SomDocents

Àrees de coneixement

arees_de_coneixement_banner

ÀREES DE CONEIXEMENT

Espai destinat a treballar específicament cada àrea de coneixement i aportar recursos i materials per desenvolupar les competències bàsiques de cada etapa: infantil, primària i secundària.

Atenció a la diversitat

Secció destinada a la publicació de recursos i materials per treballar amb l'alumnat que requereix de formació especilitzada en atenció a la diversitat.

Lectura i biblioteca

Secció destinada a la publicació de recursos i materials per treballar l'animació de la lectura i aprendre a seleccionar llibres per infantil i primària.

Arees_coneixement_visual_i_plastica

Secció destinada a la publicació de recursos i materials per treballar la creativitat a l'aula per mitjà de l'educació visual i plàstica.

Arees_coneixement_coneixement_del_medi

Secció destinada a la publicació de recursos i materials per treballar el coneixement del medi i el desenvolupament de la curiositat i el respecte per la natura.

Matemàtiques

Secció destinada a la publicació de recursos i materials per treballar el raonament i les matemàtiques.

Educació emocional

Secció destinada a la publicació de recursos i materials per treballar la l'educació emocional.