5 claus per aplicar el mètode Montessori a casa

SomDocents-Montessori

Aplicar la pedagogia Montessori a casa vol mètode, en el sentit que, cal preparar l’ambient i oferir a l’infant una actitud i atenció molt determinades. A continuació, us donem cinc claus per començar a aplicar el mètode Montessori a casa.

  1. Preparar l’ambient i respectar l’ordre. L’ambient ha d’estar preparat per a l’infant. Això vol dir que el mobiliari s’ha d’adaptar al nen i no a la inversa. Els mobles, les taules, les cadires i els diferents utensilis han d’estar a la seva alçada. Això promourà la independència del nen, els processos d’exploració i d’aprenentatge, la llibertat i l’autodisciplina.
  1. Confiar amb l’infant i seguir el seu ritme. Equivocar-se és part de l’aprenentatge. Confiar amb l’infant vol dir observar-lo, seguir el seu ritme i endevinar els seus interessos i gustos a través de l’experimentació. Es tracta d’una manera fantàstica d’ajudar-lo a interioritzar coneixements.
  1. Apreciar la natura i les coses senzilles. El ritme accelerat dels mitjans i els formats audiovisuals no deixen espai per l’exploració i la curiositat. El contacte amb la natura i l’estima de les petites coses ofereix a l’infant un espai obert de llibertat i la possibilitat de desenvolupar la imaginació i la creativitat. Aquestes experiències, a més, eduquen en l’ètica del respecte cap a la natura i els animals.
  1. Predicar amb l’exemple. El nostre model de conducta és vital per a l’infant. Si prediquem amb l’exemple donant les gràcies, compartint, respectant les persones, els animals i els objectes, el petit anirà interioritzant aquestes conductes com a pròpies.
  1. Les conseqüències naturals. Ja hem indicat que la pedagogia Montessori ens convida a intervenir el mínim possible i a no posar limitacions al desenvolupament de l’infant. En aquest sentit i a l’hora de dir “no”, ens limitarem a explicar les conseqüències naturals dels seus actes. Aquest aprenentatge l’educarà.

Totes aquestes conductes i pautes s’han de dur a terme sempre dins d’un ambient de respecte, tenint en compte que l’infant està aprenent i que s’equivocarà. El nostre acompanyament respectuós serà fonamental per ajudar-lo en aquest procés d’autonomia, aprenentatge i llibertat.

Un comentario en “5 claus per aplicar el mètode Montessori a casa

Comentaris: