SomDocents

3 preguntes i 3 consells per crear una biblioteca a l’aula

3 preguntes i 3 consells per crear una biblioteca a l aula

La biblioteca de l’escola o de l’aula no pot ser un magatzem avorrit ple de llibres. Ha de ser un espai que inspiri i animi a la lectura. Això ho podem aconseguir amb una combinació d’elements: l’espai escollit, els mobles i les eines que s’ofereixen per donar suport a l’aprenentatge actiu, a l’aprenentatge autònom i col·laboratiu. Per això volem traslladar 3 preguntes i 3 consells que nosaltres ens han resultat molt útils per crear-ne una.

Abans, però, ens hauríem de fer aquestes 3 preguntes:

  1. Hi ha espai per atendre les necessitats i varietat d’estils d’aprenentatge dels i les estudiants?
  2. Recolza diferents ritmes d’aprenentatge? (Aprenentatge en grup, suport i recolzament de 1 en 1, etc.)
  3. L’entorn d’aquest espai és tranquil i ajuda a crear i inspirar?

Tenint en compte aquestes preguntes, us volem donar 3 consells que a nosaltres ens han servit per crear una biblioteca a l’aula:

1r consell: Mantenir actualitzat el contingut de la biblioteca és fonamental

La biblioteca escolar o la que tingueu a l’aula s’ha de mantenir activa per tal de treballar el currículum escolar. No només parlem de llibres, sinó també revistes i formats audiovisuals. Per exemple, Namaka és una revista infantil que el seu contingut es basa en les competències bàsiques del currículum de primària i tracten temes considerats tabús com l’educació sexual i la mort.

2n consell: Si no s'animen a utilitzar la biblioteca de forma autònoma, crea dinàmiques per llegir tots i totes juntes.

A més d’un espai d’aprenentatge i lectura dirigida a l’alumnat quan aquest vulgui, també es poden fer activitats i dinàmiques en grup o crear clubs de lectura.

3r consell: Adapta't a les condicions locals

Tal com arriba i marxa la informació, no pateixis si no ets capaç de respondre ràpidament o estar al dia dels canvis de la societat de la informació.