SomDocents

Què és la pedagogia sistèmica?

SomDocents-Pedagogia-Sistèmica

La pedagogia sistèmica sorgeix de les constel·lacions familiars i teràpies sistèmiques iniciades pel psicoterapeuta alemany Bert Hellinger. Hereves d’aquests coneixements, Marianne Frankey i Angélica Olvera van decidir aplicar aquestes teories en l’àmbit educatiu.

En què consisteix?

La pedagogia sistèmica es vol integrar en el sistema educatiu, però sense descartar en absolut els mètodes tradicionals. Així, es pren com a referents bàsics la ubicació i el context i sota aquesta premissa, s’inicia el camí de l’aprenentatge. Segons les teories sistèmiques, els mestres i els professors tenen el deure de transmetre coneixement, mentre que els pares tenen la responsabilitat d’educar. Els papers es reparteixen d’aquesta manera, però en tots els casos, cal tenir especialment en compte quina és la realitat dels alumnes i les seves famílies.

Cap context és millor que un altre

Ja hem dit que la posició de partida del docent és la del context de l’alumne i la seva situació familiar. Això és bàsic, perquè aquest determina les peculiaritats de cada alumne. L’espai, el context, els coneixements previs o la cultura són molt importants per educar en consonància. Això ens indica, doncs, que no s’ha de pressuposar mai que un context és millor que un altre.

Per què és important la pedagogia sistèmica?

De treballar en aquesta direcció se n’extreu un avantatge molt important: la inclusió. El docent inicia la seva tasca educativa des de l’acceptació i el respecte, integrant als alumnes i a les seves famílies, que en tot moment se sentiran part del camí de l’aprenentatge dels infants. No sentir-se exclosos per formar part d’una altra cultura, tenir problemes d’aprenentatge o sofrir una discapacitat pot generar sensació de desequilibri i falta de pertinença, a més de derivar en una pèrdua de l’interès, fracàs escolar i altres conductes disruptives.

La pedagogia sistèmica és important per entendre que els alumnes són part d’un sistema interrelacionat, en el qual les famílies tenen un paper fonamental. Tenim a les nostres mans la possibilitat d’aprofitar aquests vincles per educar els infants en valors com el diàleg, la inclusió i el respecte als altres, valors imprescindibles per a la vida i per al nostre desenvolupament com a individus.

Quines experiències teniu al voltant de la pedagogia sistèmica? Podeu compartir-les amb nosaltres a través dels comentaris.

 

Comentaris: