SomDocents

5 recursos per a l’atenció a la diversitat

SD_Blog_5_recursos_atencio_diversitat

5 min.

Tots els centres han de tenir planificada l’atenció a la diversitat. L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat se sol plantejar des d’una perspectiva global del centre, tot i que la tasca més important la fa el o la docent a l’aula. És aquí on topem amb les dificultats i observem que no resulta tan fàcil aplicar aquelles polítiques organitzatives que s’han establert fora del dia a dia de l’aula.

1. Elaborar un pla individualitzat (PI)

Com a docents ja sabeu que a l’hora d’enfrontar-nos a un cas d’atenció a la diversitat cal elaborar un pla individualitzat. A la pàgina de l’XTEC trobareu tota la informació que necessiteu per posar-lo en marxa, així com per fer l’avaluació i el seguiment. També podeu descarregar diferents models.

2. Treballar el llenguatge

Pel que fa a la immersió lingüística, ens agradaria recomanar-vos el projecte Enrola’t.cat, una eina online per a l’alumnat i el professorat que ens permetrà treballar el llenguatge oral a l’aula a través del que es coneix com a role-playing o representació de papers. Hi ha recursos tant per cicle Mitjà com per cicle superior de primària.

3. Infants amb pèrdua auditiva

Disposem d’una eina prou interessant que podem oferir a les famílies amb infants amb pèrdua auditiva. Es tracta d’unes guies creades per experts que ens oferiran informació i recursos a tots plegats. A banda, disposeu de moltes activitats a la pàgina del CREDAC Pere Barnils.

4. Dislèxia, TDAH i Hiperactivitat

Ens trobem davant de trastorns molt habituals a l’aula. SUMDIS (Sumario sobre Dislexia, TDAH e Hiperatividad) ofereixen molta documentació amb estratègies d’intervenció tant a l’aula com a casa. Aquesta pàgina dedicada a la Dislèxia trobareu molts recursos per treballar la comprensió lectora, exercicis d’ortografia, proves d’avaluació i vocabulari en anglès. A banda de molta informació teòrica, a la pàgina de la Fundació CADAH hi ha molts recursos interessants per a utilitzar amb infants que presenten TDAH. Per últim, us volem recomanar tot un seguit d’activitats relacionades amb els trastorns d’hiperactivitat.


Aquests cursos sobre diversitat t’ajudaran a formar-te en l’atenció a l’alumnat amb TDAH, dislèxia, TEA i gestió del trastorn greu de conducta.

5. Alumnes amb altes capacitats

Un repte afegit és l’atenció als alumnes amb altes capacitats (això inclou superdotació, talent i precocitat). Ens sembla oportú recomanar-vos la guia elaborada per l’Associació Balear de Superdotats i Altes Capacitats, dirigida al professorat. És molt pràctica perquè ens proporciona informació, descarta mites i ens ajuda a atendre a la pràctica les necessitats d’aquests alumnes a l’aula.

Altres articles que et poden interessar

acreditar perfils professionals

Com acreditar els perfils professionals docents

Segur que n’has sentit parlar. Els perfils professionals són una realitat des de l’any 2014, a partir de la posada en marxa de la Llei d’Educació (LEC) i el decret de plantilles.

Competencies basiques de primaria i secundaria a Catalunya

Què has de saber de les competències bàsiques a Catalunya?

Existeix una llei que les recull. És la Llei Orgànica d’Educació (LOE) en el marc estatal.

Comentaris: