SomDocents

L’esborrany del currículum de secundària del curs 2022-2023

Esborrany currículum secundària educació

T’hem parlat de l’esborrany del currículum de primària del curs 2022-2023 que fa unes setmanes el Departament d’Educació va remetre a les direccions dels centres. Però, com és l’esborrany del currículum de secundària? La polèmica està servida: són molts els docents que ja han aixecat la veu. Vegem per què. 

La Filosofia desapareix com a assignatura optativa a 4t d’ESO

“Un atac al pensament crític”. Així ha qualificat la desaparició de l’assignatura optativa de Filosofia Àlex Agustí, professor de Filosofia a secundària, en declaracions a l’ACN. La matèria deixa d’estar present en una etapa molt important per al desenvolupament dels nois i noies. Els estudiants només veuran aquesta assignatura en l’etapa de batxillerat i tindran, esclar, menys oportunitats per conèixer la matèria i interessar-se pels graus de Filosofia. 

Es redueixen les hores d’educació en Valors per a tota l’ESO

L’optativa de Filosofia desapareix, però això no és tot. En l’esborrany del currículum que el Departament ha enviat als centres també es planteja una retallada d’hores d’educació en valors ètics i cívics en tots els cursos d’ESO. 

Què passarà amb els professors de Filosofia?

Si es redueixen les hores d’aquesta matèria, també caldrà reduir personal. Els professors que tenen plaça fixa hauran d’impartir altres matèries, però, què passarà amb els substituts i els interins? 

Ensenyament per àmbits o competències

Més enllà de les polèmiques que han originat els canvis en les matèries de Filosofia i Educació en valors, hi ha altres canvis que cal esmentar de l’esborrany del nou currículum. L’ensenyament per àmbits o competències vol generalitzar el coneixement, perquè els nois i noies aprenguin com funciona el món d’una manera instrumental i pràctica, però poc profunda, pel que sembla, en el sentit crític. 

Canvis en el sistema d’avaluació

L’equip docent, amb el tutor/a, serà l’encarregat de decidir si l’alumnat passa de curs. En el cas de secundària, aquesta decisió s’estudiarà cada any i no en els cursos parells, com a primària. Si l’alumne no promociona, caldrà que s’elaborin unes orientacions personalitzades i es proposin mesures o suport. Les competències bàsiques es faran a segon d’ESO i no a quart, com fins ara. Tot i que en aquest últim curs també es farà una avaluació a una mostra d’alumnes per observar les competències adquirides. 

Noves nomenclatures de les avaluacions

Les nomenclatures de les avaluacions també canviaran amb el nou currículum. En lloc de les actuals, per evitar l’ús de l’insuficient i el suspens, s’empraran ‘assoliment excel·lent’, ‘assoliment notable’, ‘assoliment satisfactori’ i ‘en procés d’assoliment’. Això sí, és possible que per adequar les qualificacions a les del Ministeri d’Educació, a les actes oficials es poden continuar indicant ‘excel·lent’, ‘notable’, ‘bé’ i ‘insuficient’.

Autonomia als centres per organitzar l’ensenyament de les llengües

El nou currículum del Departament ofereix als centres autonomia per a fer servir les metodologies d’aprenentatge més adequades, segons quina sigui la composició lingüística de l’alumnat, així com la realitat del centre. La llengua catalana serà, això sí, la llengua vehicular de referència a Catalunya, malgrat que caldrà assegurar l’aprenentatge i domini del català, el castellà i l’occità, a la Vall d’Aran. 

Coeducació i perspectiva de gènere

El benestar de les persones i l’educació en valors seran principis bàsics i caldrà abordar totes les matèries des d’una perspectiva de gènere, amb la lupa posada a la coeducació, la pau, la salut, la no-violència i la no-discriminació. Es recomanarà, a més, la presència de l’educació afectivosexual en totes les etapes, des de primària.

L’esborrany que els centres tenen ara mateix no és el currículum definitiu. Les escoles i instituts podran respondre ara les enquestes, tot i que els equips directius es queixen que tenen poc marge per fer les propostes i temen que aquestes no siguin escoltades. I a vosaltres, què us sembla? 

Article de la Cecília Hill.

Altres articles que et poden interessar

acreditar perfils professionals

Com acreditar els perfils professionals docents

Segur que n’has sentit parlar. Els perfils professionals són una realitat des de l’any 2014, a partir de la posada en marxa de la Llei d’Educació (LEC) i el decret de plantilles.

Competencies basiques de primaria i secundaria a Catalunya

Què has de saber de les competències bàsiques a Catalunya?

Existeix una llei que les recull. És la Llei Orgànica d’Educació (LOE) en el marc estatal.