SomDocents

Què vol dir treballar amb situacions d’aprenentatge (LOMLOE)?

Una professora ajudant a un alumne a fer la tasca de classe

Article de la Cecília Hill

3 min.

Se n’ha parlat moltíssim i se’n continuarà parlant a dojo, perquè les situacions d’aprenentatge que promou la LOMLOE són un eix vertebral de la nova llei d’educació. Però, vejam una mica més en profunditat què són, per què poden resultar útils o de quina manera les podem posar en dansa. Totes les preguntes i respostes que necessites, a continuació:

Què són les situacions d’aprenentatge que proposa la LOMLOE?

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya defineix les situacions d’aprenentatge d’aquesta manera: 

Les situacions d'aprenentatge són escenaris que l’alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges.

Per implementar les situacions d’aprenentatge el que fa el o la docent és plantejar un context. Aquest pot ser actual, passat o futur i s’ofereix a l’alumnat en forma de pregunta o problema, de manera que els i les alumnes, a més d’indagar, caldrà que trobin una resposta o solució. És així com es pretén que siguin actius en l’aprenentatge.

Quin tipus de situacions d’aprenentatge es poden plantejar?

De tota mena. Podem començar, per exemple, per plantejar un tema que interessi especialment a l’alumnat. Però també podem observar un fenomen, posar sobre la taula una controvèrsia, una problemàtica propera, un dilema, fer recerca sobre un fet investigable, escoltar les necessitats d’altres persones o grups propers, desplegar una manifestació artística o creativa o posar en marxa debats. 

Aquestes situacions d’aprenentatge es poden adaptar a la programació i ajustar-se a les diferents matèries, àrees o nivells. En parlem en profunditat en el directe que vam fer amb el Bruno Cabanelles, preparador d’oposicions de primària i secundària.

Seran útils i productives les situacions d’aprenentatge?

L’entrada en vigor del nou currículum que proposa la LOMLOE fa necessària l’aplicació d’aquestes situacions d’aprenentatge. Amb l’experiència veurem de quina manera docents i alumnat aconseguim fer d’aquesta eina una oportunitat per aprendre. 

 

Les situacions d’aprenentatge promouen experiències més vivencials i, per tant, més productives per a tothom qui participi en l’acte d’aprendre. El millor d’aquest procés és que, necessàriament, dels infants sorgeixen preguntes, ganes de descobrir-ne les respostes i resoldre inquietuds. 

 

Perquè promou l’estudi dels processos i dels fenòmens com a entitats completes, en la seva globalitat i en el seu context real i es prioritzen aquelles inquietuds derivades de l’experiència.

Per què les situacions d’aprenentatge seran protagonistes?

 

Perquè a través d’aquestes es vol que l’alumnat sigui capaç d’aprendre i aglutinar coneixements amb sentit. Que els nens, nenes, nois i noies estiguin preparats per afrontar els reptes de la vida quotidiana, fent servir de manera lògica els aprenentatges que han anat incorporant en les etapes educatives i sàpiguen emprar les habilitats comunicatives, emocionals, socials i motrius, que són el que resulta veritablement útil al llarg de la vida. 

 

Per tot això, els infants necessitaran el suport – vital i incondicional – dels docents, als quals s’encomana el repte de posar en marxa situacions d’aprenentatge.

 

Vols saber una mica més de la LOMLOE? No et perdis!

Altres articles que et poden interessar

Canvis en educacio a partir de gener 2022 2 - Què vol dir treballar amb situacions d'aprenentatge (LOMLOE)?

Canvis en educació a partir de gener 2023

Llegeix aquest article si vols saber tots els canvis que s'aplicaran en educació a partir de gener 2023 i com afectaran les mesures.

SomDocents_LOMLOE_aplicacio_aula

LOMLOE: Punts clau per dominar el nou decret

En aquest article volem mostrar-vos les principals diferències entre la LOMCE i l’actual LOMLOE i alguns consells per dominar el nou decret.