Què converteix una activitat en Montessori?

Per a dissenyar un aprenentatge Montessori s’han de tenir en compte els principis bàsics d’aquesta metodologia i per tant, elaborar activitats sota una sèrie de preceptes. Però, saps què converteix, doncs, una activitat en Montessori?

És autodirigida.

Guiat pel docent, el nen pot treballar en l’activitat que desitgi. Perquè així sigui, l’ambient (l’aula, els materials i l’entorn socials) ha de ser propici.

El guia o facilitador s’encarregarà de proporcionar els recursos necessaris perquè l’infant aprengui motivat.

Table of Contents

Et fem una proposta...

Aprenem i reconeixem els òrgans del cos humà a través de pedres pintades, sobre un full de paper amb espais per ubicar-les.

 

Primera activitat

S'aprén a través dels sentits.

Les activitats Montessori han de permetre als infants experimentar a través dels sentits.

Cal, doncs, facilitar experiències i materials per a un aprenentatge multisensorial.

Et fem una proposta...

Fem camins tot estampant les petjades dels animals amb pintura de colors.

 

segona activitat

Fomenta la concentració

Els infants aprenent fent coses. I les activitats Montessori estan pensades per ser repetides tantes vegades com el nen vulgui durant el temps que s’hagi estipulat. Això és útil per millorar l’atenció i la concentració.

Et fem una proposta...

Busquem lletres enterrades a la sorra per formar paraules.

 

Tercera activitat

Promou l'autonomia

Realitzar les activitats d’una manera autònoma ofereix a l’infant seguretat i confiança en les seves pròpies capacitats. Tant a casa com a l’aula podem promoure l’autonomia a través d’activitats quotidianes, que tots tenim a l’abast.

Et fem una proposta...

Cultivar, cuidar i observar plantes els permetrà aprendre el cicle de les plantes, les seves característiques i al mateix temps, responsabilitzar-los d’un altre ésser viu.

Quarta activitat

Tot el material a l'abast

Per tal que tot sigui fàcil i l’infant pugui fer les activitats en un ambient adequat, hem de posar a la seva disposició tot el material necessari per dur-les a terme. En acabar, ells mateixos s’han de responsabilitzar de guardar, netejar i endreçar els materials i estris emprats.

Et fem una proposta...

Aprenem nombres i quantitats a través de fitxes i peces de colors.

 

cinquena activitat

 

Forma part de la nostra comunitat docent!


Accés a material exclusiu i gratuït.

2 comentarios sobre “Què converteix una activitat en Montessori?

Comentaris:

Material gratuït descarregable per a docents

X