SomDocents

Figures geomètriques per treballar la psicomotricitat fina

Figures geometriques per treballar la psicomotricitat fina

El concepte de psicomotricitat va sorgir a començaments del segle XX, vinculat al camp de la patologia, i va aparèixer per destacar l’estreta relació entre allò psicològic (psico) i la manera de manifestar-se (motricitat).

 

  • Edat: cicle inicial i mitjà 
  • Durada: 1 hora
  • Format: Imprimible
  • Intel·ligències múltiples que es treballen: corporal i cinestèsica 
  • Material: tisores i llapis de colors

Beneficis de l'activitat

La psicomotricitat es pot definir com l’actuació de l’infant davant unes propostes que impliquen el domini del seu cos, la motricitat, així com la capacitat d’estructurar l’espai en què es duen a terme aquests moviments en fer la interiorització i l’abstracció del procés global.

També es pot definir com la relació entre els processos psíquics i els motors. Ens permet conèixer el desenvolupament motor de l’infant i la relació que manté amb l’entorn, que es desenvolupen simultàniament i dels quals és inseparable. 

Aquest imprimible pot resultar útil per treballar la psicomotricitat fina amb el primer cicle de primària. Podeu agafar la idea del material i crear altres figures geomètriques per augmentar el nivell de dificultat. 

Imprimibles relacionats

Joc de paraules en angles

Joc de paraules

Aquest imprimible és un joc visual i sonor per treballar paraules bàsiques amb els infants més petits de l’escola.

El joc del tangram

El joc del tangram

Si estàveu buscant una activitat creativa i que calmi els alumnes, aquesta és perfecta.