SomDocents

Lluitar contra l’assetjament escolar

Lluitar contra l'assetjament escolar

En el Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar, parlem de què és el bullying, com són les víctimes, com són els assetjadors i què podem fer per lluitar en contra i erradicar aquestes conductes. A casa i en l’àmbit escolar.

somdocents-lluitar-contra-l'assetjament-escolar

L’assetjament escolar existeix

Ha existit sempre, però sortosament, en els últims anys l’assetjament escolar o bullying s’ha deixat sentir molt més en els mitjans i en els centres educatius. És aquesta major conscienciació per part de tots que ens ajuda a lluitar contra aquelles conductes i fets d’abús que es produeixen en l’àmbit de l’escola.

Però, què és exactament l’assetjament escolar?

Segons l’AEPAE (Asssociació Espanyola per a la Prevenció de l’Assetjament Escolar), l’assetjament escolar es defineix com qualsevol forma de maltractament psicològic, verbal o físic produït entre escolars de manera reiterada, tant en l’aula, com a través de les xarxes socials.

Què poden fer els centres per prevenir-lo?

És molt important mantenir un estat d’observació permanent dels alumnes davant de possibles senyals. Cal estar alerta si es produeix una disminució del rendiment escolar, absentisme, canvis d’humor, lesions físiques… El test TEBAE us pot ajudar.

Per altra banda, cal fomentar el treball en equip, el respecte per les diferències i la inclusió. És important, a més, treballar la intel·ligència emocional, les habilitats socials i donar pautes als alumnes per resoldre els problemes d’una manera pacífica.

Què poden fer-hi els pares o tutors des de casa?

Els pares o tutors també han d’observar els seus fills, davant de possibles senyals que ens indiquin que es pot produir assetjament: disminució del rendiment escolar, pèrdua o sostracció de material, canvis d’humor, por d’anar a l’escola, insomni, lesions físiques, etcètera.

Cal, a més, fomentar un clima de confiança a casa, de manera que tinguin clar que poden comentar-vos qualsevol problema que tenen i mostrar els seus sentiments sense por. És important dedicar temps als fills, fent-los preguntes i conversar sobre la jornada, les seves inquietuds i experiències. Poseu límits, fomenteu responsabilitats i feliciteu-los quan aconsegueixen allò pel qual han treballat i lluitat.

Com són les víctimes?

Habitualment són infants, nois o noies que no gaudeixen d’allò que anomenem ‘popularitat’ en el conjunt de l’aula. A casa normalment estan sobreprotegits per la seva família, pot tenir un temperament dèbil, ser tímid i insegur. Solen tenir una baixa autoestima, tendir a la depressió, a la por i mostrar un baix rendiment escolar.

Com són els assetjadors?

Solen ser més ‘populars’ entre els seus companys i presenta dificultats importants per a desenvolupar l’empatia. Té un temperament impulsiu, agressiu i no reconeix l’autoritat. De fet, sol transgredir amb facilitat les normes establertes. A més, mostra poc interès en els estudis i acostuma a viure actes de violència a la llar.

Trencar l’herència, desarrelar conductes

El caldo de cultiu de l’assetjament escolar té molt a veure amb les creences, els valors i les actituds que encara avui imperen en la nostra societat. Cal, doncs, trencar amb la perniciosa herència dels estereotips masclistes, el racisme, l’homofòbia i les diferències de tracte segons la classe social.

Per erradicar l’assetjament escolar…

Hem de treballar per fomentar els valors, observar i deixar-nos ajudar pels psicòlegs i especialistes del centre, així com basar totes les nostres actuacions en els principis morals i de comportament, implicant a tots els membres de la comunitat escolar. Junts ho aconseguirem!

Comentaris: