SomDocents

5 targetes per a la creació d’ambients a l’aula

5 targetes per a la creacio d'ambients a l'aula

A continuació es presenten diferents ambients que han estat pensats i dissenyats per respondre a les necessitats de les diferents etapes educatives, de manera que es classifiquen tenint en compte les tres comunitats (petits, mitjans i grans) d’un centre educatiu. Aquests ambients no pretenen ser definitius ni limitatius, sinó tot al contrari, es proposen com una referència per construir els propis o per adaptar-los al context i als alumnes als quals estaran destinats.

 

Es pretén que quan l’alumne entri a l’ambient se senti acollit, còmode i amb confiança i seguretat per iniciar-se en l’exploració i l’adquisició d’aprenentatges. Així doncs, els diferents microespais creats han de potenciar la curiositat, afavorir les diferents intel·ligències i les capacitats individuals i donar resposta al moment evolutiu dels infants. Per aconseguir-ho presentem un seguit d’espais que es poden tenir en compte en el disseny dels ambients i que poden donar resposta a aquestes necessitats.