SomDocents

Creació i disseny dels espais educatius

Creacio i disseny d'espais educatius

Conceptes i preguntes freqüents

El disseny d’espais educatius porta arrelat de forma intrínseca una filosofia d’ensenyar i aprendre que tot docent ha de tenir interioritzada per tal de poder captar i analitzar la disposició i l’organització de l’espai físic, tot mantenint una mirada oberta i flexible cap al canvi que permeti l’adequació de l’espai al grup d’alumnat.

Per tant, el disseny d’espais físics ens permet posar en marxa una visió analítica i reflexiva sobre l’espai que habitem i poder avaluar-lo tot detectant necessitats i punts forts. D’aquesta manera inclourem estratègies de millora en funció de les necessitats, interessos i desenvolupament dels infants. És sens dubte, una bona oportunitat per tal d’aconseguir que la metodologia que volem portar a terme tingui coherència clara amb com l’espai físic està organitzat.

Per què són importants?

Cabello (2011), professora universitària,  ens aporta pistes per tal de respondre a aquesta incògnita: 

Per tant, pensar i repensar els espais físics és importantíssim per tal d’aconseguir una coherència educativa entre el com ensenyem i quins missatges de l’espai físic reben el grup d’alumnat

Principis bàsics

Hem d’aconseguir que els espais educatius es converteixin en espais domèstics i acollidors, adaptables, polivalents, versàtils i flexibles. Un espai amb aquests principis i criteris que els faci sentir com a casa, però que abraci tota classe de propostes diversificades, transversals i que vertaderament plantegin reptes cognitius interessants.

He de conèixer el meu alumnat abans de dissenyar un espai educatiu?

Per descomptat! La finalitat del disseny d’espais educatius és que l’espai pugui respondre a un lligam format per: 

  • Metodologia: Com volem ensenyar? 
  • Teories de l’aprenentatge: Com aprèn el meu alumnat?
  • Currículum ocult: Quins missatges està enviant l’espai físic?
  • Quins interessos, ritmes d’aprenentatge i necessitats té l’alumnat? 
  • En quin moment del desenvolupament es troben? 

 

Tot ha d’estar pensat des de l’alumnat per tal que els canvis incorporats tinguin sentit i siguin significatius.

Article de la Jennfer Doncel, tutora de SomDocents.

Altres articles que et poden interessar

acreditar perfils professionals

Com acreditar els perfils professionals docents

Segur que n’has sentit parlar. Els perfils professionals són una realitat des de l’any 2014, a partir de la posada en marxa de la Llei d’Educació (LEC) i el decret de plantilles.

Competencies basiques de primaria i secundaria a Catalunya

Què has de saber de les competències bàsiques a Catalunya?

Existeix una llei que les recull. És la Llei Orgànica d’Educació (LOE) en el marc estatal.

Comentaris: