La tutoria a primària: més enllà de l'orientació acadèmica

La tutoria a l'educació primària és vital per donar suport al desenvolupament acadèmic i personal de l'alumnat, proporcionant orientació individualitzada i enfortint la relació entre el centre, l'alumnat i la seva família.

Nou
Imatge del curs La tutoria a primària: més enllà de l'orientació acadèmica
65
Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Primària

 • Tutoritzat per Sara Mota

 • Reconegut Departament Educació

Properes convocatòries
Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Primària

 • Tutoritzat per Sara Mota

 • Reconegut Departament Educació

Il.lustració entranyable que acompanya el curs La tutoria a primària: més enllà de l'orientació acadèmica

Aquest curs de tutoria en educació primària abasta fonaments essencials i estratègies pràctiques per al professorat encarregat d’una tutoria. S'explora la definició i la rellevància de la tutoria, els diferents models que existeixen com la individual i grupal, adaptacions curriculars, rols del tutor o tutora i la creació d'un entorn d'aprenentatge positiu. A més, s'examina el desenvolupament socioemocional, la comunicació efectiva, els mètodes d'avaluació, la retroalimentació constructiva, les estratègies per abordar el baix rendiment, el foment de l’autonomia i l’autoestima, i l'ús d'eines i recursos educatius, tant tecnològics com no tecnològics. Ètica i professionalisme en la tutoria també són aspectes clau. Aquest curs proporciona als i les participants les habilitats necessàries per ser tutores i tutors efectius en el context de l'educació primària.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Reconèixer el paper fonamental que juga la tutoria en el desenvolupament acadèmic i personal de l’alumnat en educació primària.

 • Familiaritzar-se amb els diferents models de tutoria, incloent-hi la individual, grupal i per parelles, així com adaptacions curriculars per a la tutoria individualitzada.

 • Reconèixer les responsabilitats clau del tutor o tutora en el nivell de primària i aplicar estratègies per establir relacions de confiança amb l’alumnat.

 • Implementar estratègies per fomentar un clima de respecte i suport, utilitzant tècniques de motivació i reconeixement, i gestionant la diversitat a l'aula de tutoria.

 • Identificar i gestionar emocions en nenes i nens de primària, fomentar l'empatia i les habilitats socials, i perfeccionar la comunicació efectiva amb alumnes i famílies.

 • Usar mètodes d'avaluació formativa i sumativa en primària, proporcionant retroalimentació constructiva i motivadora, i aplicant estratègies per abordar el baix rendiment acadèmic.

 • Implementar estratègies per desenvolupar l'autonomia en els i les estudiants i promoure l'autoestima i la confiança en l'aprenentatge.

 • Explorar recursos educatius en línia i fora de línia, crear activitats creatives i motivadores, i emprar eines tecnològiques per a la tutoria en primària.

 • Aplicar principis ètics en la tutoria de primària, promoure un ambient d'aprenentatge respectuós i segur, i complir amb normatives i polítiques escolars.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Fonaments de la tutoria a l’educació primària

  • Aspectes legals

  • Importància de la tutoria a l’educació primària

  • Rols, competències i habilitats de la tutoria a primària: Rols de la tutoria - Competències i habilitats - Adaptacions per a la tutoria a primària

  • Models de tutoria: Tutoria individual - Tutoria entre iguals - Tutoria grupal

 • Mòdul 2. Estratègies de la tutoria a primària

  • Desenvolupament socioemocional i comunicació efectiva a la tutoria: Les emocions de l’alumnat a l’educació primària - El foment de l'empatia i habilitats socials - La comunicació efectiva

  • Avaluació i retroalimentació: Mètodes d’avaluació formativa i sumativa a primària - La retroalimentació constructiva i motivadora - Estratègies per abordar el baix rendiment acadèmic

  • Foment de l’autonomia i l’autoestima: Estratègies per desenvolupar l’autonomia en l’alumnat - Promoció de l’autoestima i la confiança en l'aprenentatge - Eines per motivar a l’alumnat a ser autodidacta

 • Mòdul 3. Eines i recursos per a la tutoria

  • Ús de la tecnologia: Exploració de plataformes i materials educatius

  • Ètica i professionalisme a la tutoria: Principis ètics a la tutoria en l’educació primària - Promoció d’un ambient d’aprenentatge respectuós i segur - Compliment de normatives i polítiques escolars

  • Activitats pràctiques i dinàmiques: Dinàmiques i activitats per a les tutories grupals - Activitats i dinàmiques individuals

Cursos relacionats