SomDocents

Què és l’alfabetització emocional?

no_estic_enfadada_estic_trista

Cuentan que desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es sólo un disfraz, y que detrás del disfraz de la furia, en realidad… está escondida la tristeza.

La ràbia i la tristesa (conte de Jorge Bucay)

Aquest extracte és el final d’un conte del Jorge Bucay i m’ha semblat interessant que sigui el nostre punt de partida perquè moltes vegades confonem estats emocionals o no sabem posar paraules al que estem sentint o vivint en un moment determinat. És per això que una de les tasques docents és ajudar a l’alumnat a conèixer i reconèixer com es diu el que està sentint i això com es pot gestionar.

Per què necessitem l'alfabetització emocional?

Tan important és saber el que són les paraules polisèmiques com comprendre’ns a nosaltres mateixos (intel·ligència intrapersonal), i tan important és diferenciar entre polígons i  poliedres com comprendre als altres (intel·ligència interpersonal). Tenir estratègies per resoldre conflictes emocionals ens prepara i prepara a infants i adolescents pel món que ens envolta.

I com desenvolupem aquesta alfabetització? Com aprenem a posar paraules?

Cal practicar i entrenar.

 

Aquí serà molt diferent el treball que farem a educació infantil, al llarg de la primària o si estem treballant a secundària. Recordem, però, que és una pràctica que cal treballar al llarg de totes les etapes educatives. Comencem?

Educació Infantil

En aquesta etapa l’aprenentatge es fa sobretot a través del joc i la imitació. Per tant, introduirem jocs i activitats que ens ajudin a conèixer sentiments i emocions.

 • Vocabulari bàsic: fem una llista de les emocions que creiem que seran bàsiques per treballar. Us proposem una llista curteta però molt necessària: alegria o felicitat, enuig, tristesa, frustració i calma.

 

 • Juguem!: posats en la rotllana podem jugar a representar quina cara fem, o com tenim el cos quan estem sentint alegria o ràbia, així amb la resta. També podem anar fent fotos d’aquestes cares i penjar-les a l’aula.

 

 • Posem paraules: en aquesta etapa serem els adults els encarregats de posar moltes paraules.

  “Em sembla que avui estàs trista”
  “Crec que perdre aquesta joguina és frustrant”
  “Estic preocupada per…”

 

 • Aprofitar els vídeos per reconèixer emocions a través de les expressions que fan els personatges.

 

 • Contes: els contes sempre són un bon recurs. Al final trobareu una llista de contes que ens aproximen a tot aquest treball.
educació emocional - No estic enfadada, estic trista

Educació Primària

Passem a l’educació primària i pugem una miqueta el nivell de les activitats proposades.

 

 • Vocabulari: fem una llista de les emocions que volem identificar. Aquesta llista serà més llarga a mesura que nens i nenes vagin creixent. No es tracta de buscar només aquelles que ja coneixen. Podem treballar les emocions una a una, per anar-les analitzant.

   

  Quan estic en calma jo…
  El meu cos està així…
  Els meus pensaments són…

   

  Podeu aprofitar el llibreEl arte de Emocionarte: Explora tus emocionesde Nube de tinta.

 • Posem paraules: igual que en educació infantil, ajudarem a l’alumnat a posar paraules al que estan sentint. Podem començar preguntant, després donem algunes opcions i com a últim recurs donem nosaltres la paraula.

  Com estàs?»
  Creus que estàs trista o enfadada?
  Em sembla que ara estàs enrabiada

 • Dediquem un espai cada dia per veure com estem i com ens sentim. Podem penjar un mural a la classe i que elles diguin com estan, aquesta expressió pot anar canviant al llarg del dia.
 • Collage d’emocions: identificar una emoció amb un color, unes expressions i fins i tot una música. És una activitat grupal.

Educació Secundària

I per últim, arribem a l’educació secundària on el nivell de maduresa és més elevat i, en conseqüència, les activitats i dinàmiques hauran de ser coherents amb aquest.

 

 • Vocabulari: coneixement i reconeixement d’emocions. Podem anar treballant tota una sèrie d’emocions de manera més profunda. Es treballa igual que a primària, però el nivell de maduresa de les adolescents pot permetre explorar les emocions amb més profunditat. No centrar l’activitat només en el jo, afegir també com detectem que els altres estan sentint això.

 

 • Soundtrack: quina cançó associem a cada estat anímic? Si estem tristes cerquem una música determinada? Quines cançons en donen bon rotllo?

 

 • Diari d’emocions: preparem un diari. Al llarg de les sessions anirem emplenant aquest diari amb activitats tipus collage, però també l’aprofitarem perquè les joves dediquin un temps cada dia a analitzar com se senten i com han actuat quan s’han sentit així. No cal que ho comparteixin amb la resta del grup.

 

Altres articles que et poden interessar

Salut mental en joves i infants

Profe, no estic boig!

Ja fa anys que se’ns diu que una de cada quatre persones patirà alguna mena de trastorn mental al llarg de la vida. Però, de què parlem quan fem referència a un trastorn mental?

Parlem_de_sexe_educació_sexoafectiva

Educació afectivosexual: Parlem de sexe a l’ESO i Batxillerat

Creieu que l’alumnat compta amb l’equip docent per la seva educació afectivosexual? Sou els i les referents per parlar o preguntar els seus dubtes?