SomDocents

Ja el tenim aquí: aprovat definitivament el nou currículum

Aprovat_definitivament_nou_curriculum

Article de la Cecília Hill.

4 min.

Fa força mesos que parlem del nou currículum, però el cert és que fins fa una setmana no ha estat aprovat definitivament pel Govern, amb l’objectiu d’adaptar-se a la LOMLOE, que deroga la LOMCE i suma a l’antiga LOE

Sigui com sigui, a Catalunya el decret d’ordenació de l’ensenyament de l’educació bàsica ja és oficial i es materialitza per a primària, secundària (ESO) i cicles formatius de grau mitjà

A partir d’ara, els centres educatius de Catalunya tindran un marge de tres anys per aplicar tots els canvis que proposa el nou currículum, basat essencialment en les competències clau i el perfil competencial de sortida. Tot i que hi ha molts altres vectors importants, que veurem tot seguit. Aquí pots veure els punts més importants de l’esborrany del currículum de primària i també el de secundària

De l’esborrany que el Departament d’Educació va entregar a les direccions dels centres abans de començar aquest curs 2022-2023 no hi ha hagut canvis. Per tant, a banda d’alguns aclariments, el nou currículum definitiu és el que havíem conegut fins ara

Potser ja te’l saps de memòria, però anem a fer-te’n cinc cèntims. Aquestes són, en resum, les novetats que cal esperar del nou currículum educatiu en forma de sis vectors. 

1. Aprenentatges competencials

Es parla (i molt) de les situacions d’aprenentatge, que permetin a l’alumnat de primària aplicar coneixements en situacions reals, de manera que es faciliti la seva participació. A secundària, aquestes situacions d’aprenentatge han de fer possible el desenvolupament de competències, l’autonomia i la reflexió, per resoldre problemes i aplicar solucions a la vida real.

2. Perspectiva de gènere

Parlem de coeducació. L’objectiu és que les persones es formin lluny dels estereotips, perquè puguin desenvolupar la seva personalitat i res ni ningú els impedeixi viure i créixer com vulguin. Aquest vector del nou currículum s’ajusta als Drets de les Dones inclosos en la Declaració dels Drets Humans, així com a l’ODS 5 per a la Igualtat de gènere i l’empoderament de la dona i la nena. El full de ruta proposa que des dels centres educatius s’ofereixin respostes perquè les persones puguin viure en plena llibertat, incorporant aquests temes en totes les àrees i matèries, la qual cosa és responsabilitat de tots i totes les docents i personal que treballa en els centres i és compartit amb tota la comunitat educativa. 

Perspectiva_de_genere_article_somdocents

3. Universalitat del currículum

Aquest vector ens parla de la necessitat del disseny universal del sistema educatiu, que també inclou el nou currículum. Es tracta de la inclusió afectiva, social, de la igualtat d’oportunitats, la plena participació i l’èxit educatiu de tot l’alumnat. Es fa més palès que mai que les persones aprenem de manera diferent, per això es suggereix una flexibilització i personalització des de l’inici, perquè els i les alumnes es converteixin en aprenents experts, ampliant la mirada als marges i abraçant a tot l’alumnat des de l’inici i no pas a l’inrevés. 

4. Qualitat de l’educació de les llengües

Són molt importants els aprenentatges lingüístics en el nou currículum, perquè aquests són claus per estructurar el pensament, identificar el món, analitzar-lo i comprendre’l. A més a més, la llengua té una dimensió social que permet la cohesió social, la qual cosa ens permet lluitar des de l’escola contra la segregació i proporcionar a tots els i les alumnes uns aprenentatges que els facin competents, en acabar les etapes educatives, en català, castellà i, almenys, en una o dues llengües estrangeres. 

5. Ciutadania democràtica i consciència global

Dèiem que el nou currículum posa al centre les situacions d’aprenentatge. És el que permetrà als infants tenir una mirada crítica i qüestionar la realitat a mesura que van trobant el seu lloc en el món. La proposta és dissenyar situacions d’aprenentatge autèntiques, que connectin els alumnes amb allò que els interessa i els condueix a imaginar, crear i actuar per incidir de veritat en el seu entorn. Si protagonitzen experiències, aprenen. I aquest és un dels objectius centrals del nou currículum 

Benestar_emocional_article_somdocents

6. Benestar emocional

El benestar emocional ha de funcionar, d’acord amb el nou currículum, com a vector transversal en totes les etapes educatives. Perquè és a través del benestar emocional que les persones poden reconèixer les seves aptituds, afrontar les pressions inherents a la vida i treballar per construir-se com a individus i construir en societat. Aquest benestar emocional és clau per al desenvolupament dels infants, però també per a la seva autoestima i relacions socials, la sexualitat, l’alimentació i el benestar físic. Promoure un clima escolar positiu incideix en una millor convivència, en l’èxit educatiu i en el benestar de tota la comunitat educativa. 

Altres articles que et poden interessar

Mockup d'un ordinadora amb els cursos de SomDocents en pantalla

Preguntes freqüents sobre els cursos reconeguts de SomDocents

Repassem les preguntes més freqüents que teniu en relació amb els nostres cursos reconeguts, els certificats, el reconeixement del Departament d’Educació, el portal ATRi...

com_funciona_borsa_docent

Com funciona la borsa docent?

Qualsevol persona que sigui candidata a cobrir un lloc de treball vacant en els centres públics del Departament d’Educació, cal que s’inscrigui a la borsa docent.