No ho dubtis! Fes la formació de juliol amb SomDocents!


Des de SomDocents oferim formació continuada per al professorat. Es tracta de cursos totalment en línia de 30 i 40 hores reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l'ordre ENS/248/2012, com a formació permanent per al professorat. Per tot això són vàlids per a la formació de juliol.

En el punt 3 de la Resolució del 16 de juliol de 2020, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021, està publicada la normativa del nomenament del mes de juliol.

REQUISITS PER AL COBRAMENT DEL MES DE JULIOL
  • Haver prestat sis o més mesos de serveis com a substitut fins al 30 de juny de 2021, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, sempre que hagin treballat, com a mínim 1 dia, durant els mesos d’abril, maig o juny de 2021.
  • Es rebrà un NOU nomenament corresponent al mes de juliol de 2021.
  • És necessari realitzar un curs de formació durant el mes de juliol de 2021, excepte aquelles persones que participin en oposicions per ingressar als cossos docents.

El curs de formació que han de realitzar els mestres o professors substituts, durant el mes de juliol per a poder obtenir un nomenament, ha de tenir les següents característiques:

  • Mínim de 10 hores, amb un total de 30 hores per acreditar la formació.
  • Formar part del Pla de formació permanent del Departament d'Educació o tractar-se d'activitats de formació reconegudes a l'empara de l'Ordre ENS/248/2012.
  • Ser cursat durant el mes de juliol de 2021.
  • Acreditar la superació del curs abans del 31 de d'octubre de 2021, als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Els cursos que oferim a la nostra plataforma tenen una durada de 30 i 40 hores, tenen convocatòria al mes de juliol de 2021 i estan reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l'ordre ENS/248/2012. La formació de SomDocents són cursos totalment vàlids pel nomenament i cobrament del mes de Juliol.

Una vegada superat el curs i gestionat pel Departament, podràs descarregar el certificat de superació del curs directament des de l'apartat «Els meus certificats» del portal web XTEC i també rebràs el certificat de l’Associació SomDocents en format PDF amb signatura digital al correu electrònic.

No ho dubtis! Fes la formació amb SomDocents!

Matricular-m'hi