Prevenir, detectar i actuar sobre l'assetjament escolar

Els infants i joves han de viure lliures d’intimidacions i assetjaments i com a docents ens hem de posicionar en contra. Hem de tenir eines i no mirar cap a un altre costat.

4.5

(5 opinions)

298

298 docents formats

Imatge del curs Prevenir, detectar i actuar sobre l'assetjament escolar
75
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Beatriz Vega

 • Reconegut Departament Educació

 • perfil diversitat + info
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Beatriz Vega

 • Reconegut Departament Educació

 • perfil diversitat + info
Il.lustració entranyable que acompanya el curs Prevenir, detectar i actuar sobre l'assetjament escolar

A dia d’avui, segons estudis recents, es calcula que més d’un 44% dels i les alumnes entre 8 i 14 anys han patit assetjament o ciberassetjament escolar de manera usual o esporàdica i falten a l’escola per por. Davant aquestes dades creiem necessari l’aprofundiment en aquest curs dels conceptes assetjament i ciberassetjament escolar, en els elements que hi intervenen, les conseqüències que es deriven i la necessitat de dotar d’eines al personal docent perquè puguin realitzar una prevenció, detecció i, en cas necessari, intervenció adequada en aquestes situacions.

Per això, aquest curs ofereix estratègies educatives per fomentar un bon ambient i una bona convivència a l’aula, com a pas necessari per evitar situacions violentes dins de l’àmbit escolar i, per tant, així refrenar les situacions d’assetjament i ciberassetjament escolar.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Oferir una aproximació al fenomen de l’assetjament i ciberassetjament escolar.

 • Conèixer els elements que participen de l’assetjament i del ciberassetjament escolar i les seves característiques.

 • Proporcionar factors protectors i la seva implementació per fomentar la prevenció de l’assetjament i ciberassetjament escolar entre iguals.

 • Facilitar estratègies i models de prevenció per aplicar-les a l’aula.

 • Dotar a l’equip docent de les eines necessàries per fer una bona detecció de situacions de violència entre l’alumnat de la nostra aula.

 • Oferir eines per saber detectar situacions de risc que poden desencadenar en assetjament o ciberassetjament al centre educatiu a través de casos pràctics i reals.

 • Aplicar de manera efectiva els diferents tipus d’intervenció davant situacions de violència entre iguals.

 • Generar dinàmiques i activitats aplicables a l’aula per fomentar un ambient positiu i reduir les situacions de risc que poden desencadenar en assetjament o ciberassetjament escolar.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. L’assetjament i el ciberassetjament escolar

  • Què entenem per assetjament escolar?: Tipus d’assetjament escolar - Diferència entre conflicte vs. assetjament

  • Què entenem per ciberassetjament?: Tipus de ciberassetjament - Apps i plataformes virtuals amb especial factor de risc

  • Elements que intervenen a l’assetjament escolar: Víctima - Persona agressora - Persones observadores - Famílies i professorat

  • Diferència entre assetjament i conflicte

  • Conseqüències de patir assetjament o ciberassetjament escolar: En la víctima - En la persona agressora - En les persones observadores passives

  • Altres tipus de conflictes que es poden donar en l'àmbit educatiu

 • Mòdul 2. Mesures i pautes per a la prevenció de l’assetjament i el ciberassetjament escolar

  • Tipus de prevenció: Prevenció primària - Prevenció secundària - Prevenció terciària

  • Models de prevenció de l’assetjament i el ciberassetjament escolar: Model constructiu de convivència per prevenir la violència - Model de treball en xarxa i treball comunitari - Model de prevenció basat en les emocions (mètode socioafectiu)

  • Altres programes de prevenció europeus: Programa Zero (Noruega) - Programa Be-Prox (Suïssa)

  • Metodologia de prevenció a l’aula

  • Mesures per prevenir el ciberassetjament a l’aula

 • Mòdul 3. Estratègies per a la detecció de situacions d’assetjament i ciberassetjament a l’aula

  • Signes d’alerta i indicadors per detectar la víctima: Físics i /o psicosomàtics – Psicològics - Acadèmics

  • Signes d’alerta i indicadors per detectar l’agressor o agressora: Conductes d’agressió física - Conductes d’agressió verbal - Conductes d’agressió psicològica - Conductes d’exclusió social

  • Factors de risc que faciliten l’assetjament escolar i/o ciberassetjament: Perfil de risc per ser víctima o cibervíctima - Perfil de risc per ser agressor o ciberagressor

  • Qüestionaris i tests sociomètrics més utilitzats en l’àmbit educatiu: Escales d’agressió i victimització – CESC - CAI

 • Mòdul 4. Eines d’intervenció en casos d’assetjament i ciberassetjament i com millorar la convivència als centres educatius

  • Fases de la intervenció en l’àmbit educatiu: Actuació d’urgència - Protecció a l’alumnat assetjat - Detecció de necessitats educatives i socials de l’alumnat implicat - Col·laboració amb les famílies - Actuacions reparatives - Seguiment del cas

  • Intervenció directa: Amb l’alumnat que ha patit assetjament o ciberassetjament escolar - Amb l’alumnat que exerceix l’assetjament o ciberassetjament escolar

  • Recursos i orientacions a les famílies

  • Aplicacions per reportar situacions d'assetjament i ciberassetjament

Cursos relacionats