SomDocents

Gestió de l’aula – Part 1: Planificació d’una classe

Gestió de l'aula - Part 1: Planificació d'una classe

Planificació d’una classe

Article de la Marta Perxachs (@_moulallengua)

La gestió d’aula són totes aquelles accions i decisions que pren un docent per crear un bon ambient de treball. I també per mantenir-lo, que és molt important.

 

El que hem de pensar és que dins del centre hi passem moltes hores. Probablement passem més hores seguides amb els nostres alumnes que no pas amb els nostres familiars. Així doncs, intentem passar-les de la millor manera possible!

 

La gestió d’aula pot fer referència a la planificació de la classe, als sistemes de sancions i recompenses (si confiem en aquest sistema), al vincle amb els estudiants, a la resolució de conflictes, etc. 

En altres paraules, que formi “personetes” amb capacitat d’aprendre i, sobretot, que fomenti l’esperit crític.

El paper del docent, també ha de ser de guia que gestiona les classes: que les controla, que les motiva i que les inciti a un clima cordial, de respecte i productiu. Només això. Ben fàcil, no? Sense pressió.

Fases de la planificació

Comencem pel primer punt. La planificació d’una classe. Sembla una cosa òbvia, però no ho és tant. I és que les classes s’han de programar i preparar. I el que és més important: hem d’assumir que la programació és viva i que està subjecta a canvis. Cap problema, ens adaptem i tirem cap endavant.

 

Així doncs, què hem de tenir en compte per una classe? Proposo que ho estructurem en tres fases: abans, durant i després de la sessió.

Abans - Treball previ

Primerament, cal marcar els objectius d’aquella sessió: què vull que aprenguin? Per tal de fer-ho hauré de tenir present el punt de partida, així que puc guiar-me per un instrument d’avaluació realitzat a la classe anterior, com pot ser un exit ticket.

Exemple:

Potser tenia intenció de començar amb les oracions subordinades, però gràcies a aquest retorn veig que cal repassar quina diferència hi ha entre una oració simple i una de composta.

Per altra banda, cal conèixer amb quines limitacions em puc trobar en aquella sessió: espai, agrupaments, etc.

Durant - Pla de trebal

Aquest pla de treball és el que inclou tota la sessió en si, i la podem fer com més ens agradi. Recordem que cada maestrillo tiene su librillo (i m’atreveixo a dir que mai s’hauria de deixar d’escriure), però us proposo tres fases dins la sessió lectiva:

  • INICI: hi ha profes que tenen unes rutines molt marcades. És el moment de fer-les. També és recomanable iniciar la classe recordant què es va fer a la sessió anterior i presentant una espècie d’ordre del dia sobre què es pretén fer avui.
  • DESENVOLUPAMENT: Podem començar amb una mini lesson d’uns 10-15 minuts i després passar a la part pràctica. Això ja dependrà molt de la matèria, la metodologia de les nostres classes, i altres factors.
  • TANCAMENT: És convenient reservar uns minuts abans d’acabar la sessió per tal de col·locar bé les taules si hem fet treballs en grup, valorar la feina que hem fet avui o aprofitar per fer un repàs d’allò que hem treballat. En cap cas podem pretendre, però, que soni el timbre i nosaltres encara no hàgim acabat.


Preferiblement, tanquem-ho bé. També és un bon moment per introduir el que es
farà a la propera classe. Així també donem una mica de hype als estudiants i, d’alguna manera, ells també vindran organitzats.

Després - Valoració

Sol ser la fase que deixem més oblidada. Però és interessant que el professor faci una valoració personal d’aquella classe: què ha funcionat, què pot canviar, què hauria de tenir en compte de cara a properes repeticions similars, etc. 

 

Potser el dia a dia no ens permet fer un seguiment de cada classe en un quadern o en una espècie de memòria d’aula. Potser no, segur. Però podem fer petites anotacions ràpides i senzilles. I si no, esperem que la memòria no falli!

two young women writing on the colorful sticky not 2022 02 06 18 49 16 utc scaled - Gestió de l'aula - Part 1: Planificació d'una classe

En tot cas, és important reforçar la idea que les tasques a les nostres classes evitin la monotonia. Intentem que no es faci avorrit. Ni pels nostres alumnes, ni per nosaltres mateixos. Òbviament, no podem fer classes superespecials cada dia de la setmana a cada hora de classe. Però sí que podem posar el nostre granet de sorra en la concepció d’una educació millor i diferent.