SomDocents

L’esborrany del currículum de primària del curs 2022-2023

article_esborrany_currículum_primària_curs_2022_2023

Febrer ha estat un mes mogut pel que fa a novetats organitzatives al Departament d’Educació. Fa només uns dies us fèiem un resum dels canvis proposats per al nou curs 2022-2023. Una de les novetats més comentades, sens dubte, ha estat la incorporació dels alumnes una setmana abans i la jornada intensiva al mes de setembre.

Però una altra qüestió important és la de l’esborrany del currículum de primària del curs 2022-2023, que el Departament ja ha fet arribar als equips directius d’escoles i instituts, a l’espera d’aportacions.

 

Les novetats no són poques, de manera que us en fem un resum. Això és el que podem esperar del nou currículum de primària per al curs vinent.

Ensenyament globalitzat i per competències

L’esperit del nou currículum de primària del curs 2020-2023 és el d’una formació global i contínua, que tingui en compte el desenvolupament i l’assoliment de les competències que són clau i que defineixen, segons els criteris del Departament, el progrés dels diferents processos d’aprenentatge. 

Els alumnes no repetiran els cursos senars

És una de les novetats que més ha cridat l’atenció. Els alumnes no repetiran els cursos senars, de manera que passaran de curs automàticament a 1r, 3r i 5è de primària. Els equips docents valoraran si en finalitzar el cicle els alumnes promocionen o repeteixen. No passarà el mateix en el cas de secundària

Suport a l’atenció educativa

El Departament promou, a través d’aquest currículum, un suport primari a l’atenció educativa, que garanteixi el progrés de l’alumne i l’adquisició dels aprenentatges que són imprescindibles per continuar. Si l’alumne continua experimentant dificultats, serà necessari planificar més mesures, així com l’assessorament i la cooperació d’altres professionals específics. 

Criteri per organitzar l’ensenyament de les llengües

No cal dir que en el currículum proposat pel Departament preval la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) que estableix la llengua catalana com a vehicular i de referència en els centres educatius de Catalunya. El document del departament, però, oferirà als centres autonomia per emprar les metodologies d’aprenentatge més adequades, segons la composició lingüística de l’alumnat i la realitat del centre i de l’entorn. Al final, caldrà que en l’etapa obligatòria quedin garantits el domini del català, el castellà i l’aranès, a la Vall d’Aran. 

Avaluacions a final de curs

Les qualificacions les posarà l’equip docent, coordinat pel tutor o tutora del grup, en relació amb quart i sisè de primària, coincidint amb el tercer trimestre, tot i que es realitzaran reunions d’avaluació amb caràcter trimestral. Es proposa, també, l’aportació d’informes qualitatius escrits, entrevistes individuals i altres fórmules comunicatives que puguin resultar d’ajuda per a la necessària interacció entre els docents i les famílies.

 

Les competències bàsiques es faran a quart, en lloc de sisé, tot i que en aquest últim curs es farà una avaluació a una mostra d’alumnes per observar les competències adquirides. 

Canvis en les nomenclatures

Criden l’atenció, per altra banda, els canvis en la nomenclatura de les avaluacions, que, segons el nou currículum, seran: ‘assoliment excel·lent’, ‘assoliment notable’, ‘assoliment satisfactori’ i ‘en procés d’assoliment’. Queden fora de joc l’insuficient i el suspens. Malgrat això, a les actes oficials hi poden figurar ‘excel·lent’, ‘notable’, ‘bé’ i ‘insuficient’, per adequar les qualificacions al Ministeri d’Educació. 

Principis pedagògics a treballar

El currículum educatiu presenta diferents principis pedagògics a treballar, entre els quals destaquen la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les matemàtiques en context, l’alfabetització digital, l’emprenedoria i el foment de l’esperit crític i científic. 

Valors, coeducació i perspectiva de gènere

Per últim, el currículum posa la lupa en el benestar de les persones i l’educació en valors. També en la coeducació i en l’abordatge de totes les àrees i matèries des d’una perspectiva de gènere, que sigui transversal. Que eduqui en la pau, la salut, la no-violència, la no-discriminació i en l’educació afectivosexual en totes les etapes. 

Cal dir, per acabar, que el currículum que el Departament ha enviat no és definitiu. Ara les escoles i instituts tindran temps per oferir el seu punt de vista i respondre les enquestes que permetran elaborar el currículum de primària 2022-2023 definitiu. 

 

L’esborrany del currículum no ha convençut als centres, que a més es queixen de tenir poc marge de temps per fer propostes. Dubten, a més, que aquestes siguin finalment escoltades. I vosaltres, què hi dieu?

 

Article de la Cecília Hill.

Altres articles que et poden interessar

acreditar perfils professionals

Com acreditar els perfils professionals docents

Segur que n’has sentit parlar. Els perfils professionals són una realitat des de l’any 2014, a partir de la posada en marxa de la Llei d’Educació (LEC) i el decret de plantilles.

novetats per al curs 22-23

Novetats per al curs 2022-23

No hem parat d’ampliar el nostre catàleg de cursos arribant a la xifra actual de més de 50 en constant actualització.