Prevenir, detectar i actuar sobre l'assetjament escolar

Infants i joves han de viure lliures d’intimidacions i assetjaments i com a docents ens hi hem de posicionar en contra. Hem de tenir eines i no mirar cap a un altre costat.

4.5

(5 opinions)

385

385 docents formats

Imatge del curs Prevenir, detectar i actuar sobre l'assetjament escolar
80
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Maria Valls

 • Reconegut Departament Educació

 • perfil diversitat + info
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 40 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Tots els nivells

 • Tutoritzat per Maria Valls

 • Reconegut Departament Educació

 • perfil diversitat + info
Il.lustració entranyable que acompanya el curs Prevenir, detectar i actuar sobre l'assetjament escolar

A dia d’avui, segons estudis recents, es calcula que més d’un 44 % d’alumnes d’entre 8 i 14 anys han patit assetjament o ciberassetjament escolar de manera usual o esporàdica i falten a l’escola per por. Tenint en compte aquestes dades creiem necessari l’aprofundiment en aquest curs dels conceptes assetjament i ciberassetjament escolar, dels elements que hi intervenen, de les conseqüències que se’n deriven i de la necessitat de dotar d’eines el personal docent perquè pugui realitzar una prevenció, detecció i, en cas necessari, intervenció adequada en aquestes situacions.

Per això, aquest curs ofereix estratègies educatives per fomentar un bon ambient i una bona convivència a l’aula, com a pas necessari per evitar situacions violentes dins de l’àmbit escolar i, per tant, així refrenar les situacions d’assetjament i ciberassetjament escolar.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Oferir una aproximació al fenomen de l’assetjament i ciberassetjament escolar.

 • Conèixer els elements que participen de l’assetjament i del ciberassetjament escolar i les seves característiques.

 • Proporcionar factors protectors i la seva implementació per fomentar la prevenció de l’assetjament i ciberassetjament escolar entre iguals.

 • Facilitar estratègies i models de prevenció per aplicar-les a l’aula.

 • Dotar l’equip docent de les eines necessàries per fer una bona detecció de situacions de violència entre l’alumnat de la nostra aula.

 • Oferir eines per saber detectar situacions de risc que poden desencadenar assetjament o ciberassetjament al centre educatiu a través de casos pràctics i reals.

 • Aplicar de manera efectiva els diferents tipus d’intervenció davant situacions de violència entre iguals.

 • Generar dinàmiques i activitats aplicables a l’aula per fomentar un ambient positiu i reduir les situacions de risc que poden desencadenar assetjament o ciberassetjament escolar.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. L’assetjament i el ciberassetjament escolar

  • Què entenem per assetjament escolar?: Tipus d’assetjament escolar - Diferència entre conflicte i assetjament.

  • Què entenem per ciberassetjament?: Tipus de ciberassetjament - Apps i plataformes virtuals amb especial factor de risc.

  • Elements que intervenen en l’assetjament escolar: Víctima - Persona agressora - Persones observadores - Famílies i professorat.

  • Diferència entre assetjament i conflicte.

  • Conseqüències de patir assetjament o ciberassetjament escolar: En la víctima - En la persona agressora - En les persones observadores passives.

  • Altres tipus de conflictes que es poden donar en l’àmbit educatiu.

 • Mòdul 2. Mesures i pautes per a la prevenció de l’assetjament i el ciberassetjament escolar

  • Tipus de prevenció: Prevenció primària - Prevenció secundària - Prevenció terciària.

  • Models de prevenció de l’assetjament i el ciberassetjament escolar: Model constructiu de convivència per prevenir la violència - Model de treball en xarxa i treball comunitari - Model de prevenció basat en les emocions (mètode socioafectiu).

  • Altres programes de prevenció europeus: Programa Zero (Noruega) - Programa Be-Prox (Suïssa).

  • Metodologia de prevenció a l’aula.

  • Mesures per prevenir el ciberassetjament a l’aula.

 • Mòdul 3. Estratègies per a la detecció de situacions d’assetjament i ciberassetjament a l’aula

  • Signes d’alerta i indicadors per detectar la víctima: Físics i /o psicosomàtics - Psicològics - Acadèmics.

  • Signes d’alerta i indicadors per detectar l’agressor o agressora: Conductes d’agressió física - Conductes d’agressió verbal - Conductes d’agressió psicològica - Conductes d’exclusió social.

  • Factors de risc que faciliten l’assetjament escolar i/o ciberassetjament: Perfil de risc per ser víctima o cibervíctima - Perfil de risc per ser persona agressora o ciberagressora.

  • Qüestionaris i tests sociomètrics més utilitzats en l’àmbit educatiu: Escales d’agressió i victimització - CESC - CAI.

 • Mòdul 4. Eines d’intervenció en casos d’assetjament i ciberassetjament i com millorar la convivència als centres educatius

  • Fases de la intervenció en l’àmbit educatiu: Actuació d’urgència - Protecció a l’alumnat assetjat - Detecció de necessitats educatives i socials de l’alumnat implicat - Col·laboració amb les famílies - Actuacions reparatives - Seguiment del cas.

  • Intervenció directa: Amb l’alumnat que ha patit assetjament o ciberassetjament escolar - Amb l’alumnat que exerceix l’assetjament o ciberassetjament escolar.

  • Recursos i orientacions a les famílies.

  • Aplicacions per reportar situacions d’assetjament i ciberassetjament.

Què diuen els i les nostres alumnes?

Dani

2 de desembre 2023

Aquest curs m'ha semblat especialment interessant. Els materials, referències i recursos són molt adequats i crec que és un curs molt recomanable per donar eines als docents per saber com actuar per prevenir i aturar l'assetjament.

Sadurní

1 d'agost 2023

L'assetjament i ciberassetjament és una lacra social creixent, on tots hem de posar de la nostra part per anar-lo reduïnt. Aquest curs ofereix estratègies concretes preventives, recursos per detectar-lo a partir dels seus primers símptones, i com actuar de seguida per minimitzar-ne les conseqüències. Molt necessari!

Valeria

1 d'agost 2023

Cursos molt pautats i alhora molt lliures amb els quals acabaràs de professionalitzar-te com a docent.

Cursos relacionats