SomDocents

Què és The Flipped Classroom?

SomDocents - Flipped Classroom

The Flipped Classroom (o bé Aula Invertida) és un model pedagògic que pretén que el procés d’aprenentatge es produeixi fora de l’aula, emprant el temps de classe per afavorir el desenvolupament d’altres processos cognitius més complexos. Així, l’espai d’aprenentatge col·lectiu es mou cap a l’espai d’aprenentatge individual, transformant l’espai resultant en un ambient d’aprenentatge més dinàmic, interactiu i creatiu.

Els orígens

El terme “The Flipped Classroom” fou emprat per Jonathan Bergmann i Aaron Sams, dos professors de química de Woodland Park High School a Woodland Park Colorado, després d’adonar-se que molts alumnes perdien classes de manera habitual per raons externes, com ara motius de salut. Va ser així com els professors van posar en marxa un sistema de gravació i distribució de vídeo per oferir els continguts als seus alumnes. Llavors es van adonar que tenien més temps a l’aula per posar més atenció a les necessitats individuals d’aprenentatge de cada alumne.

Models complementaris i efectius

A partir d’aquesta idea han nascut molts mètodes alternatius i complementaris que es desenvolupen seguint la mateixa filosofia. El sistema d’ensenyament Just in Time d’Eric Mazur (Harvard) contempla la preparació de les classes el dia abans amb la retroalimentació dels alumnes. Això permet desenvolupar estratègies i a l’hora de classe, centrar-se en totes aquelles deficiències que ja s’hagin detectat.


 

Quins són els avantatges?

En primer lloc, cal subratllar que la proposta de The Flipped Classroom és una innovació educativa i que com a tal, aporta un munt de millores amb les quals beneficiarem als nostres alumnes i aconseguirem que les classes siguin molt més dinàmiques i profitoses. Nosaltres destacaríem els següents avantatges:

  • Més temps per dedicar-nos a la diversitat existent a l’aula.
  • Aprenentatge més dinàmic i col·laboratiu.
  • Accés permanent als continguts generats pel docent.
  • Participació conjunta (també amb les famílies) en el procés d’aprenentatge.

Si estàs interessat a aprendre més al voltant del mètode, et recomanem consultar les experiències The Flipped Classroom, amb moltes idees i material de suport per dur-les a terme.

¿Has sentit a parlar de The Flipped Classroom? Pots compartir la teva experiència amb nosaltres als comentaris.

Comentaris: