mitjà de desenvolupament dels objectius de desenvolupament sostenible: Quins són els agents implicats? - Entenem els motius que impulsen la seva implementació a l’aula - Els Objectius de Desenvolupament Sostenible al centre educatiu - Propostes organitzatives per a la consecució dels ODS dins l’escola

 • Mòdul 3. Incorporació dels objectius de les Persones i el Planeta a l’etapa d’infantil i primària

  • Incorporació i aplicació a l’aula dels objectius relacionats amb la «Persona»: Objectiu 1: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món - Objectiu 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible - Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats - Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tothom i promoure l’aprenentatge al llarg de la vida - Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes

  • Incorporació i aplicació a l’aula dels objectius relacionats amb el «Planeta»: Objectiu 6: Garantir la disponibilitat d’aigua i el sanejament per a tothom - Objectiu 12: Garantir models de consum i producció sostenibles - Objectiu 13: Prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes - Objectiu 14: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins - Objectiu 15: Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl i la pèrdua de o diversitat

 • Mòdul 4. Incorporació dels objectius de la Prosperitat, la Pau i l’Aliança a l’etapa d’infantil i primària

  • Incorporació i aplicació a l’aula dels objectius relacionats amb la «Prosperitat»: Objectiu 7: Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom - Objectiu 8: Fomentar el creixement econòmic i l’ocupació inclusius i sostenibles, i el treball decent per a tothom - Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sotenible i fomentar la innovació - Objectiu 10: Reduir la desigualtat dins i entre els països - Objectiu 11: Fer les ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles

  • Incorporació i aplicació a l’aula dels objectius relacionats amb la «Pau»: Objectiu 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives

  • Incorporació i aplicació a l’aula dels objectius relacionats amb la «Aliança»: Objectiu 17: Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

  • Recopilació de recursos i materials per al coneixement i l'aplicació dels ODS

Cursos relacionats