Explora els nostres cursos

Tipus
Durada
Perfils
Temàtiques
Loading...
L'avaluació en el primer cicle d'educació infantil (etapa 0-3)
L'avaluació durant el primer cicle d'educació infantil és essencial per proporcionar una atenció educativa de qualitat i centrada en l'infant, promovent el seu desenvolupament integral i preparant-los per futurs èxits personals i acadèmics.
40 h.
Nou
Aprenentatge a l'aire lliure
L'aprenentatge a l'aire lliure ofereix una gamma d'avantatges educatius, que van des de la connexió amb la natura fins al foment de la salut i el benestar, passant per l'estimulació de la creativitat i el pensament crític. És una oportunitat molt valuosa per enriquir l'experiència educativa de l'alumnat.
40 h.
Nou
Com elaborar un escape room virtual per a l'etapa d'educació infantil
Els escape rooms virtuals ofereixen una forma divertida i educativa d'involucrar els infants en el seu procés d'aprenentatge, promovent el desenvolupament d'habilitats cognitives, socials i emocionals en un entorn interactiu i estimulant.
4.5
3
40 h.
Nou
El llenguatge i el material manipulatiu com a mitjà per a l'aprenentatge matemàtic
L'habilitat d'expressar i comunicar idees matemàtiques en paraules i la interacció amb objectes manipulatius fomenta el raonament lògic, la resolució de problemes i el raonament matemàtic.
30 h.
Nou
Iniciació a la gamificació
La gamificació aconsegueix que l’aprenentatge sigui més divertit, però també transforma la manera en què l’alumnat interactua amb els continguts i fomenta un aprenentatge més efectiu i significatiu.
4.5
27
40 h.
Estimular la lògica i les matemàtiques en educació infantil
Les matemàtiques desenvolupen habilitats cognitives fonamentals i ajuden al treball de la resolució de problemes des d’una edat primerenca, cosa que permet establir les bases per al pensament lògic i el raonament matemàtic en etapes posteriors.
4.7
35
40 h.
Les capses d'aprenentatge a primària i secundària: descoberta, disseny i funcionament
Les capses d’aprenentatge és una metodologia que permet submergir a l’alumnat en el descobriment de nous coneixements de forma globalitzada i transversal, tot afavorint la seva curiositat i motivació per adquirir un aprenentatge autònom i significatiu.
4.5
926
30 h.
El joc lliure com a font de plaer i desenvolupament en la infància
El joc és un dret dels infants que ajuda al desenvolupament del seu equilibri personal, social i intel·lectual. El joc lliure i espontani permet que nens i nenes explorin l’espai i els materials mentre interaccionen amb altres infants.
4.6
531
40 h.
Ioga a l'escola: relaxació, concentració i gestió emocional
Està comprovat que, amb petits exercicis de ioga, la concentració augmenta i és molt més fàcil transmetre idees, valors i qualsevol tipus de nova informació després d’una sessió.
4.5
233
40 h.
Aprenentatge cooperatiu com a forma de reinventar-se a l'aula de primària i secundària
L’aprenentatge cooperatiu parteix de la base que les diferències entre l’alumnat són un potencial per a l’aprenentatge i el transforma en un subjecte actiu.
4.5
546
40 h.
perfil mètodes
Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària
Són metodologies actives basades en l’elaboració d’un projecte col·laboratiu. S’aconsegueix un aprenentatge competencial que té en compte el context real de l’alumnat.
4.5
429
40 h.
perfil mètodes
Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a secundària
Una escola amb voluntat de transformar la seva cultura escolar cap a una visió més sostenible i responsable amb el medi ambient emprendrà un viatge que contribuirà a la millora del planeta i de les persones que hi habiten.
4.6
160
40 h.
Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a infantil i primària
Una escola amb voluntat de transformar la seva cultura escolar cap a una visió més sostenible i responsable amb el medi ambient emprendrà un viatge que contribuirà a la millora del planeta i de les persones que hi habiten.
4.5
97
40 h.
Resposta als reptes que planteja l'escola actual
L'escola actual planteja molts reptes, un d'ells és el d'oferir accés a una educació de qualitat per a tots els infants i un altre és el canvi de mirada de la persona adulta cap a l'infant i cap a la manera d'ensenyar.
4.6
280
30 h.
Del mètode científic al design thinking: fer front als problemes amb solucions creatives
Es treballen metodologies que ofereixen a l'alumnat processos individuals, adaptats a les seves necessitats, i no mètodes encasellats en una sola realitat educativa.
4.5
900
30 h.
Els ambients d'aprenentatge com una nova proposta educativa
El treball per ambients és una visió diferent de l’educació on l’alumnat juga i experimenta amb materials que desperten la seva curiositat i en la qual es respecten tots els ritmes d’aprenentatge.
4.5
6.290
30 h.
perfil mètodes
Aprenentatge basat en projectes
L’aprenentatge basat en projectes se centra en els interessos, les expectatives, els coneixements i el context de l’alumnat, que adquireix un paper actiu.
4.5
7.431
30 h.
perfil mètodes
Avaluar per aprendre
«L’avaluació no només mesura els resultats, sinó que condiciona allò que s’ensenya i com s’ensenya, per tant, determina què aprenem i com ho aprenem». Neus Sanmartí
4.5
3.362
30 h.
La metodologia Montessori o com alliberar tot el potencial del teu alumnat
La metodologia Montessori afavoreix la cooperació espontània, el desig d’aprendre, el respecte mutu i la incorporació profunda de coneixements.
4.6
4.118
30 h.
Mindfulness a l'aula
Amb el desenvolupament de les habilitats de mindfulness s’obtenen beneficis en la regulació emocional i en les habilitats cognitives i interpersonals del nostre alumnat.
4.6
4.633
30 h.