SomDocents

Què converteix una activitat en Montessori?

Per a dissenyar un aprenentatge Montessori s’han de tenir en compte els principis bàsics d’aquesta metodologia i per tant, elaborar activitats sota una sèrie de preceptes. Però, saps què converteix, doncs, una activitat en Montessori? Et mostrem 5 característiques!

1. És autodirigida

Guiat pel docent, el nen pot treballar en l’activitat que desitgi. Perquè així sigui, l’ambient (l’aula, els materials i l’entorn socials) ha de ser propici.

El guia o facilitador s’encarregarà de proporcionar els recursos necessaris perquè l’infant aprengui motivat.

Primera activitat
Et fem una proposta...

Aprenem i reconeixem els òrgans del cos humà a través de pedres pintades, sobre un full de paper amb espais per ubicar-les.

 

2. S'aprén a través dels sentits

Les activitats Montessori han de permetre als infants experimentar a través dels sentits.

Cal, doncs, facilitar experiències i materials per a un aprenentatge multisensorial.

segona activitat
Et fem una proposta...

Fem camins tot estampant les petjades dels animals amb pintura de colors.

3. Fomenta la concentració

Els infants aprenent fent coses. I les activitats Montessori estan pensades per ser repetides tantes vegades com el nen vulgui durant el temps que s’hagi estipulat. Això és útil per millorar l’atenció i la concentració.

Tercera activitat
Et fem una proposta...

Busquem lletres enterrades a la sorra per formar paraules.

4. Promou l'autonomia

Realitzar les activitats d’una manera autònoma ofereix a l’infant seguretat i confiança en les seves pròpies capacitats. Tant a casa com a l’aula podem promoure l’autonomia a través d’activitats quotidianes, que tots tenim a l’abast.

Quarta activitat
Et fem una proposta...

Cultivar, cuidar i observar plantes els permetrà aprendre el cicle de les plantes, les seves característiques i al mateix temps, responsabilitzar-los d’un altre ésser viu.

5. Tot el material a l'abast

Per tal que tot sigui fàcil i l’infant pugui fer les activitats en un ambient adequat, hem de posar a la seva disposició tot el material necessari per dur-les a terme. En acabar, ells mateixos s’han de responsabilitzar de guardar, netejar i endreçar els materials i estris emprats.

cinquena activitat
Et fem una proposta...

Aprenem nombres i quantitats a través de fitxes i peces de colors.

 

Comentaris: