Explora els nostres cursos

Tipus
Durada
Perfils
Temàtiques
Loading...
Benestar i educació emocional per a docents
El benestar i la salut emocional del personal docent són fonamentals per un bon exercici laboral i un bon ambient d'aprenentatge a l'aula. És important que els centres educatius reconeguin la importància de recolzar el personal docent en la cura del seu benestar emocional i proporcionar-los recursos i eines per fer-ho.
40 h.
Nou
Diversitat afectivosexual al centre educatiu
La promoció de la diversitat afectivosexual al centre educatiu és essencial per crear un ambient inclusiu, segur i respectuós, on tots i totes les estudiants puguin aprendre i créixer plenament.
40 h.
Nou
El TDL, eines per a la detecció i l'abordatge de les dificultats lingüístiques
Les eines per la detecció i l'abordatge de les dificultats lingüístiques, com el TDL, són fonamentals en l'educació per garantir una detecció primerenca, una intervenció oportuna i el suport necessari per promoure l'èxit acadèmic i la inclusió de tot l'alumnat.
40 h.
Nou
Educació sexual a l'aula
L'educació sexual no només proporciona informació vital, sinó que també contribueix a la formació integral dels individus, cosa que fomenta la salut física, mental i emocional.
30 h.
Nou
Gestió d'aula amb alumnat amb dificultats sensorials auditives. Introducció a la llengua de signes
Promou la inclusió al facilitar la comunicació amb persones amb dificultats sensorials auditives, fomentant l’empatia i la diversitat lingüística en l’educació.
4.7
81
30 h.
perfil diversitat Nou
Promoure la intenció comunicativa en edats primerenques per a infants amb TEA (0-6 anys)
Els nens i nenes amb TEA mostren dificultats en la comunicació, la interacció social, el joc, la imaginació i alteracions sensoperceptives (Meltzoff i Borton).
4.4
102
40 h.
perfil diversitat
Aules inclusives. El disseny universal per a l'aprenentatge (DUA) i el currículum multinivell
La diversitat que hi ha a totes i cadascuna de les aules ens encamina a dissenyar i oferir continguts i activitats flexibles i personalitzats a la realitat de cada alumne i alumna.
4.5
60
40 h.
Lideratge docent a l'aula
El personal docent que també és líder motiva mentre comunica, mobilitza generant implicació i desperta sentiments de respecte, agraïment i llibertat entre el seu alumnat.
4.5
345
40 h.
perfil diversitat
Salut emocional. Acompanyar infants i joves en les adversitats, la mort i el dol
Un curs en què la Xusa Serra, referent en dol i mort, et portarà de la mà per transitar un tema tan important i tan poc treballat. Places limitades!
4.7
219
30 h.
perfil diversitat
Mediació escolar: habilitats per gestionar conflictes en l'àmbit educatiu
La mediació escolar consisteix a treballar AMB l'altra persona i no CONTRA l'altra persona, buscant una manera pacífica i equitativa de resoldre els conflictes als centres educatius.
4.5
646
40 h.
perfil diversitat
Coeducació i igualtat de gènere als centres educatius
Coeducar és educar oferint la mateixa igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat, tenint en compte i respectant les diferències de sexes i, sobretot, valorant-les.
4.6
3.531
30 h.
perfil diversitat
Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura
Entendre la dislèxia ajuda a prevenir les seqüeles emocionals, la desmotivació i el fracàs escolar.
4.6
3.731
30 h.
perfil diversitat
Salut mental: estigma, trastorns i prevenció del suïcidi
Segons l’OMS, més d’una de cada quatre persones presenta o presentarà un trastorn mental al llarg de la seva vida i sol iniciar-se entre els 12 i els 24 anys. El professorat té els coneixements necessaris per afrontar això?
4.5
483
40 h.
perfil diversitat
Prevenir, detectar i actuar sobre l'assetjament escolar
Els infants i joves han de viure lliures d’intimidacions i assetjaments i com a docents ens hem de posicionar en contra. Hem de tenir eines i no mirar cap a un altre costat.
4.5
349
40 h.
perfil diversitat
Resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA)
El trastorn de l’espectre autista (TEA) és un trastorn neurobiològic del desenvolupament que es manifesta durant els tres primers anys de vida i que perdura durant tot el cicle vital.
4.5
4.975
30 h.
perfil diversitat
Estratègies d'intervenció per a l'alumnat amb TDAH
El trastorn de dèficit d’atenció (TDAH) és un trastorn del neurodesenvolupament i, malgrat la impulsivitat i la hiperactivitat, no és un trastorn de conducta.
4.6
4.031
30 h.
perfil diversitat
Inclusió educativa i trastorns d'aprenentatge
La inclusió és el procés pel qual s'ofereix a tot l'alumnat un aprenentatge amb les mateixes oportunitats, independentment de les seves necessitats.
4.5
6.618
30 h.
perfil diversitat
Gestió del trastorn greu de conducta als centres educatius
Les dificultats de regulació del comportament tenen a veure amb la falta d’autocontrol emocional, d’adaptabilitat, de flexibilitat cognitiva i d’afrontament de l’adversitat, de l’estrès i de la resolució de conflictes.
4.5
7.970
30 h.
perfil diversitat
Treballar l'atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples
Tenim més d’una intel·ligència i hi ha més d’una manera d’aprendre. El nostre alumnat té tot un potencial que hem de saber com desenvolupar.
4.5
8.174
30 h.
perfil diversitat
Treballem l'educació emocional
L’alumnat amb una bona base emocional és més capaç de desenvolupar-se de forma exitosa en la societat.
4.5
10.635
30 h.
perfil diversitat
Atenció a la diversitat: Altes capacitats
L’alumnat amb altes capacitats també necessita una atenció individualitzada, ja que les seves capacitats intel·lectuals es desenvolupen de manera asincrònica a la resta de les habilitats i les qualitats.
4.5
8.186
30 h.
perfil diversitat