Explora els nostres cursos

Tipus
Durada
Perfils
Temàtiques
Loading...
Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula
El llenguatge plàstic es basa en saber veure per comprendre i en saber fer per expressar-se.
4.5
6.122
30 h.
perfil plàstica
Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa
El llenguatge plàstic dota els i les alumnes de les habilitats necessàries per fer ús dels elements plàstics com a recursos expressius i predisposa l’alumnat per gaudir de l’entorn natural, social i cultural.
4.5
6.035
30 h.
perfil plàstica