L’educació física i el foment d’hàbits saludables per a l’alumnat de primària i secundària

«L’educació física és la ciència raonada dels nostres moviments i de les seves relacions amb els nostres sentits, la nostra intel·ligència, els nostres hàbits i el desenvolupament de les nostres facultats.» Francisco Amorós (pedagog i un dels fundadors de l’Educació Física)

4.4

156

156 docents formats

Nou
Il.lustració entranyable que acompanya el curs L’educació física i el foment d’hàbits saludables per a l’alumnat de primària i secundària

L’objectiu principal d’aquest curs és proporcionar eines i estratègies als docents de les etapes de primària i secundària, que els hi permetin abordar la matèria d’Educació Física des d’una perspectiva competencial, afavorint l’aprenentatge significatiu dels alumnes i donant especial importància a l’adquisició d'hàbits saludables.

La finalitat del curs és aportar als docents un enfocament global de l’Educació Física, posant l’accent en el paper de l'Educació Física per la Salut i la integració d’hàbits saludables des de l’àmbit educatiu, sense obviar la competència motriu com a eix vertebrador i diferencial de la mateixa, i mostrar l’ampli ventall de possibilitats que ens ofereix per contribuir al desenvolupament integral dels nostres alumnes, convertint-se en peça clau per afrontar la realitat actual.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Conèixer la situació actual de l'Educació Física en el marc educatiu i les seves perspectives de futur.

 • Conèixer els elements configuradors de l’Educació Física.

 • Facilitar estratègies per afrontar l’Educació Física des d’una perspectiva competencial.

 • Promoure una Educació Física més activa.

 • Promoure entorns educatius amb més possibilitats per desenvolupar conductes actives.

 • Proporcionar eines per a la integració d’hàbits saludables en els nostres alumnes des de l’àmbit de l’Educació Física.

 • Fomentar la importància i necessitat d'adquirir l'hàbit de la pràctica regular d'activitat física en infants i adolescents.

 • Proporcionar eines per aconseguir una Educació Física inclusiva atenent a la diversitat de l’aula.

 • Donar als docents els màxims de recursos teòrics i pràctics per tal que puguin afrontar el repte d'impartir classes d'Educació Física.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Cap a una educació física competencial

  • Aproximació al concepte d’educació física: Evolució del concepte d’Educació Física - Àmbits d’actuació de l’Educació Física en el context educatiu actual

  • Un cop d’ull al marc normatiu: Educació Física a primària - Educació Física a secundària - Educació Física i les Competències bàsiques

  • Elements configuradors de l’àrea d’educació física: Capacitats físiques bàsiques - Capacitats perceptiu-motrius - Habilitats i destreses motrius - El joc - Esports individuals i col·lectius

  • Els estils d’ensenyament a educació física: Estratègies per afavorir el protagonisme dels alumnes en el procés d’aprenentatge: Estils tradicionals - Estils participatius - Estils individualitzadors - Estils cognitius - Estils creatius

 • Mòdul 2. Una Educació Física orientada a la salut

  • Activitat física i salut: Què entenem per activitat física, exercici físic i esport? - Què entenem per salut?

  • Model d'ensenyament en l'Educació Física per la salut: Paradigmes educatius i perspectives de promoció de l’activitat física relacionada amb la salut: una perspectiva holística

  • El paper de l'Educació Física per a la promoció d'un estil de vida actiu: Incorporació de coneixements sobre Activitat Física i Salut (Beneficis de la pràctica regular d’activitat física, Quanta activitat física és necessària per obtenir beneficis per a la salut?, El sedentarisme: prevalença i efectes en la població infantil i juvenil) - Estratègies metodològiques per a una Educació Física més activa: recomanacions per augmentar el temps de compromís motor dels nostres alumnes.

  • Desenvolupament de la condició física orientada a la salut: Resistència aeròbica (Estratègies i exemples per treballar la resistència aeròbica a primària i secundària) - Força muscular (Estratègies i exemples per treballar la força muscular a primària i secundària) - Flexibilitat (Estratègies i exemples per treballar la flexibilitat a primària i secundària) - Composició Corporal - Com avaluar la condició física per la salut

  • Promoció de l'activitat física als centres educatius: Com crear entorns escolars que afavoreixin la pràctica d’activitat física? (Patis Actius - Pauses actives - Transport actiu) - Propostes i activitats per fomentar un estil de vida actiu en els alumnes - Recursos per fomentar hàbits actius al centre educatiu

  • Hàbits saludables des de la classe d'Educació Física: Cura corporal: hàbits d’higiene, alimentació saludable i hàbits de descans - Propostes i activitats per fomentar els hàbits saludables dels nostres alumnes

  • Orientacions per a l'avaluació

 • Mòdul 3. És l'hora d'Educació Física

  • Organització de la classe: Principis bàsics de l’organització

  • La sessió d'Educació Física: Parts de la sessió: escalfament, part principal i tornada a la calma

  • La gestió de l'aula: Temps de pràctica - Espais - Materials - Agrupacions - Alumnes lesionats: estratègies per afavorir la seva participació a la sessió

  • Atenció a la diversitat: Coeducació. Educació Intercultural. Educació envers les persones amb discapacitat (Estratègies per afavorir la inclusió educativa a l’aula d’Educació Física)

  • L'especialista en Educació Física: El paper del docent a la pròpia àrea. Influència més enllà de la pròpia matèria. Transversalitat.

Què diuen els nostres alumnes?

 • Pau González Garcia

  La realització d'aquest curs, m'ha servit per agafar coneixements i eines bàsiques necessàries, per quan pugui exercir com a professor d'educació física. Amb continguts molt clars i diversos, i amb una excel·lent direcció per part de la meva tutora Cristina, ha estat un autèntic plaer!

 • Teresa Ameyal Abad Gutiérrez

  Ha estat un curs molt positiu, amb molta informació i idees, a més les activitats totalment encertades. Moltes gràcies!! Salutacions, Teresa Abad

 • Carles Prat

  Molt bon curs, i amb moltes activitats pràctiques. Molt content!

Cursos relacionats