SomDocents

Tot el que has de saber per acreditar els perfils professionals docents

acreditar perfils professionals

Segur que n’has sentit parlar. Els perfils professionals són una realitat des de l’any 2014, a partir de la posada en marxa de la Llei d’Educació (LEC) i el decret de plantilles. Però si acabes de començar a treballar com a docent, t’ho explicarem.

Què són els perfils professionals?

A través de la resolució ENS/1128/2016 el Departament d’Ensenyament activa els perfils professionals quan un docent demostra un seguit d’habilitats, ja sigui a través de la seva experiència professional en centres educatius o mitjançant formació reconeguda, com la que oferim a través de SomDocents.

Per a què serveixen?

L’activació dels perfils professionals permet als equips directius sol·licitar personal docent en funció del projecte educatiu del centre i, per tant, tenir l’oportunitat de treballar en funcions docents específiques, com ara en l’ús i l’aplicació de les TIC, AICLE o atenció a la diversitat, entre moltes altres. 

Quins són els perfils professionals?

Els perfils professionals que contempla el Departament són aquests: 

  • Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)
  • Competència digital docent 
  • Atenció a la diversitat dels alumnes 
  • Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial 
  • Lectura i biblioteca escolar 
  • Immersió i suport lingüístic 
  • Educació visual i plàstica 
  • Metodologies amb enfocament globalitzat
Perfils professionals docents requisits

Qui pot acreditar els perfils professionals?

L’acreditació de perfils professionals la poden sol·licitar els docents funcionaris dependents del Departament d’Educació, sigui quina sigui la seva situació administrativa i els professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament amb serveis prestats. 

Com s'acrediten?

Hi ha dues maneres d’acreditar els perfils professionals contemplats pel Departament d’Educació: l’automàtica i la sol·licitada pels docents. La primera es realitza automàticament segons el que consta en el registre informàtic del professorat. Així doncs, no cal que facis res per aconseguir-ho. Aquesta informació es pot consultar a través del portal ATRI

La segona manera d’acreditar els perfils professionals és a petició dels docents. En aquest cas caldrà entrar la sol·licitud als registres dels serveis territorials del Departament d’Educació. Cada perfil pot exigir una documentació diferent. Pots consultar-la aquí

En qualsevol cas, caldrà que preparis: 

En el curs 22/23 també n’hi haurà?

Els perfils professionals continuaran essent vàlids per al curs 22/23. Cal indicar, malgrat això, que segons la Resolució ENS/1128/2016 per aconseguir el perfil lingüístic (anglès, francès, alemany, italià) caldrà acreditar la formació en metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de llengua i contingut AICLE mitjançant màsters, postgraus o cursos de formació permanent amb un mínim de 90 hores. 

Aquesta disposició no s’havia aplicat per la pandèmia, però a finals d’aquest any 2022 s’activarà el requeriment de 90 hores. Si no s’ha acreditat degudament abans del 31 de desembre d’aquest any, els docents perdran el perfil. 

Article de la Cecília Hill.

Altres articles que et poden interessar

novetats per al curs 22-23

Novetats per al curs 2022-23

No hem parat d’ampliar el nostre catàleg de cursos arribant a la xifra actual de més de 50 en constant actualització.

Competencies basiques de primaria i secundaria a Catalunya

Què has de saber de les competències bàsiques a Catalunya?

Existeix una llei que les recull. És la Llei Orgànica d’Educació (LOE) en el marc estatal.