SomDocents

LOMLOE: Punts clau per dominar el nou decret

SomDocents_LOMLOE_aplicacio_aula

Article de la Laura Gonzalvo.

5 min.

En aquest article volem mostrar-vos les principals diferències entre la LOMCE i l’actual LOMLOE i alguns consells per dominar el nou decret.

Val a dir que tots i totes hem estat molt perdudes i ens hem trobat amb moltíssims canvis aprovats amb el curs començat, però amb aquest petit resum podrem prendre perspectiva i començar a posar-li cara i ulls al Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments d’educació bàsica.

LOMCE vs. LOMLOE

Per començar, hem de canviar el xip amb alguns termes, donat que fa molts anys que els utilitzem, però ara desapareixen o varien. A continuació teniu una petita taula amb els conceptes principals que canvien de la LOMCE vs. LOMLOE:

SomDocents_Lomce_vs_LOMLOE

LOMLOE i societat: 6 vectors transversals

Aquesta nova llei busca un canvi transversal en l’àmbit educatiu i, per això, posa en valor durant totes les situacions educatives de l’educació bàsica sis vectors que s’han de tenir en compte durant l’aplicació de tot el currículum. 

Els 6 vectors transversals presents en l’educació i la societat són: 

 

 1. Enfocament competencial: tipus d’aprenentatge profund i funcional i que perdura al llarg del temps. 
 2. La qualitat de l’educació lingüística: donar les eines i recursos necessaris per comprendre la realitat, expressar, raonar i relacionar-se.
 3. La universalitat del currículum: fa possible l’accessibilitat de totes les persones a l’educació amb igualtat d’oportunitats. 
 4. La incorporació de la coeducació: afavoreix el desenvolupament de les persones al marge d’estereotips i rols en funció del sexe, l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere. 
 5. Benestar emocional: inclou l’experiència subjectiva de sentir-se bé com també l’experiència personal de satisfacció amb si mateix.
 6. Promoció d’una ciutadania democràtica, crítica i compromesa amb consciència global: és necessari per desmuntar prejudicis. 
SomDocents_LOMLOE_6_vectors_transversals
SomDocents LOMLOE sis vectors versio1 1 - LOMLOE: Punts clau per dominar el nou decret

L’aprenentatge basat en situacions

A més, la LOMLOE dona molta importància a com es desenvolupen tots els coneixements durant el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Tot el coneixement ha d’iniciar-se amb situacions d’aprenentatge. Aquestes situacions són necessàries perquè es doni un aprenentatge significatiu i sempre han d’estar contextualizades

A continuació podeu veure a partir de quines situacions es pot iniciar el procés: 

  1. Tema d’interès plantejat per l’alumnat.
  2. Observació d’un fenomen.
  3. Polèmica o controvèrsia entorn d’un fet.
  4. Informació que crida l’atenció de la ciutadania.
  5. Problemàtica que afecta la societat a l’entorn de l’alumnat.
  6. Pregunta sobre un element de la realitat.
  7. Recerca a partir d’un element investigable.
  8. Necessitat plantejada per un agent extern.
  9. Dilema que cal comprendre.
  10. Manifestació creativa o artística.

En aquestes representacions gràfiques heM volgut mostrar alguns exemples visuals:

SomDocents LOMLOE Aprenentatge basat en situacions versio 1 1 - LOMLOE: Punts clau per dominar el nou decret
SomDocents LOMLOE Aprenentatge basat en situacions 1 - LOMLOE: Punts clau per dominar el nou decret

Competències clau, sabers i indicadors operatius

A partir d’aquestes situacions es pot començar a treballar tot el contingut que indica el Decret 175/2022 (LOMLOE). 

Actualment, les competències clau són els aprenentatges que resulten de l’ús integrat de diferents sabers (antics continguts) i es concreten en indicadors operatius. A més, són comunes en totes les etapes educatives. Aquestes són: 

 • Competència en comunicació lingüística (CCL).
 • Competència plurilingüe (CP).
 • Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria (MCTE).
 • Competència digital (CD).
 • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre (CPSAA) .
 • Competència ciutadana (CC).
 • Competència emprenedora (CE).
 • Competència en consciència i expressió culturals (CCEC).

El perfil competencial de sortida

El coneixement resultat esperat de l’alumnat en finalitzar l’ensenyament bàsic és el perfil competencial de sortida. En altres paraules, quan l’alumnat hagi assolit els sabers, els indicadors operatius i per conseqüència les competències clau, el resultat serà el perfil competencial de sortida.

SomDocents_LOMLOE_perfil_competencial_de_sortida

Com enfoquem una bona Unitat Didàctica?

Per finalitzar aquest article no ens podem oblidar de les Unitats Didàctiques (UD) per poder programar el nostre curs o les nostres programacions per a les oposicions. 

És molt important que comencem pensant què serà el nostre producte final, quin és el nostre objectiu. Per exemple, una obra de teatre on participi tot el cicle superior. 

A continuació, hem de veure quins criteris d’avaluació ens encaixen amb la nostra UD i per conseqüència, sabrem a quina competència específica d’àrea pertany. 

Una vegada tenim aquests punts clau, ja podrem començar a redactar la nostra unitat didàctica. 

SomDocents LOMLOE unitat didactica 1 - LOMLOE: Punts clau per dominar el nou decret

Molts ànims amb tots aquests canvis, estem convençuts i convençudes que aquests tips t’ajudaran amb el curs. 

Si no et vols perdre res, ben aviat farem un vídeo amb preguntes i respostes per resoldre els vostres dubtes. No t’ho perdis, esperem que t’ajudi a comprendre una mica més la LOMLOE!

Altres articles que et poden interessar

Aprovat_definitivament_nou_curriculum

Ja el tenim aquí: aprovat definitivament el nou currículum

Ja està aprovat definitivament pel Govern, amb l’objectiu d’adaptar-se a la LOMLOE, que deroga la LOMCE i suma a l’antiga LOE.

Mockup d'un ordinadora amb els cursos de SomDocents en pantalla

Preguntes freqüents sobre els cursos reconeguts de SomDocents

Repassem les preguntes més freqüents en relació amb els nostres cursos reconeguts, els certificats, el reconeixement del Departament d’Educació, el portal ATRi, etcètera.