SomDocents

Llenguatge inclusiu: 6 eines i recursos pràctics

Llenguatge inclusiu: 6 eines i recursos pràctics

El llenguatge inclusiu i la necessitat d’emprar-lo correctament és un dels eixos principals de la coeducació, especialment a les escoles, on es gesta la base de l’educació dels individus, ara infants, però en el futur homes, dones i persones no binàries, capaces i preparades per construir en societat. 

Les Nacions Unides reconeixen el llenguatge inclusiu pel que fa al gènere com la manera d’expressar-se oralment i per escrit sense discriminar un sexe o identitat de gènere en particular i deixant de perpetrar, a la vegada, els estereotips de gènere. Però cal també tenir en compte altres realitats i diversitats, com la de les persones amb discapacitat, les persones immigrades o les que tenen diverses identitats sexuals.

El llenguatge ens fa com a societat i és clau a l’hora de determinar les actituds culturals i socials de les persones. Per tant, fer servir un llenguatge inclusiu pel que fa al gènere o a les capacitats de les persones és una manera molt important d’incloure, promoure la igualtat, combatre els prejudicis, erradicar l’assetjament i, per descomptat, coeducar. 

Fer servir un llenguatge inclusiu i educar perquè els alumnes també el facin servir és una qüestió de reeducació i de tenir present que l’herència de les anteriors generacions no ens ha ajudat gaire, però que existeix. Així doncs convé ser-ne conscients, però també benevolents amb nosaltres mateixos. Roma no es va construir en un dia!

Com aprendre llenguatge inclusiu?

Una bona manera d’introduir-nos en el món del llenguatge inclusiu és a través de l’aprenentatge. I les diferents organitzacions que s’ocupen de defensar els drets humans i les que s’encarreguen de procurar per la llengua tenen elaborades guies i recursos que detallarem a continuació. Esperem que et resultin molt útils!

La primera guia que et pots descarregar és Transgenere’m, promoció per la Igualtat de Gènere, creada per l’Institut Gaudí de Reus. S’ha elaborat a partir de l’observació del material que utilitza un centre educatiu i de l’anàlisi d’enquestes que han contestat el professorat i l’alumnat. Proporciona tot un seguit d’eines a la comunitat educativa per ajudar a millorar l’ús del llenguatge, tant dins com fora de les aules.

Hi ha una altra guia interessant, en aquest cas desenvolupada per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), que es planteja com un instrument per a fer servir termes i expressions lliures de sexisme, prenent consciència que la comunicació no pot utilitzar-se per discriminar les dones, sinó que ha de ser una eina per visibilitzar i reconèixer per igual a dones i homes.

Seguim amb una altra guia, que neix a la Universitat Autònoma de Barcelona, però que esdevé un recurs que qualsevol persona, en l’àmbit que sigui, pot utilitzar. A través d’aquest document, fàcil d’entendre i de dur a la pràctica, s’ofereixen tot un seguit de recursos per evitar la discriminació sexista en el llenguatge. Inclou estratègies per fer més fàcil l’ús d’alternatives al masculí genèric. Útil, oi?

Quan parlem de llenguatge inclusiu, no només ho fem pensant en gènere. Per això hem inclòs en aquest recull la Guia de llenguatge inclusiu en el tractament de persones amb discapacitat elaborada per la Generalitat de Catalunya. Pot resultar molt pràctica per trobar termes lliures d’estereotips, en els quals les persones amb discapacitat se sentin més identificades, afavorint al mateix temps la seva integració en la societat.

També ens ha agradat molt aquesta Guia de comunicació inclusiva creada pel Grup Alba, que s’ocupa del llenguatge inclusiu en diversos àmbits. Inclou recursos, estratègies i activitats per reflexionar al voltant de la llengua i teoritza sobre l’ús no sexista, no capacitista, no racista, no discriminatori pel que fa a la salut mental i descriu altres recursos per un ús no LGTBIQ+FÒBIC de la llengua.

Finalitzem aquest recorregut per diverses guies que exploren les vicissituds del llenguatge inclusiu a través d’un altre document que no només parla sobre la inclusió de gènere, sinó que desenvolupa amb encert i claredat com s’ha de fer servir l’idioma perquè ens inclogui a tots. Podeu donar un cop d’ull a la seva web i veure’n alguns exemples i recomanacions o descarregar-te la guia, que és una mica més completa, per aprofundir en la matèria.

Comentaris: