Les capses d'aprenentatge: un camí cap a l'autonomia de l'alumnat de primària i secundària

Les capses d'aprenentatge són propostes de treball guiat i globalitzat que promouen l'autonomia i l'aprenentatge entre iguals, afavorint un aprenentatge significatiu.

4.5

(43 opinions)

822

822 docents formats

Imatge del curs Les capses d'aprenentatge: un camí cap a l'autonomia de l'alumnat de primària i secundària

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria abril de 2023

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Primària i Secundària

 • Tutoritzat per Lorena Aguilera

 • Reconegut Departament Educació

Aquest curs no està disponible

Última convocatòria abril de 2023

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Primària i Secundària

 • Tutoritzat per Lorena Aguilera

 • Reconegut Departament Educació

Il.lustració entranyable que acompanya el curs Les capses d'aprenentatge: un camí cap a l'autonomia de l'alumnat de primària i secundària

Aquest curs, enfocat a mestres d’educació primària i secundària, ens servirà per aprendre què són les capses d’aprenentatge i com crear-ne diverses des de zero per poder-les aplicar a l’aula amb l’alumnat. Aprendrem a crear capses transversals, globalitzades i de diferents àrees curriculars. Veurem quins són els aspectes que s’han de tenir en compte i quins són els principals objectius que s’han d’assolir.

De la mateixa manera, no solament ens centrarem en la creació de capses, sinó que aprendrem com es gestionen aquestes a l’aula amb els infants i quins són els passos a seguir per tal de poder-les implementar amb èxit. 

Com avaluar el procés d’aprenentatge de l’alumnat i tenir en compte quines competències específiques, clau i sabers bàsics, així com diferents maneres d’avaluar i documentar tot allò que es fa a l’aula amb aquesta metodologia, serà un dels punts clau a l’hora d’idear les capses d’aprenentatge. 

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Aprendre a crear capses d’aprenentatge com a una nova metodologia d’aprenentatge a l’aula.

 • Crear capses d’aprenentatge amb un enfocament globalitzat i de manera transversal per potenciar l’aprenentatge cooperatiu, autònom i competencial de l’alumnat.

 • Saber com gestionar les capses d’aprenentatge a l’aula per implementar-les amb èxit.

 • Dissenyar, revisar i implementar diverses maneres d’avaluar el procés d’aprenenetatge de l’alumnat amb la metodologia per capses d’aprenentatge.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Què són les capses d’aprenentatge i la seva gestió a l’aula

  • Les capses d’aprenentatge com a metodologia a l’aula: Què és el treball per capses d’aprenentatge - L’origen i l’evolució de les capses - A qui van dirigides les capses d’aprenentatge?

  • Gestió de les capses d’aprenentatge a l’aula: Els grups - Distribució de capses - Temporització - Capses lliures i ocupades - Registre

  • El paper del docent al llarg del procés d’aprenentatge de l’alumnat

  • Adequació de les capses per alumnat amb NESE: Són adequades les capses d’aprenentatge per alumnat NESE? - Adaptacions a les capses d’aprenentatge

 • Mòdul 2. Creació de capses d’aprenentatge

  • Elements que han de contenir les capses d’aprenentatge: Dossiers instructius - Materials de les capses

  • Fases a seguir pel desenvolupament de les capses d’aprenentatge: Planificació de la idea. Continguts generals i específics - Objectius generals i específics - Seqüenciació didàctica de la capsa - Maquetació i creació

  • Activitats: Com han de ser les activitats dins les capses d’aprenentatge? - Activitats autocorrectives - Exemples i plantilles d’activitats autocorrectives

  • Sistemes a emprar a l'hora de crear capses autònomes: Sistema numèric - Sistema de gomets de colors

 • Mòdul 3. L’avaluació i l’autoavaluació de l’alumnat a les capses d’aprenentatge

  • L’avaluació amb les capses d’aprenentatge: Importància de l’avaluació dins les capses d’aprenentatge - Tipus d’avaluació LOMLOE - Què avaluar segons la LOMLOE dins les capses d’aprenentatge?

  • Tipus d’avaluació que el personal docent pot aplicar amb les capses d’aprenentatge: Graelles o rúbriques - Converses - Feines realitzades

  • Documentació: una forma de deixar registrat tot allò que s’ha fet al llarg del procés: Què són les documentacions? - Utilitat de les documentacions a l’aula - Què documentar?

  • Eines d’autoavaluació on els infants reflexionin sobre el seu procés d’aprenentatge?: Graelles - Fitxes reflexives o contracte - Vídeos i entrevistes entre iguals - Llibreta d’aprenentatge

  • Gestió de les feines que l’alumnat completa al llarg de les capses d'aprenentatge

Cursos relacionats