SomDocents

Favicon Blog de SomDocents

Figures geomètriques per treballar la psicomotricitat fina

Imprimible figures geometriques per treballa la psicomotricitat fina

El concepte de psicomotricitat va sorgir a començaments del segle XX, vinculat al camp de la patologia, i va aparèixer per destacar l’estreta relació entre allò psicològic (psico) i la manera de manifestar-se (motricitat).

La psicomotricitat es pot definir com l’actuació de l’infant davant unes propostes que impliquen el domini del seu cos, la motricitat, així com la capacitat d’estructurar l’espai en què es duen a terme aquests moviments en fer la interiorització i l’abstracció del procés global.

També es pot definir com la relació entre els processos psíquics i els motors. Ens permet conèixer el desenvolupament motor de l’infant i la relació que manté amb l’entorn, que es desenvolupen simultàniament i dels quals és inseparable. 

Aquest imprimible pot resultar útil per treballar la psicomotricitat fina amb el primer cicle de primària. Podeu agafar la idea del material i crear altres figures geomètriques per augmentar el nivell de dificultat.