L'educació física i el foment d'hàbits saludables per a l'alumnat de primària i secundària

«L’educació física és la ciència raonada dels nostres moviments i de les seves relacions amb els nostres sentits, la nostra intel·ligència, els nostres hàbits i el desenvolupament de les nostres facultats.» Francisco Amorós (pedagog i un dels fundadors de l’Educació Física)

4.4

(16 opinions)

344

344 docents formats

Imatge del curs L'educació física i el foment d'hàbits saludables per a l'alumnat de primària i secundària

Aquest curs no està disponible

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Primària i Secundària

 • Tutoritzat per Cristina Vidal

 • En procés de reconeixement

Aquest curs no està disponible

Aquest curs inclou
 • 30 hores

 • 100 % en línia, ASÍNCRON

 • Ed. Primària i Secundària

 • Tutoritzat per Cristina Vidal

 • En procés de reconeixement

Il.lustració entranyable que acompanya el curs L'educació física i el foment d'hàbits saludables per a l'alumnat de primària i secundària

L’objectiu principal d’aquest curs és proporcionar eines i estratègies al personal docent de les etapes de primària i secundària, que els hi permetin abordar la matèria d’Educació Física des d’una perspectiva competencial, afavorint l’aprenentatge significatiu dels i les alumnes i donant especial importància a l’adquisició d’hàbits saludables.

L’educació física ha estat sotmesa a canvis continus des dels seus inicis, ja sigui per modificacions de les institucions en l’àmbit curricular com per la necessitat d’adaptar-se a una realitat contínuament canviant. En aquest sentit, partint de la situació actual en què els índexs d’inactivitat física dels infants i adolescents són cada cop més elevats, provocant efectes devastadors per a la seva salut, així com la creixent preocupació pel cos i l’estètica i el brutal impacte dels esports d’elit a la nostra societat, l’educació física actual està obligada a posar l’accent en nous àmbits d’actuació propis del segle XXI per convertir-se en una matèria realment útil i transcendental per a l’educació integral del nostre alumnat.

Per aquest motiu, la finalitat del curs és aportar als i les docents un enfocament global de l’educació física, posant l’accent en el paper de l’educació física per a la salut i la integració d’hàbits saludables des de l’àmbit educatiu, sense obviar la competència motriu com a eix vertebrador i diferencial de l’educació física i mostrar l’ampli ventall de possibilitats que ens ofereix aquesta disciplina per contribuir al desenvolupament integral dels nostres alumnes, convertint-se en peça clau per afrontar la realitat actual.

Aquest és el teu curs

perquè aconseguiràs...

 • Conèixer la situació actual de l’educació física en el marc educatiu i les seves perspectives de futur.

 • Conèixer els elements que configuren l’educació física.

 • Facilitar estratègies per afrontar l’educació física des d’una perspectiva competencial.

 • Promoure una educació física més activa.

 • Promoure entorns educatius amb més possibilitats per desenvolupar conductes actives.

 • Proporcionar eines per a la integració d’hàbits saludables en el nostre alumnat des de l’àmbit de l’educació física.

 • Fomentar la importància i la necessitat d’adquirir l’hàbit de la pràctica regular d’activitat física en infants i adolescents.

 • Proporcionar eines per aconseguir una educació física inclusiva, atenent la diversitat de l’aula.

 • Donar als i les docents recursos teòrics i pràctics per tal que puguin afrontar el repte d’impartir classes d’educació física.

Continguts del curs

 • Mòdul 1. Cap a una educació física competencial

  • Aproximació al concepte d’educació física (evolució del concepte d’educació física, àmbits d’actuació de l’educació física en el context educatiu actual)

  • Un cop d’ull al marc normatiu (educació física a primària, educació física a secundària, educació física i competències bàsiques)

  • Elements que configuren l’àrea d’educació física (capacitats físiques bàsiques, capacitats perceptives i motrius, habilitats i destreses motrius, el joc, esports individuals i col·lectius)

  • Els estils d’ensenyament a educació física: estratègies per afavorir el protagonisme dels i les alumnes en el procés d’aprenentatge (estils tradicionals, estils participatius, estils individualistes, estils cognitius, estils creatius)

 • Mòdul 2. Una educació física orientada a la salut

  • Activitat física i salut (què entenem per activitat física, exercici físic i esport, què entenem per salut)

  • Model d’ensenyament en l’educació física per a la salut (paradigmes educatius i perspectives de promoció de l’activitat física relacionada amb la salut: una perspectiva holística)

  • El paper de l’educació física per a la promoció d’un estil de vida actiu (incorporació de coneixements sobre activitat física i salut, estratègies metodològiques per a una educació física més activa, recomanacions per augmentar el temps de compromís motor del nostre alumnat)

  • Desenvolupament de la condició física orientada a la salut (resistència aeròbica, estratègies i exemples per treballar la resistència aeròbica a primària i secundària, força muscular, estratègies i exemples per treballar la força muscular a primària i secundària, flexibilitat, estratègies i exemples per treballar la flexibilitat a primària i secundària, composició corporal, com avaluar la condició física per a la salut)

  • Promoció de l’activitat física als centres educatius (com crear entorns escolars que afavoreixin la pràctica d’activitat física, propostes i activitats per fomentar un estil de vida actiu en els i les alumnes, recursos per fomentar hàbits actius al centre educatiu) Contingut

  • Hàbits saludables des de la classe d’educació física (cura corporal, hàbits d’higiene, alimentació saludable i hàbits de descans, propostes i activitats per fomentar els hàbits saludables del nostre alumnat)

 • Mòdul 3. És l'hora d'educació física

  • Organització de la classe (principis bàsics de l’organització)

  • Sessió d’educació física (parts de la sessió: escalfament, part principal i tornada a la calma)

  • Gestió de l’aula (temps de pràctica, espais, materials, agrupacions, alumnes lesionats i estratègies per afavorir-ne la participació a la sessió)

  • Atenció a la diversitat (coeducació, educació intercultural, educació envers les persones amb discapacitat, estratègies per afavorir la inclusió educativa a l’aula d’educació física)

  • Especialista en educació física (el paper del personal docent, influència més enllà de la matèria, transversalitat)

Què diuen els nostres alumnes?

 • Omar Khankan Rigol

  Bona metodologia i sobretot bona relació entre material didàctic i les activitats avaluables.

 • Karen

  Ha estat una bona experiència, tornaré a repetir. Bé en el contingut del curs, les alertes d'avís d'inici de mòduls, duració del curs i el tutor. Contenta!

 • Francesc

  Curs molt adient per endinsar-te al món de l’EF, des d’un punt de vista global i curricular. Bona experiència.

 • Jordi Aledon

  Tot molt correcte. Informació actualitzada.

 • Ester

  Bona informació que pot ser utilitzada posteriorment. Ràpid, immediat i útil per a persones poc coneixedores del tema.

Cursos relacionats